IT přicházejí na pomoc slabším

Moderní počítačové technologie, u nichž se v poslední době stává módou, že si na ně část lidstva přestože mu ...


Moderní počítačové technologie, u nichž se v poslední době stává módou, že si
na ně část lidstva přestože mu nesporně ulehčují život začíná spíše stěžovat,
nacházejí naštěstí uplatnění v dalších a dalších segmentech společnosti, kde je
jejich pomoc zcela nesporná.
Ve stínu boomu medicínských inovací, složitých počítačově řízených robotických
operací, umělých končetin a voperovaných čipů, jimž se už zdaleka nevěnuje jen
odborný, ale dokonce i bulvární tisk, vedou si současné počítačové technologie
dobře i v každodenním životě novináři spíše opomíjených osob se specifickými
potřebami. Tak nehezky, avšak prý korektněji, se dnes říká lidem s nelehkým
údělem zdravotně postižených.
Potřebami hendikepovaných lidí se nezabývají jen společnosti zaměřené na výrobu
speciálních pomůcek, které dnes zasahují často i do oblasti těch "nej" hi-tec
technologií a pro něž znamená tato dříve opomíjená část obyvatelstva docela
patrnou oblast trhu. Své uplatnění zde mohou najít i technologie pro nás zdravé
naprosto běžné, jakými jsou obyčejný počítač nebo internet. Právě tyto nástroje
se v posledních měsících staly předměty mezinárodních projektů, ve kterých
figuruje úspěšně i Česká republika.
Evropský program Leonardo přináší v těchto dnech výsledky hned dvou
samostatných projektů s českou participací najednou. První CD-ROM přichází na
pomoc osobám žijícím s roztroušenou sklerózou, druhý sluchově postiženým. Nás v
mezinárodní spolupráci Španělska, Řecka, Francie, Itálie a Česka zastupovalo
sdružení BMI, Březen měsíc internetu.
Projekt nazvaný Tecno Zeinu měl za úkol zmapovat situaci IT ve skupině lidí se
sluchovým postižením nebo jim nápomocných osob a najít nejvhodnější způsob, jak
nejlépe napomoci rozšíření a ulehčení výuky znakového jazyka. Úvodní
mezinárodní dotazníková akce konstatovala, jak málo lidí z této skupiny má u
nás stále ještě přístup k počítačům a k internetu, následující fáze teď
přinesla i první konkrétní nástroj. Je jím CD-ROM s multimediálním kurzem
znakového jazyka.
Společná metodologie prošla připomínkami odborníků všech zmíněných zemí a v
závěrečné fázi byla lokalizována do jednotlivých národních znakových jazyků.
Ano, čtete správně. Většina z nás sice považuje znakový jazyk za univerzální
mezinárodní nástroj porozumění, něco jako esperanto neslyšících, ale není tomu
tak. Dokonce i v rámci jediné země jich někdy existuje několik. Lokalizace tedy
neznamenala jenom překlady textů, ale především převedení videa do českých
vizuálních znaků českými interprety.
Druhou potěšující novinkou je CD-ROM vyvinutý v rámci programu MS-NET určený
osobám s roztroušenou sklerózou, který jim poskytuje interaktivní kurz ovládání
počítačů a internetu. Také zde předcházel vlastnímu vývoji nejprve rozsáhlý
průzkum vztahu této skupiny postižených k IT ve všech zúčastněných zemích. Zde
ubyl problém s lokalizací znakového jazyka, zato přibyl jiný: mezinárodní
projekt narazil na okolnost, že prakticky všechny zúčastněné země mají svou
vlastní jazykovou verzi operačního systému. Řekové dokonce i s jinou abecedou.
Kromě překladů společného učebního textu tak bylo opět nutné vyhledat a
nahradit všechny obrazové příklady (nejčastěji v podobě sledu obrazovek Windows
a Microsoft Office) a z nich vyplývající úkoly příslušnými verzemi v
jednotlivých jazycích.
Výsledkem je unikátní kurz umožňující hned pěti národnostem seznámení s prací
na počítači a s internetem. A to zdaleka nejen postiženým, protože kurz sice
většinu problematiky poněkud zjednodušuje a uvádí jen věci nejpodstatnější,
jenomže právě po tom marně volá i mnoho zcela zdravých uživatelů. Nicméně žádný
z projektů není komerční a jejich výsledky jsou distribuovány postiženým jen
prostřednictvím škol a sdružení.
Oba projekty byly se sponzorskou pomocí společnosti Fenomen zpracovány moderní,
ale finančně méně dostupnou technologií Flash Macromedia. Výsledek je tak
použitelný na naprosté většině dnešních počítačů i bez speciálního čtecího
softwaru. Jistou překážkou mezinárodního projektu byla jen nesourodosti
hardwarového vybavení týmů zúčastněných zemí. Zatímco ostatní země pracovaly s
PC, Španělsko vedlo projekt na platformě Mac a bylo velmi poučné sledovat, jak
je i přes všechna tvrzení o sbližování obou formátů stále obtížné překonat tuto
bariéru a jak velké zdržení to projektům přineslo.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.