iSCSI nabídka od HP je ranou pro DAS

Skvělý Application Storage Manager zjednodušuje migraci na síťové systémy pro ukládání dat. Migrace souborových ...


Skvělý Application Storage Manager zjednodušuje migraci na síťové systémy pro
ukládání dat.

Migrace souborových serverů, e-mailových serverů a databází ze systémů DAS
(Direct Attached Storage) na síťová úložná řešení zlepšuje odolnost (pružnost)
i výkon a v dlouhodobém horizontu je možná i méně nákladná. Vyžaduje nicméně
mistrovské znalosti široké palety storage technologií tedy znalosti, jakých je
v mnoha malých firmách nedostatek. Není tedy divu, že pak správci raději volí
setrvání u zastaralých, nicméně snáze spravovatelných DAS řešení.
Jestliže výše zmíněné popisuje i postoj k úložným systémům ve vaší firmě, možná
byste měli věnovat pozornost nové verzi Hewlett-Packard ProLiant Storage Server
IFP (iSCSI Feature Pack). IFP je v podstatě OEM verzí softwaru iSCSI Storage
Serveru společnosti FalconStor. HP nabízí dvě verze IFP jednu pro samostatné
servery ProLiant, jako je ML370, a očekávaně dražší verzi pro gateway servery,
například DL580. Obě verze běží nad platformou Microsoft Windows Storage Server
2003 (WSS) a k existující ve WSS zabudované možnosti file servingu
(centralizované sdílení souborů) přidávají ještě funkci block servingu.
Spolu s novou verzí IFP představuje HP navíc také Application Storage Manager
(ASM), zajímavou aplikaci, která automatizuje migraci dat ze stávajících
serverů na síťové systémy pro ukládání dat. Uživatelské rozhraní této aplikace
je z hlediska použití natolik snadné, že by celou migraci mohl řídit i méně
zkušený správce.

Ukládající džin
Application Storage Manager představuje expertní systém, který skrývá složitost
správy WSS a úložných polí za jednoduché, aplikačně orientované řídicí grafické
rozhraní. Aplikace automaticky vyhledává Microsoft nebo Oracle databáze na
existujících starších serverech a poté podle vestavěných tzv. best practices
migruje jejich data na storage server. Pokud vaše firma využívá pro e-mailovou
komunikaci Microsoft Exchange, ASM zajistí také migraci skupin úložišť (storage
groups) tohoto systému.
Administrátoři přitom vůbec nemusejí vědět, jak samotné storage systémy ve
spodní vrstvě pracují. Migraci na nový systém mohou řídit jednoduše
nasměrováním příslušného průvodce na stávající databáze a zažádáním o jejich
přesun. Application Storage Manager zvládne veškerou černou práci včetně
vytvoření logických jednotek v úložném poli a iSCSI serveru, konfigurace iSCSI
iniciátora na aplikačním serveru i nasměrování aplikace na nové umístění dat.
Je to jako by vám byl k službám nějaký storage džin.
Možná ještě důležitější je to, že ASM si nevytváří žádnou závislost. Můžete
aplikaci ukončit a kdykoliv přejít k "ručnímu" ovládání typicky tehdy, jakmile
vaši administrátoři ukončí školení o nových systémech pro ukládání dat. Za
povšimnutí stojí i bonus, který použití ASM přináší v tomto směru, že takové
školení urychluje.

Velmi jednoduše
Application Storage Manager jsme testovali v konfiguraci, která zahrnovala
primární doménový řadič (Primary Domain Controller), aplikační server HP
ProLiant DL380, na němž běžel Microsoft SQL Server a Exchange Server, a další
DL380, jenž převzal roli našeho nového storage serveru.
Úložný server byl připojen k jednotce s jedním SCSI diskem pomocí kontroléru HP
Smart Array 6i a byl na něm nainstalován Windows Storage Server 2003 a
IFP/Application Storage Manager. Naším cílem bylo migrovat databáze z lokálních
disků původního aplikačního serveru na storage server.
Pro otevření migračního průvodce jsme v menu Application Storage Managera
zvolili "Action" a následně "Host SQL Server database". Po úvodní obrazovce a
doporučení, abychom pokračovali pouze v případě, že jsme si vytvořili zálohu
databáze, se průvodce dotázal na volbu databáze z nabízeného seznamu.
Nemuseli jsme psát přesná jména, neboť ASM automaticky nalezl existují databáze
i skupiny úložišť e-mailů. Poté, co jsme zvolili Northwind coby naši databázi,
se průvodce zeptal, zda je často aktualizována což je faktor, který má zjevně
vliv na rozsah úložné kapacity, jež má být dostupná.
V následujícím okně je navrženo, kolik prostoru bude třeba alokovat a jakou
úroveň RAID pole chcete použít, což jsou hodnoty, jež lze eventuálně změnit. Na
základě vašich odpovědí na uvedené dotazy sestaví ASM seznam aktivit pro
následný přesun. Další obrazovka tedy ukázala tento přehled a umožnila nám je
naplánovat nebo je vykonat najednou.
Pro migraci rozsáhlejších databází bude samozřejmě potřeba více času, ale my
jsme tu naši pojmenovanou Northwind přemístili z lokálního disku na storage
server v několika minutách. Zopakovali jsme tuto úlohu s několika dalšími
databázemi a stejně tak s Exchangem, přičemž Application Storage Manager
pokaždé spolehlivě přenesl data bez toho, abychom museli provádět jakékoliv
zásahy na úložném serveru.
Pomocí podobných, uživatelsky přívětivých průvodců vám Application Storage
Manager pomůže i s rozšířením databází, které se neúměrně rozrostly, a to
dokonce bez nutnosti zastavit aplikace běžící nad nimi. Stejně tak lze ASM
využít pro alokaci prostoru na storage serveru pro takřka jakoukoliv aplikaci.
Můžete například vytvořit nové sdílené složky pro soubory uživatelů nebo nový
svazek pro vaše vlastní, ve firmě vyvinuté aplikace. ASM nebude přemísťovat
data, ale vykoná za vás všechnu špinavou práci související s poskytováním
úložných kapacit.
Migrace na síťové systémy pro ukládání dat nebyla nikdy jednodušší a
dostupnější, než je nyní s aplikací Application Storage Manager od HP. Jestliže
disky ve vašich ProLiant serverech praskají ve švech, může být právě nyní
vhodná doba, abyste využili výhody unifikované storage, již tato firma přináší
v podobě svého iSCSI Feature Packu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.