IP v telco: Výhra i tragédie

S architekturou serverů a ukládáním souvisejí také sítě a externě telekomunikační prostředí. Jaké jsou trendy ...


S architekturou serverů a ukládáním souvisejí také sítě a externě
telekomunikační prostředí. Jaké jsou trendy v přechodu ze starého do nového
světa telekomunikací? Proč je jednou IP výhodou a podruhé problémem?
Česká republika není mezi ostatními evropskými zeměmi výjimkou z hlediska
transformujícího se telekomunikačního trhu. Nejdůležitější změny se
odehrávají především kvůli výrazné reorganizaci využívání přenosu dat oproti
přenosu hlasu. Z technologického hlediska se jedná o transformaci z
přepínaných okruhů na přepínání paketů, širší přijetí optických technologií a
internetové architektury TCP/IP jako referenčního standardu.
Trendy, pohyby a utváření telekomunikačního trhu i jeho nabídky určují podle
průzkumu EITO vedle technologického vývoje ještě další tři důležité věci:
potřeby uživatelů, deregulace a nové služby poskytovatelů. Všechny změny jsou
přitom "nakaženy" internetem a vedou k vytváření husté a vysocekapacitní
celosvětové pavučiny někdy také nazývané komunikační obal (communication
skin). Klíčovým prvkem kvality budoucích sítí bude software. Stejně jako se po
dlouhá léta vyvíjely a zkvalitňovaly služby pro hlas, projdou podobnou evolucí
i služby datové. Zatím jsou však ještě stále na startu. Jeden rozdíl se ale
projevuje už nyní. V původní hlasové infrastruktuře byl dodavatelem všeho
nového pouze telekomunikační operátor, který veškerou inteligenci zabudoval do
svých zařízení v centrech. Uživatelské koncové přístroje zůstaly "hloupé", což
se v případě dat zásadně mění. Koncová zařízení jsou čím dál chytřejší a
kolikrát vytvářejí funkcionalitu, kterou by sám operátor nemohl dodat.
Případně mohl, ale s vyššími náklady a tím pádem i dráže pro koncového
zákazníka. Přesto operátoři nezůstanou s vlastními službami v pozadí a budou
dodávat především sofistikovanější a infrastrukturní produkty. Primárním
cílem bude rovněž dodržení kvality, jak si na to již zákazníci zvykli u
hlasových služeb.
Bohužel vzhledem ke zmíněnému rozšíření internetových sítí založených na IP
vzniká problém s vytvářením a udržováním QoS (Quality of Service). Protokol IP
byl původně vytvořen s velmi jednoduchou logikou, díky čemuž se masově
rozšířil a stal se dnes de facto standardem přenosu dat. Při jeho návrhu však
QoS zohledněno nebylo. Dnes je sice možné kvalitu zajišťovat, ale jen v
určitých oblastech, ovládaných obvykle jedním operátorem. Vzájemná a jednotná
celosvětová kooperace je zatím neřešitelná. Naděje jsou vkládány do šesté
verze protokolu IP, jehož nasazování probíhá poměrně bolestivě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.