IT ve stínu EU

Tak jako v jiných oblastech našeho hospodářství se určitě i vstup do EU podepíše na trhu IT. My v IDC očekáváme,


Tak jako v jiných oblastech našeho hospodářství se určitě i vstup do EU
podepíše na trhu IT. My v IDC očekáváme, že i když tento vliv bude velmi
pozvolný, určitě bude užitečný a pozitivní.
V oblasti výdajů na infrastrukturu předpokládáme dopad již v roce 2005, a to
zejména díky investicím navázaných na slaďování různých systémů s EU (finanční,
celní, policejní atd.). Samozřejmě, že mnoho takových projektů již probíhá tak,
aby byly připraveny nejpozději ke dni vstupu ČR do EU, nicméně s naším vstupem
se to ještě zintenzivní. Česká republika může rovněž očekávat určité dotace z
různých, k těmto účelům vytvořených fondů.
Nedávno zveřejněná zpráva hovoří o přibližně 20 milionech eur, které by měly
"přitéct" do ČR v letech 2004-2006 na podporu IT projektů. Dalším příkladem
mohou být projekty pro e-government, o kterých se u nás zatím spíše jenom
mluví. To jsou tedy výdaje realizované zejména státní správou a školstvím.
Co se týká soukromého sektoru, tak tam očekáváme zostření konkurenčního boje,
ať již příchodem nových hráčů, pro které bude teprve až vstup ČR do EU zárukou
stabilního podnikatelského prostředí, či působením těchto firem ze zahraničí
(například účastí ve velkých tendrech a projektech). Každopádně můžeme
předpokládat ještě větší boj o zákazníka, což by mělo vést k dalšímu poklesu
koncových cen.
Se vstupem nových zahraničních společností očekáváme další výrazné zvýšení
přímých zahraničních investic (FDI). Je prokázána přímá úměra mezi událostmi,
které naznačovaly budoucí začlenění ČR do EU a vysokými nárůsty FDI u nás.
Nejprve to bylo v roce 1994, když EU odsouhlasila budoucí rozšíření, a poté v
roce 1997, kdy byla zahájena jednání s 5 zeměmi o přidružení. Máme signály od
mnoha společností, které už připravují vstup na náš trh a jež čekají na datum
našeho přičlenění k EU, tedy 1. květen 2004. Dále můžeme předpokládat příliv
know-how, zefektivnění mnohých procesů, přístupů atd. Jednoduše řečeno,
příchozí firma velmi pravděpodobně bude očekávat stejné prostředky a nástroje,
na jaké byla zvyklá ve své mateřské zemi.
Jako příklad mohu uvést rychlé připojení k internetu, storage řešení, výkonný
hardware, sofistikované softwarové aplikace a podobně. To by mohlo rozdmýchat
vody například u řešení, ke kterým byl tento trh zatím spíše skeptický
(příkladem jsou ASP služby).
Jinou otázkou je, kdo z toho bude těžit. Velmi často mají velké společnosti
celosvětové kontrakty a tudíž má-li například banka ABC kontrakt na dodávky PC
se společností XYZ, velmi pravděpodobně tato společnost dodá PC i do nově
otevřené pobočky banky v ČR. Lokální firmy budou muset dokázat, že jsou plně
konkurenceschopné, a útočit zejména cenou a znalostí místních poměrů.
Je veliká škoda, že ČR neinvestuje více do vědy a vzdělání, protože to jsou
devizy, které se budou počítat nejvíce. Levná pracovní síla již není
argumentem, který by byl rozhodující, navíc budeme čelit konkurenci ze strany
ostatních vstupujících zemí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.