IT mění tvář farmacie

Rozsáhlé simulace zrychlí vývoj léků Léky bude možné uvádět na trh rychleji, náklady na jejich vývoj poklesnou, ...


Rozsáhlé simulace zrychlí vývoj léků
Léky bude možné uvádět na trh rychleji, náklady na jejich vývoj poklesnou,
hodnota farmaceutických firem i jejich zisk poroste a to všechno už v roce
2010, alespoň pokud má pravdu prognóza vypracovaná společností IBM.
Studii nazvanou "Pharma 2010: Silicon Reality" připravila konzultační divize
společnosti IBM. Analýza identifikuje sedm technologií, které jsou podle IBM
klíčové pro pokrok farmaceutického průmyslu. Většina inovací se odehraje
zásluhou IT; už dnes investuje farmaceutický průmysl do IT ročně zhruba 20
miliard dolarů (zpravidla řešení dodavatelského řetězce, zpracování transakcí a
služby podpory), ovšem jen zřídka získá z těchto investic plný užitek.

Sedm statečných
Klíčové technologie, které mají zvýšit efektivitu farmaceutického průmyslu,
podle zveřejněné prognózy zahrnují počítače s petaflopovým výkonem a
distribuovaná řešení v podobě clusterů a gridů (ať už dobrovolnických sítí nebo
projektů realizovaných v rámci farmaceutických firem). Díky novým systémům bude
možné provádět takové operace jako porovnávání sekvencí DNA nebo studie
vztahující se k 3D struktuře proteinů.
Druhou významnou nastupující technologií mají být počítačové simulace,
respektive experimenty "in silico" oproti dnešnímu stavu však tyto simulace
mají reprezentovat celé biologické systémy. Díky nim bude možné výrazně snížit
množství laboratorních experimentů (i klinických zkoušek) a urychlit vývoj léků.
Za třetí inovaci je pokládán tzv. pervasive computing, neboli miniaturní
sledovací zařízení (doplněné o mobilní komunikaci a další bezdrátové
technologie). Tímto způsobem bude možné efektivně monitorovat zdravotní stav
pacientů či obecněji v reálném čase shromažďovat biologická data i mimo
klinické podmínky.
Radiové identifikační štítky (RFID) umožní identifikovat fyzické objekty v
jakékoliv etapě výroby či distribuce. Nasazení RFID čipů pomůže farmaceutickým
firmám zefektivnit výrobní procesy, produkovat určité výrobky v relativně malém
množství a také vyhovět požadavkům regulačních orgánů na sledování léčiv ve
všech fázích dodavatelského řetězce.
Za pátou klíčovou technologii pokládá IBM řešení pro ukládání a udržování
obrovských objemů dat. Technologie pro analýzu procesů umožní trvalý a
automatický monitoring výrobních procesů opět v reálném čase. Takový způsob je
přitom mnohem levnější než kontrola pomocí náhodného vzorkování výroby a
hotových produktů. Díky analýze výrobního procesu by změny na lince mělo být
možné dělat okamžitě a vyhnout se likvidaci nevyhovujících hotových výrobků.
Regulační orgány navíc ve stále větší míře vyžadují nejen garanci kvality
finálního produktu, ale předepisují i určité výrobní postupy.
Konečně sedmou klíčovou technologií má pak být data mining prováděný v měřítku
celého internetu a rychlé dolování znalostí i z obrovského objemu výzkumných
dat.

Zúročený genom
Jaké výsledky přinesou nové technologie z hlediska zákazníků? Průměrné náklady
na vývoj léku před jeho uvedením na trh by do roku 2010 měly poklesnout na 200
milionů dolarů (čtvrtina současného stavu) a doba od prvních klinických testů
po dodávku léku na trh by se mohla z dnešních cca 12-14 let snížit na 3-5.
Ve větší míře se prosadí personalizovaná medicína, namísto unifikovaných léků
bude možné vytvářet "balíčky". Do roku 2010 by se tak měly mnohokrát zhodnotit
prostředky investované do výzkumu lidského genomu a do analogických projektů
právě na základě znalosti genetických dispozic pacientů bude prováděna
personalizace léčby.
V této souvislosti zbývá ještě dodat tvrzení CEO Oraclu Larryho Ellisona. Podle
něj by se měnit neměly jen podpůrné informační technologie či farmaceutické
firmy, ale také regulační instituce. Ellison opakovaně kritizoval nepružný
přístup americké Komise pro potraviny a léčiva FDA (Food and Drug
Administration), která je podle něj spoluzodpovědná za pomalé uvádění léků na
trh.

7 klíčových technologií
pro farmaceutický průmysl
1. Výkonné superpočítače a distribuované projekty
2. Modelování in silico
3. Pervasive Computing
4. RFID
5. Vyspělá úložná zařízení
6. Technologie pro analýzu procesů
7. Data mining z obrovských objemů dat
Zdroj: IBM Business Consulting Services

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.