IT je stále technologie

V článku na titulní straně tohoto CW si můžete přečíst o tom, že superpočítače mají pro své výrobce předevš


V článku na titulní straně tohoto CW si můžete přečíst o tom, že superpočítače
mají pro své výrobce především marketingový význam. Už v případě modelu
Deep Blue byl pro veřejnost hlavním magnetem jeho zápas s Kasparovem. Tím Deep
Blue splnil svoji úlohu a vícekrát již o něm nikdo neslyšel.
Společnost IBM investuje obrovské prostředky do výzkumu, připadne na ni nejvíce
patentů na světě, a přesto se snaží především o to, aby byla identifikována se
značkou e-businessu. Je to jistě logické, jedná se o firmu působící v tržním
prostředí, nikoliv třeba o univerzitu.
Ekonomické aspekty věci nelze přehlédnout, o konvergenci IT a ekonomiky se dnes
často mluví. Znamená to snad ale, že význam technologií obecně upadá na úkor
"byznysové" stránky věci? Že i výzkum a další rozvoj technologie má konec konců
smysl pouze tehdy, pokud je možné jej marketingově využít?
Domnívám se, že rozhodně nikoliv. Na vědě i technologii mě nikdy nefascinoval
její praktický rozměr (jaký zde byl za minulého režimu ražen pod hesly typu
"věda pro praxi"), ale spíše stránka obecného poznání, které má smysl i samo o
sobě.
Přijde mi, že důležité je právě ono poněkud abstraktní vědění, praktické
uplatnění přijde tak nějak samo sebou, "nechtěně". Až se objeví první kvantové
počítače, bude to perfektní ukázkou toho, kam může vést poznání tak na první
pohled výlučně teoretické záležitosti, jako je podivná (ve smyslu našeho
běžného vnímání) logika mikrosvěta. Podpora základního výzkumu není tedy podle
mého názoru rozhodně nějakou třešničkou na dortu.
I přes občasné filozofické spekulace o "krizi" či "jednostrannosti" vědy
(pocházejících vesměs od lidí, kteří sami vědci nejsou) dnes stojíme na prahu
celé řady dalších významných objevů. Od dešifrování genetického kódu (pomiňme
pro tuto chvíli velmi zavádějící způsob, jakým o objevu referovala většina
médií) až po kvantovou fyziku navíc platí, že všude se velmi významně uplatňuje
IT.
Ale platí to i naopak. Pokrok IT je nemyslitelný bez podpory fyzikální chemie,
genetiky, evoluční biologie, biochemie či lingvistiky. Právě z tohoto důvodu si
myslím, že by lidem z počítačové oblasti někdy neuškodilo vědomí větší
propojenosti s ostatními obory. Některé výroky představitelů IT branže o tom,
že by stát měl nějak speciálně podporovat právě informační technologie, však
ukazují jednak na zrak příliš obrácený dovnitř, jednak je pak sféra IT vnímána
jako prostě jedna z mnoha lobbistických skupin.
Smysluplnější mi přijde prosazovat obecně podporu progresivních technologií a
oborů, což rozhodně neznamená jen IT. Nevidím opravdu důvod, proč
upřednostňovat dotovaný přístup na Internet třeba před stavbou cyklotronu.
Chápat tuto záležitost jako konkurenční střet o omezené zdroje se mi jeví
pochybné.
V dnešní interdisciplinární době se největší objevy dělají spíše na pomezí
splývajících vědních oborů. Čímž se opět dostáváme ke slovu konvergence které
neznamená jen IT a ekonomiku.
0 1924 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.