Izrael podporuje ICT

Telekomunikační veletrh Telecom Israel, představuje největší výstavu z oblasti komunikačních technologií na Středn


Telekomunikační veletrh Telecom Israel, představuje největší výstavu z oblasti
komunikačních technologií na Středním východě. Letošní ročník, který se
uskutečnil v listopadu v Tel Avivu, byl stejně jako tři předchozí poněkud
poznamenán bezpečnostní situací v oblasti, která se odrazila na počtu
zahraničních návštěvníků a vystavovatelů.
Nicméně Izrael rozhodně patří k zemím, které mají v telekomunikačním segmentu
co nabídnout. Penetrace mobilních telefonů v zemi dosahuje 103 %, a staví tak
Izrael do pozice světové jedničky. Mobilní operátoři si letos vyzkoušeli svou
sílu právě i ve vztahu k telekomunikačnímu veletrhu vzhledem k neshodám se
státem ohledně propojovacích poplatků letos Telecom Israel bojkotovali. O to
aktivnější byla podpora veletrhu ze strany ministerstva telekomunikací i
samotného premiéra Ariela Šarona, který osobně veletrh zahajoval.

Inkubátory i dotace
Státní podpora průmyslu informačních a komunikačních technologií se ovšem
zdaleka neomezuje jen na pomyslné stříhání veletržních pásek. Jako první z celé
řady institucí, které slouží podpoře izraelského high-tech průmyslu, můžeme
zmínit Úřad vedoucího vědy The Office of the Chief Scientist (OCS) působící při
ministerstvu průmyslu, obchodu a práce. Tento úřad poskytuje finanční podporu
vědeckovýzkumným projektům ve firmách, které vyvíjejí nové produkty a systémy,
pomáhá při navazování mezinárodní vědecké kooperace a slouží i k podpoře
start-upových firem včetně zřizování sítě rozvojových inkubátorů (v současnosti
je na podporu technologických projektů zřízeno 23 inkubátorů). Úspěšné
start-upy posléze platí státu 3 % ze svého obratu. Výsledek je takový, že za
jeden investovaný dolar získává stát patnáct. Start-upy jsou navíc častým cílem
akvizic nadnárodních firem. Například společnost Cisco jen v letošním roce
zakoupila tři takové firmy za celkovou částku 339 milionů dolarů.

Na pomoc exportu
Další institucí, která slouží podpoře izraelských IT firem, je Israel Export
and International Cooperation Institute (IEICI). Tato polostátní organizace
pomáhá izraelským firmám s navazováním mezinárodních kontaktů například jen
během roku 2003 zorganizovala více než 2 000 obchodních schůzek, kterých se
zúčastnili představitelé 330 izraelských firem z oblasti ICT. Je proto zřejmě
jen logické, že za první pololetí letošního roku vzrostl izraelský export
telekomunikačního vybavení o 20 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2003. Na
tomto místě je třeba podotknout, že 50 % izraelského vývozu představuje
high-tech.
Mezinárodní kontakty podporuje i společnost Matimop, což je izraelské centrum
pro vědu a vývoj. S pomocí státních dotací nabízí Matimop mezinárodní programy
pro průmyslovou kooperaci v oblasti vědy a vývoje v regionech Severní Amerika,
Evropa a jihovýchodní Asie. Matimop je nezisková organizace, jejímž cílem je
podle jejího ředitele Yaira Amitaye budování high-tech brány do světa. Na své
webové stránce registruje 400 start-upů z telekomunikačního průmyslu.
Izrael je rovněž jedinou neevropskou zemí, která se podílí na Šestém rámcovém
programu EU, což je největší světový R & D program, je zaměřený na rozvoj
informační společnosti v Evropě a byly na něj vyčleněny rekordní 4 miliardy
eur.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.