IP televize zdroj zábavy i zisků

Z technologií, které mohou ovlivnit budoucnost telekomunikačního sektoru, patří v poslední době mezi nejčastěji jmen...


Z technologií, které mohou ovlivnit budoucnost telekomunikačního sektoru, patří
v poslední době mezi nejčastěji jmenované IP televize (IPTV).

Cesta k jejímu nasazení však není úplně jednoduchá, což potvrzují poněkud
váhavé kroky světových operátorů, kteří se rozhodli její provoz již testovat.
Ti totiž v posledních měsících začínají její implementaci znovu přehodnocovat a
komerční spuštění oddalovat. Analytici se však shodují na tom, že čas IPTV
určitě přijde je jen otázkou, kdy to bude a jakou podobu technologie nakonec
bude mít.
Na paketovou televizi se přitom nezaměřují jen telekomunikační operátoři, pro
které může být vítaným zdrojem příjmu poté, co o značné částky přicházejí díky
odklonu uživatelů tradičních telefonních služeb k těm pokročilejším, jako jsou
mobilní či VoIP. Do procesu vývoje IPTV se více zapojují i IT firmy, jako je
například Microsoft či Siemens. Zvláště agilní je přitom zejména Microsoft,
jenž podepsal dohodu o pilotních projektech s většinou z operátorů nyní
testujících IPTV, tedy například se společnostmi British Telecom, Telecom
Italia či SBC Communications.

Principy IPTV
Základem IP televize je přenos vysokorychlostního datového signálu zahrnujícího
televizní vysílání pomocí technologie xDSL, která využívá již existující
tradiční metalické telefonní linky. Argumentace operátorů je přitom velmi
jednoduchá: když vám přes protokol IP nabízíme přenos dokumentů, obrázků, hudby
či telefonních hovorů, proč by to nemohlo být i televizní vysílání. Triple
Play, na který se dnes zaměřuje většina výrobců síťového hardwaru, navíc
audiovizuální vysílání považuje za integrální součást přenosu dat.
Již před více než deseti lety se o televizní vysílání přes analogové linky
pokoušelo několik operátorů, například Deutsche Telekom. Neuspěli. Nyní, s
digitální technikou, mají však šance na úspěch podstatně větší. "Spolehlivost
doručení jakéhokoliv digitálního obsahu do domácnosti je dnes na daleko vyšší
úrovni, než tomu bylo kdykoliv v dobách analogových linek. Podobné je to i v
případě provozních nákladů na transport, které jsou nyní podstatně nižší," říká
Laura Behrencová z Gartneru.

Kvalita především
Právě kvalita digitálního informačního toku do bytů a domů je pro úspěch IPTV
zásadní a je hlavním ukazatelem, kterým se IP televize liší od videostreamu
přes internet. Zatímco v případě veřejného internetu se pakety s videoobsahem v
síti postupně zpozdí nebo dokonce ztratí (a to je také důvod, proč internetové
video je dosud tak málo kvalitní), v případě IPTV operátor do domácnosti
dopravuje vysoce kvalitní videotok prostřednictvím vyhrazeného kanálu, jako je
tomu například u satelitního či kabelového vysílání. Například France Telecom
cestu televizního signálu ve své síti v rámci vrstvy ATM virtuálně odděluje od
klasického internetového provozu, takže oba typy přenosů se navzájem
neovlivňují.
Aby však uživatel mohl obdržet kvalitní televizní signál, je nutné dedikovanou
datovou cestu vhodně skloubit s dalšími základními komponentami IPTV výkonným
set-top boxem a softwarem.
Dnešní IPTV set-top boxy nabízejí mimo jiné nově koncipované kódovací techniky
určené pro zpracování značně komprimovaného videa, což dovoluje přenést
televizní signál přes užší šířku pásma.

Důraz na software
Software je ale samostatnou kapitolou. Představitelé Microsoftu o své
technologii TV IPTV Edition, kterou operátorům předkládají, tvrdí, že
uživatelům nabízí především takové funkce, které ve spojení s tradiční televizí
nedostanou. Jde o příjemné uživatelské rozhraní, možnost snadné navigace či
interaktivní volby. Totéž ale mají nabídnout i konkurenční systémy. Řešení IPTV
od Microsoftu má však velkou výhodu uživatelské rozhraní je velmi podobné tomu,
co Microsoft nabízí ve svém produktu Windows XP Media Center Edition, které je
pro uživatele atraktivní, a také podporuje techniku zvanou instant channeling.
Jde o řešení, které výrazně zrychluje změnu sledovaného signálu. Zatímco v
případě satelitního nebo kabelového vysílání se jedná o 1-2 sekundy, Microsoft
garantuje maximálně 150 ms, což je téměř na hranici postřehnutí. Navíc funkce
PIP (obraz v obraze) dovoluje zájemci sledovat simultánně hned několik
televizních programů najednou a v případě potřeby okamžitě přepnout požadovaný
pořad do celoobrazovkového režimu.
Dalším plusem pro řešení od Microsoftu je i funkce, které dovoluje propojit
příslušné zařízení IPTV s ostatními komponentami digitální domácnosti, jako je
například PC, herní konzole či DVD rekordéry. William Cooper z konzultanské
firmy Informativ.com je přesvědčen, že systém typu klient/server, který navrhl
Microsoft, může fungovat na hardwaru mnoha výrobců, a proto je pro operátory
atraktivní. "To je podobné tomu, čeho Microsoft dosáhl v oblasti PC," dodává
Cooper. Pozice Microsoftu dokonce vedla k tomu, že se Alcatel rozhodl své
vlastní aktivity okolo IPTV pozastavit a začít úzce spolupracovat právě s
Microsoftem.

Vyvstávají problémy
V květnu tohoto roku se rozhodl oddálit zahájení komerčního provozu IPTV
švýcarský Swisscom, jeden z prvních evropských operátorů, který začal zavádět
platformu Microsoftu. Původně měli uživatelé začít využívat tuto službu už o
letošních prázdninách, ale vedení Swisscomu prodloužilo pilotní testy až do
příštího roku. Důvodem jsou prý technické problémy spojené se softwarem.
Podobné kroky signalizují i američtí provideři BellSouth, SBC či Verizon
Communications. Australská firma Telstra se dokonce rozhodla program IPTV
prozatím pozastavit, aby mohla zvážit i další možnosti přenosu videosignálu k
uživatelům. Vzhledem k tomu, že každý operátor má jiné požadavky, je nutné
spolupracovat nejen s nimi, ale i s dodavateli jednotlivých set-top boxů či s
tvůrci kodérů. Cooper je přesvědčen, že Microsoft jde správným směrem. Ale
jedna věc je prý provozovat funkční laboratorní prototypy a druhá celou síť, v
níž může nastat řada nepředvídatelných problémů. Dalším pro úspěch klíčovým
faktorem je také obsah, na kterém musí spolupracovat různé televizní stanice,
filmová studia a jiní producenti audiovizuálního obsahu. Na tomto poli však
může nastat kolizní situace s provozovateli satelitního vysílání, kteří nebudou
chtít přijít o své zisky. Pokud však nebude spolupráce navázána, je velmi
pravděpodobné, že uživatelé o novou službu zájem mít nebudou. "Interaktivní
služby IPTV jsou skvělé, ale jestli mám možnost sledovat přes satelit tisíce
televizních programů zdarma, proč bych přecházel jinam," shrnul postoj
pragmatických uživatelů Němec Pedro Mpaltatzis.
Nabídka obsahu je tedy zřejmě to, co o osudu IP televize nakonec rozhodne.
Pokud bude malá, komerční úspěch lze očekávat jen velmi těžko.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.