IST Prize vaše šance!

Soutěž European Information Society Technologies Prize vyhlašuje každoročně organizace Euro-CASE, partnerem v České re...


Soutěž European Information Society Technologies Prize vyhlašuje každoročně
organizace Euro-CASE, partnerem v České republice je Inženýrská akademie.
Vyhlašuje se 20 projektů roku, přičemž žádný původní projekt či výrobek z
oblasti informačních a komunikačních technologií není předem vyloučen. Vzhledem
k tomu, že soutěž slouží k propagaci českého ICT průmyslu a České republiky
vůbec v rámci Evropy, záštitu nad soutěží převzalo Sdružení pro informační
společnost. Uzávěrka soutěže IST Prize 2001 (vyhlašuje se vždy výrobek příštího
roku) je 16. května 2000, kdy přihlášky musejí dorazit na adresu Euro-CASE v
Paříži. Vyhlášení pak proběhne koncem září 2000.
Máte-li ve firmě zajímavé produkty, služby nebo prostě jen realizované nápady,
čtěte dále, neboť uzávěrka soutěže se nemilosrdně blíží. Případně se podívejte
i na adresu www.it-prize.org, kde najdete všechny potřebné informace. Účast v
soutěži je zdarma a zdarma můžete získat i podrobné informace a konzultace,
abyste věděli jak podat přihlášku, co do ní napsat a jak ji naformulovat tak,
aby vaše účast v soutěži měla naději na úspěch. Tyto konzultace můžete získat
od členů Inženýrské akademie v Praze na adrese uvedené na konci článku.
Inženýrská akademie působí jako informační středisko soutěže v České republice
z pověření organizátora soutěže organizace Euro-CASE (Evropská rada pro
aplikované a inženýrské vědy).
Každoročně bývá do soutěže přihlášeno okolo 200 exponátů z celé Evropy. Oceňuje
se 20 nejlepších projektů, jež obdrží cenu ve výši 5 000 euro s právem
prezentovat výrobek na výstavě pořádané v rámci Evropské konference technologií
pro informační společnost European Information Society Conference,) konané v
zemi předsedající EU v letošním roce ve Francii a s právem označovat výrobek
symbolem ceny. V průběhu výstavy mezinárodní porota vybere 3 vítěze velké ceny
"Grand Prize Winners", z nichž každý navíc získá prémii ve výši 200 000 euro.
Slavnostní ceremoniál vyhlášení cen probíhá za účasti vrcholných představitelů
EK z předsedající země a s televizním přenosem do zemí EU.
V minulých ročnících soutěže již slavily úspěch také české firmy HYDROINFORM v
roce 1996, SIMONE, research group v roce 1997, Decros a AEC v roce 1998 a
Medium Soft, Immobilizer Central Europe a Sandbox Security v roce 1999. Letos
čeká výhra možná právě na vás!
Informace a konzultace lze získat prostřednictvím Informačního střediska pro
soutěž o Evropskou cenu za technologie pro informační společnost: Inženýrská
akademie České republiky, Národní 3, 110 00 Praha 1, tel./fax: 02/24 24 05 30,
e-mail: iacr@kav. cas.cz; hayer@kav.cas.cz.(Maf)
0 1089 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.