IT firmy ukazují svou druhou tvář

S poločnosť Apple otvorila prvé Apple centrum na Slovensku v Piešťanoch. Zákazníci si mÖžu sami vyskúšať parametre...


S poločnosť Apple otvorila prvé Apple centrum na Slovensku v Piešťanoch.
Zákazníci si mÖžu sami vyskúšať parametre počítačov iMac, iBook, PowerMac alebo
PowerBook. Okrem kompletného sortimentu výrobkov Apple, centrum ponúka širokú
škálu periférií od tlačiarní cez externé médiá až po najnovšie digitálne kamery
od tretích výrobcov. Súčasťou otvorenia bolo aj prvé predstavenie 22palcového
Apple Cinema Display určeného pre profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním
videa.
Spoločnosť Compaq Computer Slovakia darovala Fakulte elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vybavenie do novej
centrálnej počítačovej učebne v hodnote 1,5 milióna korún.
Generálnym riaditeíom IBM Slovensko sa stal Boris Kekeši, ktorý pÖvodne
pracoval vo funkcii obchodného riaditeía IBM Slovensko a v spoločnosti IBM
Slovensko je zamestnaný od roku 1993.
SAS Institute daroval sponzorský dar Fakulte hospodárskej informatiky vo výške
21 miliónov. V tomto dare sú obsiahnuté aj licencie na systém SAS. Študenti sa
mÖžu pripravovať teoreticky, ale aj prakticky v mnohých oblastiach podpory
rozhodovania, ako sú napr. analytický CRM (customer relationship management
riadenie vzťahov so zákazníkmi) alebo systém strategického riadenia podía
vyvážených ukazovateíov (balanced scorecard).
0 1574 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.