IT v Česku podle ČSÚ

Český statistický úřad (ČSÚ) uskutečnil současně s členskými státy EU několik standardních statistických šet


Český statistický úřad (ČSÚ) uskutečnil současně s členskými státy EU několik
standardních statistických šetření mapujících oblast informačních a
komunikačních technologií a jejich vliv na ekonomiku.
Podle ČSÚ jsou v ČR v takovém rozsahu sledovány údaje za tyto obory poprvé. Co
se týče domácích uživatelů, má počítač v průměru 24 % domácností. Počítače jsou
nejvíce zastoupeny v pražském regionu (38 %), nejméně naopak v rodinách v kraji
Ústeckém (17 %) a Olomouckém (15 %).
Připojení k internetu má v průměru 15% domácností, z toho jen desetina z nich
vysokorychlostní. Regionálně je tomu podobně jako u počítačů, tedy Praha na
prvém místě a na chvostu kraj Ústecký a Olomoucký. Ve srovnání s EU jsme zatím
hluboce pod průměrem, neboť v EU má připojení 45 % domácností.
Počítače více používají muži než ženy, nejhojněji jej však využívají osoby ve
věku 15-24 let (72 %). S přibývajícím věkem využití PC výrazně klesá. Svůj
bankovní účet obsluhuje pomocí internetu celkem 12 % osob připojených k
internetu, což jsou zhruba 3 % všech obyvatel.
V podnikatelské sféře lze téměř stoprocentní vybavení počítači (96 %)
konstatovat v případě firem s více než deseti zaměstnanci. Pokud se jedná o
připojení k internetu, disponuje jím kolem 90 % firem a vlastní webové stránky
mají dvě třetiny těchto subjektů (64 %). V používání webových stránek a
internetu se řadíme spíše k lepším zemím EU, jsme na úrovni zhruba Rakouska.
S počítačem a internetem pracuje v našich firmách a podnicích asi kolem jedné
třetiny všech zaměstnanců (35 %) a připojení k internetu má 21 % z nich.
Zajímavé je elektronické obchodování, u kterého ČSÚ zjistil, že přes internet
nakupuje v současnosti kolem tří desetin firem a prodává zhruba jedna čtvrtina
firem.
Ve veřejné správě mají vlastní webové stránky a prostřednictvím e-mailu
komunikují všechny ústřední a krajské úřady a rovněž 205 obcí s rozšířenou
působností. Dvě třetiny subjektů s více než 10 zaměstnanci využívají internet
ve vztahu k veřejné správě v případě získání formulářů, více než polovina k
vzájemné komunikaci a téměř dvě pětiny pro informace o veřejných zakázkách.
ČSÚ uskutečnil své průzkumy u domácností koncem minulého roku u domácností a v
podnikatelském sektoru v letech 2002 a 2003.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.