Investujte v Brně

Společnost PricewaterhouseCoopers připravila analýzu největších měst České republiky z hlediska jejich vhodnosti pro ...


Společnost PricewaterhouseCoopers připravila analýzu největších měst České
republiky z hlediska jejich vhodnosti pro investice v oblasti vyspělých
technologií.
Místa s příznivými podmínkami z hlediska zahraničních investorů mají několik
společných základních rysů, které přispívají k zajištění investic: stabilní
ekonomické a právní prostředí nebo alespoň prostředí s dobře předvídatelným
budoucím vývojem, kvalitní infrastrukturu, pracovní síly s potřebnou
kvalifikací a v požadovaném počtu, a dobrý tržní potenciál.
Bez ohledu na nedávnou recesi nabízí Česká republika ve všech ohledech vysoce
konkurenční podmínky. Díky řadě investičních pobídek se zvýšil objem
zahraničních investic se zvýšil z částky 1,3 mld. dolarů v roce 1997 na 4,8
mld. dolarů v roce 1999.
Přinášíme vám srovnání deseti největších měst ČR podle výše zmíněných faktorů.
Ukazatele potenciálních pracovních sil obsahují faktor dostupnosti a nákladů.
Ano/ne v daném případě znamená, jsou-li v daném regionu dostupné pracovní síly
příslušného oboru v dostatečné míře a za přiměřených mzdových nákladů.
Orgány místní správy vyvíjejí stále větší aktivitu ve snaze získat zahraniční
investory. Užitečným nástrojem pro marketingovou činnost a distribuci informací
je Internet. Kvalitní prezentaci investičních příležitostí na webových
stránkách mají Brno, Plzeň, Olomouc, České Budějovice a Ústí nad Labem.
Z celkového srovnání vychází nejlépe brněnský region, kterému se již podařilo
získat několik investic v oblasti špičkových technologií, přesto jeho potenciál
není zdaleka plně využit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.