IT na Slovensku

Ukončení první etapy budování komunikační sítě založené na technologii ATM a její spuštění do provozu oznámil ...


Ukončení první etapy budování komunikační sítě založené na technologii ATM a
její spuštění do provozu oznámil Slovnaft společně s Core Computer Bratislava.
Síť, obsahující 14 virtuálních privátních sítí, obslouží 1 800 připojených PC.
Jako aktivní prvky sítě byla zvolena zařízení společnosti Fore Systems. V
současné době je síť využívána pro datové přenosy, v budoucnu bude
implementována podpora přenosu zvuku a obrazu.
Od července začne Slovenská sporiteíňa (SLSP) vydávat svým klientům platební
karty systému Europay, obsahující jak magnetický proužek, tak čip. Do konce
roku 2000 by měla proběhnout postupná obměna všech platebních karet Maestro za
nový, hybridní typ. Na přechod jsou již připraveny všechny POS terminály a
bankomaty. Pro náročný projekt si SLSP vybrala francouzskou společnost Bull
vzhledem k jejím mezinárodním zkušenostem a existenci pobočky na Slovensku.
Maďarsko-americká společnost Euroweb International, největší poskytovatel
internetových služeb v Maďarsku, oznámila podepsání smlouvy, na jejímž základě
získá 70% podíl ve společnosti Dodo. Ta provozuje internetovou síť R-net,
zajišťující služby především klientům z oblasti východního Slovenska. Další
dohody o kapitálovém vstupu Eurowebu do slovenských ISP byly podepsány se
společnostmi Eunet Slovakia a GNS, provozující síť Sknet.
Slovenský rozhlas spustil přede dvěma měsíci zkušební provoz nově
implementovaného informačního systému na bázi aplikačního softwaru SAP/R3 a
serverech IBM Netfinity. Od podepsání kontraktu s generálním dodavatelem IBM
Slovensko, a subdodavatelem společností Varias, do spuštění uplynulo 6 měsíců.
Původně plánovaný termín byl přitom překročen o 3 týdny, především z důvodů
časové tísně při analýze současného stavu a úpravě řešení.
Slovenská akadémia vied (SAV) je první akademickou institucí na Slovensku, jež
uvedla do provozu vlastní superpočítač. Jedná se o paralelní systém Origin
2000, dodaný společností SGI. Výpočetního výkonu systému budou využívat všechna
vědecká pracoviště SAV pro jednotlivé výzkumné projekty. Zajímavostí je, že
kapacitu superpočítače budou moci využívat též vědecká a výzkumná pracoviště
mimo SAV a strojový čas si budou moci koupit i komerční subjekty.(ija)
9 1600 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.