Invex 2000 se těšil zvýšenému zájmu politiků

Václav Klaus na Invexu? Ještě loni by takováto představa patřila do říše velmi smělých fantazií. Letos se stala re...


Václav Klaus na Invexu? Ještě loni by takováto představa patřila do říše velmi
smělých fantazií. Letos se stala realitou. Václav Klaus prohlásil, že Invexu
fandí a přestřihl pásku. S doprovodem se pak vydal na prohlídku vybraných
stánků a na snahy některých představitelů firem vnutit mu odborný výklad
reagoval slovy, že není třeba, neboť je mu vše jasné. Ti, kdo se chtěli s jeho
názory seznámit blíže, měli pak možnost tak učinit na konferenci Invex 2000 v
kongresovém sále hotelu Holiday Inn, kde předseda poslanecké sněmovny vystoupil
(vhodnější bude termín "utkal se") v panelové diskuzi s generálním ředitelem
Microsoftu pro střední a východní Evropu Janem Mühlfeitem a generálním
ředitelem nábytkářské společnosti Techo Jiřím Kejvalem (jeho účast v diskuzi
měla dokumentovat význam informačních technologií pro řízení výrobního
podniku). Na adresu Jana Mühlfeita je třeba říci, že "protivníka" trochu
podcenil a řečeno tenisovou terminologií nechal si vnutit soupeřovou hru.
Dlužno říci, že Václav Klaus nezklamal. Jeho úvodní vystoupení se sice neslo ve
smířlivém tónu, další vstupy však již ladil ve svém tradičním duchu, který bývá
publicisty označován za arogantní.
"Nevím, proč se kolem mě vytvořil nimbus zarputilého odmítače moderních
informačních technologií. Jediné, co odmítám, je fetišizace určitých aktivit či
určitých produktů." Podle názoru předsedy Parlamentu ČR se kolem IT produktů
vytváří jakási mimořádná aureola něčeho naprosto revolučního, co totálním
způsobem změní veškerá ekonomická pravidla. Termíny jako digitální ekonomika či
nová ekonomika jsou nadsázkou a růst amerického hospodářství v devadesátých
letech zdaleka nebyl zapříčiněn informačními technologiemi. Důvodem jejího
růstu je podle Klause naopak strnulost ekonomiky evropské, její zastaralá
legislativa, přehnaná odborová organizovanost starého kontinentu a model
"sociálního státu". Evropa se místo liberalizace věnuje zástupnému programu
evropské unifikace, který potřebné změny odsouvá na vedlejší kolej. Hlavní vliv
informačních technologií vidí Klaus v oblasti změn podnikové infrastruktury,
konkrétně v potlačení zprostředkovatelských funkcí, které dosud měly velký
význam především v terciálrní sféře, dále v zásadních změnách struktury podniků
a také ve změnách velikosti firmy. Na závěr pobytu v Brně představil Václav
Klaus svou webovou stránku. K tomuto kroku se rozhodl údajně proto, že míra
penetrace Internetu je již taková, že tento fenomén začal mít pro něj, jako
politika, smysl. "S plnou zarputilostí se zapojuji do hry," prohlásil Klaus.
Václav Klaus ovšem nebyl jediným čelným politikem, který zavítal na letošní
Invex. Ti ostatní však patřili do skupiny jednoznačných příznivců informačních
technologií. Vladimír Mlynář a Ivan Langer dokonce dostali premiérovou cenu v
kategorii Událost roku v oboru IT. Tou událostí se stalo přijetí zákona o
elektronickém podpisu a oba výše jmenovaní byli oceněni za svůj přínos při
prosazování tohoto zákona. Spolu s ministrem vnitra Stanislavem Grossem a
ministrem a vedoucím úřadu Karlem Březinou pak také vystoupili na II. ročníku
mezinárodní konference Informace pro 21. století.
0 2789 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.