IT služby jsou v ČR zaměřeny především na podporu hardwaru

Přestože loňský rok podnikatelským aktivitám příliš nepřál, dokázal segment služeb růst rychleji než trh IT jak...


Přestože loňský rok podnikatelským aktivitám příliš nepřál, dokázal segment
služeb růst rychleji než trh IT jako celek. I když je zřejmý nárůst služeb v
oblasti systémové integrace, nejvíc peněz je stále utráceno za podporu hardwaru.
Celkový trh s IT službami dosáhl podle společnosti IDC v minulém roce 542,56
milionu dolarů, což představuje 37% nárůst oproti roku 1997. Mezi faktory
povzbuzující rozvoj tohoto segmentu IT patří přece jenom zaznamenatelný růst
trhu s PC, pokračující silnější prodej systémového hardwaru a příklon trhu k
implementacím balíkového aplikačního softwaru a síťovým řešením.
Největší podíl na příjmech z IT služeb zaznamenala oblast hardwarové podpory
(včetně instalací) přestože růst této oblasti dosáhl jen 6 %, její podíl na
celkových výdajích je více než 20%. Nejdynamičtější skupinou je systémová
integrace její podíl na celkových ziscích se již blíží vedoucí skupině (18,3 %)
a růst tohoto segmentu je oproti hardwarové podpoře dvojnásobný (12 %). Ostatní
kategorie na trhu IT služeb ČR rostly v roce 1998 jen nepatrně. Zajímavý je
vývoj v oblasti konzultačních služeb navzdory nedostatku peněz mezi firmami si
své uhájily velké konzultační firmy před malými domácími společnostmi. Že by to
byla sázka na jistotu?
Mezi předními poskytovateli služeb v ČR jsou společnosti IBM, PVT, Compaq,
Hewlett-Packard, APP Group, Andersen Consulting, Unisys, SAP, Deloitte &
Touche, Oracle a další.
Na výsledky za rok 1999 si budeme muset počkat, nicméně předpokládáme, že
oblast služeb si bude na naší IT scéně získávat stále významnější pozici.
9 3587 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.