IT technologie na co vsadit?

Internet nové generace Web 2.0 podle Gartneru reprezentuje širokou skupinu trendů, které se nedávno objevily k internetu...


Internet nové generace
Web 2.0 podle Gartneru reprezentuje širokou skupinu trendů, které se nedávno
objevily k internetu a v řešeních pro podniky. Část novinek přitom vychází ze
snahy poskytovat uživatelsky vytvářený obsah nebo z úsilí nabídnout odlehčené
varianty složitých technologií, přístupové metody založené na bázi služeb či
modely vycházející ze sdíleného rozpočtu. Čtyři takové techniky Gartner označil
jako transformační nebo s vysokým dopadem na trh. Pojďme se na ně podívat.
Analýzy sociálních sítí (Social Network Analysis, SNA) by měly dospět
nejpozději do dvou let. SNA lze definovat jako technologii, která využívá
informace a znalosti získané od velkého množství lidí a ze sítí, které tito
uživatelé vytvářejí. To vyžaduje sbírat obrovské množství dat z více zdrojů a
analyzovat je tak, aby bylo možné zjistit nejen vztahy mezi nimi, ale vydolovat
i potřebné nové údaje. Gartner si myslí, že SNA mohou mít významný vliv na
obchodní sféru tím, je lze využít k identifikaci cílových trhů, k vytváření
úspěšných projektových týmů či k nalezení zatím nevyslovených závěrů. Ajax by
se měl na trhu významně prosadit rovněž v horizontu dvou let. Ajax představuje
sadu technik, které webovým vývojářům umožní vytvářet pokročilé webové stránky,
které budou ve spojení s modrerními browsery daleko interaktivnější a rychlejší
na odezvu doposud složitě vytvářené stránky mohou být díky Ajaxu mnohem
jednodušší. I když dopad na byznys nebude tak značný jako v předchozím případě,
přesto lze očekávat, že uživatelé Ajaxu postupně přijdou na chuť. Mnohem větší
vliv by Ajax získal, kdyby se korporátní trh rozhodl tuto technologii široce
využívat ve svých serverových řešeních (jako třeba činí Google u aplikace Maps).
Sdílená inteligence (Collective Intelligence, CI) by se mohla výrazněji
prosadit během pěti až deseti let. Jedná se o způsob, jakým je vytvářen
intelektuální obsah (jako je třeba zdrojový kód, dokumenty či indexing) a je
výsledkem činnosti individualit pracujících společně bez centrální autority.
Podle Gartneru jde o cenově mnohem efektivnější řešení vytváření metadat,
softwaru či určitých služeb nebo softwaru.
Technologie Mashup by mohla být běžně dostupná nejpozději do dvou let. Lze si
pod ní představit odlehčenou verzi integrace obsahu nebo aplikací pocházejících
z více zdrojů do jediné entity. Protože mashups zahrnují data a služby
pocházející z veřejných webových stránek nebo aplikací, mohou být jednoduše
implementovatelné s minimálním objemem vytvářeného zdrojového kódu. Primárním
benefitem pro korporátní sféru je především to, že mashups mohou relativně
rychle splnit požadavky zadavatele s minimálními náklady na vývoj a relativně
vysokým stupňem relevantních výsledků. Analytici Gartneru ale varují, že
výsledky mohou být negativně ovlivněny špatnými závěry některého z mnoha
užitých zdrojů. Reálný svět...
Real World Web by měl především odstranit chápání webu jako samostatného
virtuálního světa, který nemá příliš velké propojení s reálným světem uživatelé
by měli být schopni při získávání informací nebo realizaci různých transakcí
využít nejen výpočetní kapacity svého mobilního přístroje připojeného k
internetu, ale interaktivním způsobem i síťové funkce vycházející třeba z jeho
současné polohy. Technologiemi, které pracují s polohou uživatele, jsou
například GPS (Global Positioning system), Assisted GPS (A-GPS), Enhanced GPS
(E-GPS) či Enhanced Observed Time Difference (EOTD) a s nimi spojené aplikace,
jako je navigace, lokalizace WLAN zařízení apod.. Masové nasazení této techniky
by přitom mělo nastat nejpozději do dvou let. Do pěti let by se měly rozšířit i
komerční aplikace vycházející z aktuální polohy uživatele, jako je například
správa vozového parku, podpora logistických služeb, management pracovní síly v
terénu či řízení dopravy. Evropa je v tomto segmentu podle Gartneru oproti
Americe aktivnější, a to zejména díky lepší adopci mobilních sítí a jejich
standardizaci. (pal) 6 1174

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.