IT CFO: boj o finance s novými generály

Jedna IT anekdota říká: "Definování přínosů IT investic na podnikání firmy je sice komplikovaným problémem, ale na...


Jedna IT anekdota říká: "Definování přínosů IT investic na podnikání firmy je
sice komplikovaným problémem, ale naštěstí existují nástroje, které s jeho
řešením dokáží pomoci. Ty nástroje je ovšem třeba pořídit z IT rozpočtu a
jejich cena je poměrně vysoká." A jaká je realita? Kdo jsou, kde se vzali a jak
sestavují IT CFO, tedy manažeři zodpovědní za IT finance, rozpočty na příští
rok?
V 90. letech minulého století se začal výrazněji prosazovat termín CIO
označující šéfa informatiky ve firmách. O desetiletí později si získává
pozornost další pozice ve firmě IT CFO. I přesto, že v některých společnostech
již existuje více než 20 let, hlavní zájem se na ni soustředí až nyní v době
přiškrcování IT rozpočtů.
Kdo vlastně je IT CFO? Stručně řečeno jde o člověka zodpovědného za finanční
stránku fungování IT oddělení ve firmě. Zodpovědnost IT CFO se liší od firmy k
firmě, typicky však má na starosti dohled nad IT rozpočty, nákup IT vybavení,
správu majetku, analýzu nákladů i porovnání nákladů a výkonnosti IT oddělení
firmy s konkurencí nebo s dalšími srovnatelnými organizacemi.
Podle Billa Johnstona, prezidenta konzultační společnosti Alinean, má dosud
osobu orientovanou speciálně na IT finance vyčleněnu méně než 10 % amerických
společností, a to, z pochopitelných důvodů, ty největší. Mezi firmy, ve kterých
je pozice IT CFO již delší dobu zavedena, patří například Intel. Z uvedených
skutečností lze usoudit, že v České republice půjde vzhledem k velikosti firem
o pozici spíše výjimečnou. Napovídají tomu i aktuální výsledky průzkumu
Computerworldu realizovaného v tomto roce ve spolupráci se společností Markent.
Podle Jiřího Remra, ředitele Markentu, se zde pozice podobná IT CFO v
souvislosti s rozhodováním o investicích do firemního IT vůbec neobjevila.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.