ISSS: Prostředník komunikace

Osmý ročník tradičního dostaveníčka odborníků na informační a komunikační technologie v Hradci Králové se z vel...


Osmý ročník tradičního dostaveníčka odborníků na informační a komunikační
technologie v Hradci Králové se z velké části zaměřil na zlepšení efektivity
výkonu veřejné správy a na co nejrychlejší uvedení připravovaných řešení do
běžné praxe. Hradecká konference ISSS, která se za uplynulých osm let stala
nejdůležitější akcí v kalendáři internetu a zároveň největší svého druhu ve
střední a východní Evropě, představuje pro všechny své účastníky dva náročné
dny nabité přednáškami, prezentacemi a pracovními setkáními. Letošní ročník pak
byl o to prestižnější, že letos poprvé se konference konala v době, kdy je už
Česká republika společně s dalšími státy Visegrádské čtyřky členem Evropské
unie. Co nového tedy přinesl letošní osmý ročník konference, kam se posunula
problematika veřejné správy a jaké nové trendy, projekty a plány se představily?

Brzdou je legislativa
Slavnostní zahájení konference sledoval s velkým zájmem doslova nabitý sál
kongresového centra Aldis (letos se konference zúčastnilo zhruba 2 000 lidí z
26 zemí). Po uvítání primátorem města Hradec Králové Otakarem Divíškem se ujal
slova komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír
Špidla, který se ve svém projevu zmínil o dvou oblastech, ve kterých Evropa
zaostává. Jsou jimi nízká míra zaměstnanosti (63 %, kdy cíl Lisabonské
strategie byl stanoven na 70 %) a všeobecně pomalé zavádění IT technologií.
"Naším, tedy evropským cílem je zefektivnit a především plně využít možností IT
technologií. A s tím souvisí mimo jiné i důrazná podpora jejich inovací," uvedl
Špidla. V závěru pak tlumočil slova komisařky pro informatiku a média Vivien
Redingové, která oproti původním plánům do Hradce Králové nepřijela. Zajímavý
příspěvek měl mimo jiné také velvyslanec Spojených států amerických v ČR
William Cabanis, který vyjádřil přesvědčení, že informatizace veřejné správy u
nás se ubírá správným směrem.
"Okénko hejtmanů" otevřel Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje a
pamětník této konference, podle něhož se sice posunula propracovanost IT
technologií i techniky kupředu, ale stále existují velké mezery v jejich
využívání. Za největší brzdu efektivního rozvoje informačních systémů ve
veřejné správě pak označil legislativní procesy, v čemž se shodl s ministrem
informatiky Vladimírem Mlynářem, který sklidil při své přednášce týkající se
zhodnocení aktivit jeho ministerstva od doby vzniku do dneška největší potlesk.

Česko je na dobré cestě
Ministerstvo informatiky dostalo vůbec velký prostor na konferenci v rámci
e-governmentu, mezi jehož hlavní priority patří zprostředkování dálkového
přístupu ke správním agendám, se jeho příspěvky dotkly například praktických
zkušeností se zaváděním elektronických podatelen, kterých je dnes již na
tisíce. (Potřebný elektronický podpis si objednalo 1 500 starostů z celkových 6
500 obcí, dalších 36 starostů si e-podpis vyzvedlo přímo na stánku ministerstva
na konferenci.) Hovořilo se i o nové aplikaci Portálu veřejné správy, o tzv.
mapových službách nabízející přístup k civilním i vojenským mapám, které
vznikly ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, o službách
informační společnosti (spam) či výstavbě komunikační infrastruktury veřejné
správy. K otázce, jak si Česko stojí v oblasti e-governemntu, ministr
poznamenal: "Česká republika se posunula mezi země, které jsou e-governmentově
na výši. V nově přístoupivších zemích EU je v oblasti e-governmentu dokonce na
druhém místě." V uvolněné, poněkud ale posmutnělé náladě pak odstupující
ministr uvedl, že jeho nejpracnějším úkolem byla příprava zákona o
elektronických komunikacích, na který, jak sám přiznal, nebyl při svém nástupu
do funkce natolik připraven. Českou vládu i přes složitou politickou situaci
reprezentovali i její další členové ministr životního prostředí Libor Ambrozek,
který hodlá vybudovat jednotný informační systém pro svůj resort, ministr
vnitra František Bublan a ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek, jenž
vystoupil s přednáškou na téma role ICT v cestovního ruchu. Závěr slavnostního
zahájení patřil programovému řediteli ISSS a prvnímu náměstku hejtmana kraje
Vysočina Františku Dohnalovi a výkonnému řediteli konference Tomáši Renčínovi.
"V uplynulých letech se sice v oblasti elektronizace veřejné správy a
komunikace státu s občanem podařilo realizovat řadu dílčích zlepšení, je ale
nejvyšší čas se zamyslet nad tím, jak celý proces urychlit tak, aby státní
správa i v "elektronické" rovině fungovala rychle, bezchybně a co
nejefektivněji, a to jak z hlediska státu, tak občana."


Vyhlášení soutěží na ISSS
V rámci konference byly tradičně vyhlášeny výsledky soutěží a udělena řada
ocenění v oblasti informatiky. V rámci soutěže Český zavináč se předala
zvláštní ocenění projektům České spořitelny a Úřadu MČ Praha 6 za ukázku
moderního pojetí informatizace veřejné správy. Populární Zlaté erby za nejlepší
internetové stránky měst, obcí a regionů získaly v kategorii nejlepší webová
stránka města MČ Praha 12, za obec si cenu odnesly Dolní Vilémovice na Vysočině
a nejlepší elektronickou službou se stala přerovská interaktivní elektronická
podpora obsluhy občana. Dále proběhlo vyhlášení soutěží Biblioweb o nejlepší
webovou prezentaci knihovny (informace jsou k dispozici na
skip.nkp.cz/akcBMIbweb05.htm), Geoaplikace roku nebo EuroCrest pro evropská
města. Cenu ministra informatiky získala Česká správa sociálního zabezpečení za
projekt elektronických evidenčních listů důchodového pojištění.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.