IT v boji proti terorismu

Elektronické systémy jsou již dnes do velké míry schopny evidovat chování každého jedince ve vyspělé společnosti. ...


Elektronické systémy jsou již dnes do velké míry schopny evidovat chování
každého jedince ve vyspělé společnosti.
Informační technologie dnes ovlivňují většinu lidských oborů a nejinak je tomu
s oblastí zajištění bezpečnosti. Nejrůznější elektronická čidla jsou schopna
registrovat chování členů lidské společnosti, komplexní IT systémy je pak mohou
dávat do souvislostí s komunikací prostřednictvím elektronických médií.
Ačkoli to zní samozřejmě a jednoduše, realita tak jednoduchá není. Především
proto, že např. komplexní analýza veškeré elektronické komunikace by
spotřebovala nesmírný výpočetní výkon. Nehledě na možnosti protiakcí např.
šifrování komunikace (byť i z ní je možno vysledovat dvě věci jednak
komunikující strany a jednak skutečnost, že jde zřejmě o informace, které
"nemají být obecně známy").
David Holtzman, bývalý analytik výzvědných služeb USA, říká, že od 11. září
2001 vláda Spojených států vidí IT jako klíčovou zbraň své války proti
terorismu. "Vláda nyní plánuje nový informační systém systém, který je schopný
předvídat teroristické akce použitím umělé inteligence technologií filtrování
dat," vysvětluje dále. Některé části takového systému by dle Holtzmana byly
užitečné, další však podle jeho názoru zacházejí příliš daleko a nebudou stejně
efektivní.

Stavba systému
Vytvoření efektivního systému vyžaduje podle Holtzmana realizaci následujících
kroků:
1.Propojení vládních databází, které obsahují informace od celníků, imigračních
úředníků, policie a soudů, vojenské a daňové informace, státní a místní spisy,
seznamy příspěvků politickým stranám a zápisy vzdělávacích i volebních orgánů.
Musejí být vybudovány programy, které propojí státní a komerční databáze.
2.Propojení státních a komerčních databází, s použitím čísla sociálního
pojištění jedinců (občanské průkazy totiž v USA neexistují). V budoucnu je
třeba vyžadovat, aby všechny komerční databáze měly políčko pro toto číslo.
3.Spojení tohoto systému s miliony senzorů schopných snímat data v reálném
čase, aby zhodnocení ohrožení mohlo proběhnout okamžitě, rámcově v minutách.
Senzory zahrnují také detektory radiace a chemických látek i kamery na
veřejných prostranstvích, jako jsou průčelí budov, silnice a letiště.
4.Vyžadovat, aby každý nosil národní identifikační kartu, a propojit ji s
databází biometrických informací, jako jsou otisky prstů, snímky oční duhovky,
rozměry obličeje, typy krve a DNA.
5.Sledování telefonátů, e-mailů a podobných komunikačních aktivit, a generování
schémat různých komunit s použitím nástrojů pro analýzu provozu. Je třeba mít
možnost inteligentního předpovídání chování jednotlivců vycházející z jejich
společenské interakce ze "sítí" osob, které spolu komunikují v různých
skupinách.
6.Budování technologie, která by "hádala", co si lidé myslí a co mohou udělat,
a používala by analýzy chování založené na pravidlech, podobně jako to dělají
systémy vyhodnocující kvality člověka žádajícího o úvěr nebo o kreditní kartu.
7.Rozdělení lidí pomocí tajných "hodnocení ohrožení" a "hodnocení loajality"
rovněž s použitím postupů využívajících technologií nasazených u společností
vydávajících kreditní karty.

O budoucnosti
Na základě výše uvedených tvrzení požádali redaktoři amerického Computerworldu
Davida Holtzmana o rozhovor. Řeč byla právě o roli IT v boji s terorismem.

Mohou být informační technologie skutečně užitečné v boji s terorismem?
Co IT dělají velice dobře, je nalézání informačních stop pro obžalobu.
Zpravodajské služby byly schopny najít souvislosti mezi mnoha aktivitami
teroristů den nebo dva po 11. září prostě tak, že použili IT. Ale nedovedu si
představit nic, co by s pomocí IT mohlo být uděláno, aby se tomuto
teroristickému činu zabránilo.

Ale říkáte, že vláda plánuje velké nasazení IT v boji proti terorismu. Je tedy
na správné cestě?
Pokud jde o senzory, pak zcela jistě. Určitě je třeba používat detektory
radiace nebo biologických válečných materiálů. Myslím, že je rozumné, aby
veřejná místa, centra veřejné dopravy apod. byla pod dohledem. V několika
letech se jednoduché kamery dostanou na cenu okolo jednoho dolaru, zařízení GPS
bude na jednom čipu, a sledování jakéhokoli běžného prostoru tak bude finančně
dobře dostupné. Shromažďování dat ze senzorů nás pálit nebude, ale co nás
naopak bude trápit hodně, to je interpretace shromážděných dat. Vláda a její
agenti budou muset hodně hádat, a dělat velké množství a priori předpojatých
úsudků a posudků.

Jaké jsou alternativy těchto opatření založených na IT?
Jeden lidský agent CIA pracující za 70 000 dolarů ročně, který pronikne do
Al-Káidy, by byl mnohem efektivnější než IT za miliardu dolarů.

Ohrožují tato opatření lidské soukromí?
Různorodost dat, která dnes máme k dispozici, tvoří zatím přirozené překážky
takovému ohrožení. Ale jakmile začnete sbírat a šířit tyto informace vzájemně
propojené číslem sociálního pojištění ve státních institucích, bude to
znamenat, že kdokoliv z vlády a jejích úředníků může mít nesmírné množství
informací o každém jedinci. Bojím se toho, že jako vždy dojde i k nechtěným
následkům. Před dvěma desítkami let byl zmanipulován například systém přeplatků
daní a používán na dopadení otců, kteří neplatili alimenty, a těch, kdo
nespláceli studentské půjčky. Když stavěli tento systém na přeplatky,
nepočítali s tím, že by byl takto používán.

Scott McNealy ze společnosti Sun Microsystems řekl: "Nemáte žádné soukromí
zvykněte si na to." Souhlasíte?
Soukromé společnosti, stát a jednotlivci o vás budou vědět, skoro cokoliv budou
chtít. Otázkou ale je, co s tím budou dělat. Myšlenka, že si ještě můžete
dělat, co chcete, a nikdo to nezjistí což je vlastně anonymita je zcestná.
Anonymita je dnes už mrtvá.

Jaké z toho plynou poznatky pro firmy?
Dost velký počet společností bude dělat věci, které se lidem budou zdát
pochybné, a to povede k legislativě, která bude zakazovat určité aktivity.
Nelze však očekávat, že se to projeví jen pozitivně. Obávám se, že to pak
ochromí určité druhy byznysu.

Jak může IT manažer ve firmě pomoci takovou budoucnost odvrátit?
Rád bych viděl, že lidé z IT začnou o těchto otázkách diskutovat, ale to se
zatím neděje. Panuje přesvědčení, že co je možné dělat, to je vlastně OK, a
může se to dělat. Profesionálové používající technologii nemyslí na následky
tohoto chování. Neříkám že by neměli stavět něco jako je rozsáhlý systém CRM,
ale určitě existuje několik způsobů, jak něco postavit.

Nebyly by státní aktivity ve zmiňované oblasti IT v pořádku, kdyby je
doprovázely předpisy, jaké máme například pro odposlechy telefonů? Směrnice,
které dnes máme, se zaobírají technologií, která je sto let stará. Takže pošta
a telefonáty jsou sice chráněné, ale e-mail a zprávy v mobilních telefonech
nejsou. Nikdy to nedohoníme. Technologie se mění příliš rychle.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.