Invex by měl být především platformou pro odbornou diskusi

Přestože podzim vypadá za hradbou prázdnin v nedohlednu, přípravy na 8. ročník mezinárodního veletrhu informačních...


Přestože podzim vypadá za hradbou prázdnin v nedohlednu, přípravy na 8. ročník
mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií
INVEX-COMPUTER, který proběhne ve dnech 5.-9. října 1998, jsou již v plném
proudu. Je samozřejmé, že příprava nového ročníku prestižní výstavy se neobejde
bez hodnocení ročníku uplynulého. Jak tedy dopadl loňský Invex? Podle
uveřejněného grafu je vidět, že vedle rovnoměrně stoupajících hodnot počtu
vystavovatelů a obsazené plochy došlo k poklesu počtu návštěvníků. Organizátoři
tento vývoj zdůvodňu-jí jako výsledek pečlivě připravených zásahů, jejichž
cílem bylo změnit socioprofesní strukturu návštěvníků veletrhu, byť na úkor
jejich počtu. Mezi nejdůležitější změny tohoto druhu patřilo vyhrazení 2
výstavních dnů odborníkům, regulace návštěv školní mládeže a posunutí termínu
veletrhu pouze na pracovní dny. I tak základní údaje veletrhu (782 přímých
vystavovatelů, 417 dalších zastoupených společností, 139 731 návštěvníků, 19
zastoupených zemí a 48 538 m2 obsazené plochy) zařadily Invex na důstojné místo
mezi nejvýznamnějšími světovými akcemi v oboru IT.
I letos má odborná veřejnost na Invexu vyhrazeny dva dny (5.-6. 10. 1998),
pokračovat bude i akce Come in Future, přibližující novinky a trendy světa IT
především mládeži a široké veřejnosti. Změny se očekávají i ve struktuře
doprovodného programu, který by se měl stát platformou pro diskusi odborníků z
oblasti informačních technologií a vedoucích specialistů z oblasti průmyslu a
státní správy.
8 1316 / dar









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.