IT a vstup do EU

V roce 1992 se po dvou letech hospodářského poklesu dostal hrubý domácí produkt (HDP) na úroveň o 14 % nižší. Míra...


V roce 1992 se po dvou letech hospodářského poklesu dostal hrubý domácí produkt
(HDP) na úroveň o 14 % nižší. Míra nezaměstnanosti vzrostla během tří let až na
20 %. Konsolidace bankovního sektoru si vyžádala vládní intervence ve výši 17 %
HDP tolik bylo nezbytné věnovat na udržení životaschopnosti bank. Zdá se vám,
že to všechno dobře znáte? Možná. Přesto se domnívám, že je to pro většinu
českých manažerů věc ne zcela známá. Řeč totiž není o České republice, ale o
Finsku. V roce 1995 se pak Finsko stává členem EU.
Od roku 1995 roste finská ekonomika šest let stabilně tempem přesahujícím 5 %
HDP. Malé Finsko vstupuje do médií jako příklad úspěšné ekonomiky a
společnosti: absorpce nových IT v řadě hospodářských sektorů, vysoká vybavenost
mobilními technologiemi, výrazný podíl sektoru ICT na výkonu ekonomiky.
Bankovní sektor závislý již jednoznačně na úrovni IS/IT patří dnes mezi
nejvyspělejší v Evropě a v rámci kontinentu vykazuje nejvyšší podíl
internetových klientů v porovnání s ostatními zeměmi.
Příčiny těchto úspěchů? Podle finských ekonomů maximální využití výhod
integrace do Evropské unie a důraz na investice do vzdělanosti. Jednoznačná
oddanost finských občanů a firem myšlence vstupu do EU. Růst investic do
informačních a komunikačních technologií. Restrukturalizace firem a
přizpůsobení informačních systémů byznysu v Evropské unii.
Česká republika završuje přípravy na vstup do EU. Efekt ze vstupu bude i v
případě naší země záviset na tom, jak české firmy, veřejné instituce i občané
dokáží využít potenciálních výhod členství v Evropské unii. A také zda firmy
přizpůsobí své podnikání, produkci, služby a výkonnost konkurenci a podmínkám v
EU. Vstup do EU je však výzvou i pro dodavatele komplexních řešení IS/IT pro
systémové integrátory. Systémoví integrátoři musejí přicházet s nabídkou služeb
podporujících napojení IS do evropského byznysu a především s nabídkou nových,
integrovaných služeb. Jaké požadavky a možnosti vyvstanou před rozvojem IS/IT,
které moduly bude vhodné doplnit do IS, jak zefektivnit komunikaci mezi státní
správou a firmami či občany, jakým způsobem řídit rozsáhlé projekty
nadnárodního rozměru, jaké právní souvislosti bude mít vstup do EU a rozvoj
IS/IT to jsou některá z témat, která zazní ve vystoupeních i v diskusích
systémových integrátorů a konzultačních firem na konferenci Systémová integrace
2002 ve dnech 11. a 12. června v Praze na Žofíně (viz http://si.vse.cz)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.