Invex očima vystavovatelů

Kouzlo osobního kontaktu Společnost Compaq Computer se letos představí ve vlastním stánku, nikoliv pouze u partnerů. P...


Kouzlo osobního kontaktu
Společnost Compaq Computer se letos představí ve vlastním stánku, nikoliv pouze
u partnerů. Podle generálního ředitele Jana Zadáka nehodlají zahltit stánek
"železem", rádi by vytvořili jakousi, cituji, "inteligentní oázu klidu", kde
představí především produkty a aplikace postavené na bázi bezdrátových
technologií. Návštěvníci si je budou moci vyzkoušet mimo jiné s pomocí
handheldů Compaq iPAQ Pocket PC. Význam Invexu vidí Jan Zadák vedle prezentace
nových trendů především v možnosti osobního kontaktu s partnery, zákazníky, ale
i s konkurenty.
Pravidelným účastníkem Invexu je také společnost Hewlett--Packard. Jak potvrdil
PR manažer společnosti Karel Vavruška, považují Invex za nejvýznamnější veletrh
informačních a telekomunikačních technologií v České republice. Letošní
expozice je zaměřena zejména na koncové zákazníky i malé a střední firmy.
Novinkou je vedle klasického stánku výstava na volné ploše před pavilonem B si
zájemci mohou prohlédnout vozy Volkswagen vybavené navigačním systémem
instalovaným na handheldech HP Jornada, truck před pavilonem A zase skrývá
serverová řešení. Pro korporátní sféru a odborníky jsou podle Karla Vavrušky
stále důležitější doprovodné konference a semináře, na kterých budou jako
mluvčí zastoupeni odborníci z divize HP Consulting. Pro výrobce softwaru bývá
situace na veletrhu těžší, než pro ty, kteří mohou lákat na moderní design
nových produktů. Nicméně zástupci společnosti Computer Associates věří, že
prezentace na Invexu má smysl. Martin Ambler, Sales Manager společnosti CA pro
ČR a Slovensko, řekl, že jeho společnost hodlá návštěvníky oslovit novou
generací softwaru pro řízení podniků nazvanou CA Unicenter, která nabízí
důsledné monitorování a řízení IT infrastruktury.

E-Zóna přišla vhod
Zajímavou strategii zvolila pro letošní Invex společnost Autodesk. Jak
konstatoval její manažer pro prodej Josef Švenda, s ohledem na dynamický vývoj
oboru se přemístili z tradičního pavilonu CAD technologií do haly C, kde v
rámci projektu E-Zóna představí svoji vizi toho, jak Internet mění svět
projektování a konstruování. Abychom nezapomněli na zástupce telekomunikací,
oslovili jsme také společnost Motorola. Ta se slovy Martina Lance, obchodního a
marketingového ředitele společnosti Motorola PCS, účastní Invexu nepřímo tedy
prostřednictvím svých partnerů. Z vystavovaných produktů upozornil především na
Accompli 008, který v sobě spojuje prvky mobilního telefonu a PDA.
Chybí management
Na závěr citujeme též názor společnosti SAS Institute, která se Invexu
neúčastní. Důvody uvedl Zdeněk Panec, ředitel českého zastoupení společnosti.
Řešení a služby SAS jsou podle jeho názoru primárně určeny pro střední až velké
firmy z oblastí, jako jsou finanční služby, telekomunikace či pro státní
instituce, a o takovýchto projektech rozhoduje pouze vrcholový management. Tito
lidé však podle Pance zatím stále mezi návštěvníky Invexu chybějí. Dá se říci,
že tento názor s ním sdílejí představitelé mnoha dalších firem. Zůstává však
otázkou, zda a jak je možné těmto požadavkům do budoucna vyhovět.
Na jednu stranu je vidět, že řada nových akcí, které se v posledních letech na
Invexu uchytily, jako je například projekt Business-to-business či E-Zóna,
poskytují vystavovatelům pro prezentaci jejich produktů a služeb daleko širší
možnosti, než tomu bylo před několika málo lety. Na druhou stranu však dnes
musí Invex čelit konkurenci, která přichází ze zahraničí. V naprosto stejném
termínu jako Invex se totiž letos koná v Mnichově tradiční veletrh Systems,
který nabízí dobrou příležitost pro prezentaci českých firem na zahraničních
trzích.o


Čím stále vábí brněnský veletrh?
Každoročně touto dobou se Brno na několik dnů naplní fanoušky špičkových
technologií, mezi nimiž by však rozhodně neměli chybět ani obchodníci a vůbec
lidé, kteří rozhodují o budoucím vývoji takřka všech oblastí našeho průmyslu.
Od posledního Invexu měli pořadatelé rok na to, aby přesvědčili jak vystavující
firmy, tak i veřejnost o životaschopnosti klasického veletrhu v době Internetu.
Podívejme se, co pro to udělali a jak se jim to daří.

Stěžejní témata letošního Invexu vycházejí z dnešní reality, kterou již
nezajímají ani tak jednotlivé produkty, jako spíš jejich zapojení v řešení
současných problémů. Mezi ty hlavní patří propojení neboli konvergence
informačních a komunikačních technologií. Stále více informačních systémů ve
své struktuře počítá s využíváním nejrůznějších komunikačních prostředků.
Klasické využívání Internetu je již téměř povinné, razantní nástup zaznamenává
bezdrátová komunikace neboli přístup k nejrůznějším databázím a službám
prostřednictvím mobilních terminálů telefonů, PDA i notebooků. Na jedné lodi se
tak ocitl obchod, informační technologie, telekomunikace a bankovnictví resp.
veškeré finanční služby. Vzájemná konvergence umocňuje jejich vlastní možnosti
a na veletrhu by to mělo být znát.
Toto velké téma se pochopitelně rozpadá do množství dalších. Z těch je zřejmě
největší pozornost upřena na novinky z oblasti rozvoje elektronického
obchodování. Z technického hlediska vede bezpečnost ve všech jejích aspektech
tj. nejde jen o samotné prvky, zabezpečující systém, ale o procesy, které vedou
k bezpečnosti a stabilitě. Velmi naléhavě hledají manažeři také odpovědi na
následující otázky: Kam spěje e-business? Znamená pád hodnot akcií
technologických firem, že odhad elektronické budoucnosti byl mylný? Pokud
nastává druhá vlna rozvoje elektronického podnikání, jaké jsou její zásady a
pravidla?
Odpovědi by měly být nalezeny, protože v opačném případě se smysl celé akce
ztrácí. Samotná výstava produktů nemá budoucnost. Kde hledat odpovědi
Organizátoři tento problém znají a pokusili se s ním vypořádat formou
všelijakých doprovodných akcí. Například třídenní projekt Business-to-business
je letos určen zejména manažerům a také odborným návštěvníkům z oblasti státní
a veřejné správy. Pokračuje také E-Zóna, o kterou letos projevily zájem
především banky. Není divu, po letech slibů mají naše banky konečně konkrétní
projekty pro přímé bankovnictví a chtějí se s nimi pochlubit. Větší pozornost
než loni je v E-Zóně věnována telekomunikačním společnostem, firmám
poskytujícím outsourcing a elektronickým tržištím. V oblasti B2C je poskytnut
prostor konečným řešením především ze sféry pojišťovnictví, bankovnictví,
dodávek zboží a realizace služeb.
Zprostředkovat kontakt potenciálních investorů a odborníků z oblasti rizikového
kapitálu se začínajícími firmami se letos opět pokusí projekt Start-Ups. Pro
malé firmy to je šance zúčastnit akce, která by jim měla pomoci získat kapitál
a know-how. Součástí projektu je školicí centrum, kde se začínající firmy
dozvědí od renomovaných společností, jak se oceňuje hodnota firmy, jak se
posuzuje business plán, jaká jsou obecná pravidla a kritéria úspěšného projektu
a jak probíhá jednání s investorem.
Svým způsobem do této části patří také projekt Job-Fair, který je zaměřen na
trh pracovních příležitostí v oboru informačních a komunikačních technologií.
Informace získané touto cestou navíc pomohou přesněji zmapovat český trh
pracovních sil v oboru IT.

Bezpečnost ve všech pádech
Otázka bezpečnosti se v oblasti ICT skloňuje ve všech pádech v podstatě už od
jejich vzniku. Náhled na bezpečnost se však mění, dnes již nejde ani tak o
"zabezpečení" jako dříve, ale spíš o komplexně pojatou bezpečnostní politiku,
která by měla postihnout všechna ohrožení, jimž může být firma vystavena. Není
divu, že se součástí této problematiky stala i analýza rizik. Nejde však jenom
o vytvoření bezpečnostní politiky, ale také o její realizaci. Poslední události
ve světě nás drsným způsobem přesvědčily, že termín informační bezpečnost má
opět nový rozměr. I tyto aspekty ochrany se staly náplní třídenního projektu
nazvaného Informační bezpečnost, na kterém se setkají mimo jiné zástupci NATO,
Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR nebo Úřadu pro ochranu osobních
údajů. Po útoku na Spojené státy byl program projektu doplněn o přednášku a
následnou panelovou diskusi na téma "Řešení bezpečnosti informací v
organizacích se zaměřením na nové hrozby terorismu". Zájem návštěvníků i
vystavovatelů o klasický veletrh v podobě Invexu i v letošním roce přetrvává,
na výsledné hodnocení je však zatím příliš brzy. Podrobnější zpravodajství z
Invexu přineseme v příštím čísle.
1 1631 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.