IT pro naši armádu

Od chvíle, kdy se naše republika stala členským státem NATO, má česká armáda mnohem snadnější přístup k informac...


Od chvíle, kdy se naše republika stala členským státem NATO, má česká armáda
mnohem snadnější přístup k informacím o nových technologiích. Mnoho z nich,
zejména v oblasti IT, pochází ze Spojených států. Nejedná se však o pravidlo.
Kdo tedy u nás nabízí informační technologie pro vojenské účely?
V nabídce firem z oblasti IT pro vojenské účely se nám nepodařilo objevit nic
podobného, co by nabízela americkým námořnictvem testovaná síť WARnet. Produkty
firem mají v oblasti IT spíše ráz jednotlivých kusů, které řeší jednu konkrétní
věc a už méně další operace kam a jak se vzniklými a uloženými daty. Určitou
podobnost s WARnetem lze možná nalézt u budované digitální rádiové sítě Pegas
založené na technologii Tetrapol (systém MC9600), která má však spíše fixní
charakter. Na druhou stranu zase umožňuje propojení s dalšími systémy například
veřejnými i neveřejnými telefonními sítěmi. Má také buňkovou strukturu jako
WARnet a možnost dynamického přidělování kanálů (trunking s FDMA frequency
division multiple access). Kromě běžných hlasových služeb umožňuje i některé
datové. Tady je asi největší rozdíl oproti WARnetu, který je vybudován jako síť
s čistě datovým provozem. Pegas dovoluje přenášení krátkých zpráv, elektronické
pošty ve standardu X.400 na TCP/IP a dotazování do databází. Právě centrální
databáze je silnou stránkou celého WARnetu. Jsou do ní připojena všechna
zařízení v síti. Jednak do ní zapisují nové údaje a jednak z ní zase všechna
čtou aktuální stav. Z hlediska současných technologií se může zdát, že se
nejedná o nic složitého, ale pokud si člověk uvědomí, že například bezpečnost
celku musí být na řádově vyšší úrovni, už se to tak jednoduché nezdá. I samotný
Pegas samozřejmě šifruje jak datovou, tak hlasovou komunikaci, kontroluje
oprávněnost provozu terminálu a případně umožní vyřadit z provozu v síti
odcizený terminál.
Průzkumný pozorovací a měřicí systém od Vojenského technického ústavu výzbroje
a munice obsahuje i běžné PC (TFT displej, membránová podsvětlená klávesnice,
Pentium 90 MHz, 16 MB RAM, HDD 720 MB). Na rozdíl od podobných zařízení WARnetu
však není zapojen přímo do společné datové a komunikační sítě a všechna
zjištěná data automaticky nezaznamenává do centrální databáze.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.