Jak a kde si koupit domácí počítač

Nové a ještě novější technologie, globální výrobci a distributoři, marketing, logistika, distribuční řetězce, pr...


Nové a ještě novější technologie, globální výrobci a distributoři, marketing,
logistika, distribuční řetězce, prodejní kanály to vše jsou témata, o kterých
vás v souvislosti s informačními technologiemi pravidelně informujeme. Dnes
jsme se ale zaměřili na druhou stranu mince na zákazníka. Přesněji řečeno na
možnosti, jaké se nabízejí člověku, který si chce koupit počítač domů nebo ho
potřebuje pro svoji živnost.
O tom, že se u nás podmínky maloobchodního prodeje od roku 1989 výrazně
změnily, asi není třeba hovořit. Jak se ale tyto skutečnosti promítly v oblasti
prodeje počítačů a jeho doplňků? Velmi zásadním způsobem, který úzce souvisí s
faktem, že běžný osobní počítač přestal být tajuplným nástrojem určeným pouze
pro movité a zasvěcené, a po právu se dostává do kategorie spotřebního zboží.
Začínalo se téměř od nuly, nechyběly jen prodejny, ale především zákazníci.
Nicméně s pokračující výukou používání počítačů na školách, s jejich šířením
téměř všemi segmenty podnikání a boomem v oblasti malých účetních systémů se
úloha počítače začala rychle měnit. Počítače se také staly běžným pomocníkem v
nejrůznějších živnostech a spolu s mobilními telefony změnily tvář malého
podnikání. Počítače se začaly šířit i do domácností.
Nejde samozřejmě jen o počítače, ke slovu přijdou též tiskárny, software,
síťové komponenty, knihy, doplňky, hry a především specializované služby, bez
kterých by prodávané zboží často zůstalo jen mrtvými kusy železa.
Tak, jako se s postupujícím vývojem informačních technologií a poklesem jejich
cen mění nabídka, mění se i zákazník a jeho nároky. Dnes je tedy spektrum
zákazníků velmi široké. Od mladíků s fanatickýma očima a encyklopedickými
znalostmi v oboru IT, přes klidně se rozhodující zaujaté zákazníky, kteří vědí
co chtějí, až po rodiče, kteří žádají počítač pro děti a pro mamčino
účetnictví, aniž by je zajímalo, co má ta bedna uvnitř.
Nakupovat se dá různě
To vše se odráží i ve způsobu, jakým je dnes možné počítač koupit. Pokusili
jsme si zcela neoficiálně rozdělit nabízené možnosti do několika základních
kategorií. Do té první patří nové hypermarkety, jako jsou např. Tesco, Makro,
Electro City či Carrefour. Zde tvoří počítače a jejich doplňky pouze zlomek
nabízeného sortimentu. Jen kousek vedle se nachází kategorie specializovaných
počítačových supermarketů a velkých prodejen, reprezentovaná v našich
podmínkách především Computer City. Další osobitou skupinu tvoří prodejny
patřící výrobcům vzpomeňme např. na sítě prodejen AutoCont nebo Comfor (Escom),
sestavující počítačové sestavy ze součástek vlastní výroby, slibující přece
jenom ověřenou kvalitu značky.
Následuje skupina snad nejširší, neboli prodejny, disponující personálem,
schopným sestavit z jimi nakoupených dílů počítač a nabídnout zákazníkům ze
svého regionu odpovídající služby. Na 2. konci spektra, které začalo v
hypermarketech, jsou tzv. "garážisté" tedy velmi malé firmy o 1 až 3 lidech,
obvykle s velmi slušným rozhledem v oboru a nepostradatelným nadšením. Jejich
region bývá nevelký a služby tvoří nezanedbatelnou část jejich tržeb. Což je
ovšem v souladu se základními trendy celého oboru IT. Sluší se ještě vzpomenout
malé firmy, fungující jako servisní a školicí střediska větších softwarových
firem (opět především v oblasti malých ekonomických systémů), které si díky
poskytovaným službám získaly důvěru svých zákazníků natolik, že jim svěřují i
řešení svých hardwarových požadavků.
Jako v každém odvětví obchodu i zde jsou firmy stabilní a spolehlivé, stejně
jako se objevují obchody s jepičím životem. Možná právě proto, že podmínky v
tomto obchodě jsou velice tvrdé a marže nevelké, rozhoduje o bytí a nebytí
obchodu především kvalita služeb. Protože jsme nechtěli jenom teoretizovat,
navštívila jsem několik prodejen nabízejících počítače, a zkušenosti z těchto
návštěv shrnujeme v následujících "zastaveních".

Zastavení první hypermarket Tesco
Hypermarket Tesco, součást nákupního centra Zličín na jihozápadním okraji
Prahy, je obrovská hala nabízející téměř cokoliv, od marmelády po lednice.
Kdesi mezi tím se nachází i regál (dlouhý regál), věnující se výpočetní
technice. Na dohled od vysavačů, vrtaček, rádií, štaflí a nevím čeho ještě,
jsou nabízeny monitory, klávesnice, tiskárny, modemy, joysticky, vybraný
software a počítačové hry. Celé počítačové sestavy jsou k vidění pouze na
předváděcích pultech. Je sobota odpoledne, lidé procházejí celkem se zájmem,
prohlížejí si zboží a děti téměř nikdy neodolají předváděným hrám. Nevidím však
žádné počítače, tak si jdu pro odbornou radu. Najít prodavače není těžké jasně
žluté triko ho v davu spolehlivě označí a cedulka praví, že i když je v Tescu,
patří mezi zaměstnance společnosti ISC. Ptám se na počítače a zjišťuji, že
žádné nemají. Prodavač mi vysvětluje, že hlavním dodavatelem počítačů pro Tesco
je ProCa (počítače Brave), která jednotlivé sestavy skládá podle přání, tedy
podle objednávek zákazníků. Vyřízení objednávky prý trvá obvykle týden, pokud
má zákazník speciální přání, může se tato doba protáhnout. Počítače jsou
nabízeny bez softwaru, pouze s Windows 98. V tuto dobu (polovina února), však
má ProCa inventuru, takže bych si na počítač musela počkat. Udivilo mě to a
zeptala jsem se, zda jim počítače nechybí prodávají se vůbec? Ale ano,
speciálně před koncem roku šly na odbyt zněla odpověď. Doplňky a tiskárny se
samozřejmě prodávají lépe, ale počítač v nákupním vozíku prý nebyl zase tak
neobvyklým jevem. Vánoční nabídku tvořila sestava Brave za 18 000 korun i s
monitorem. Zajímalo mě, zda zákazníci vědí co chtějí, zda se s prodavačem radí.
"Ale ano, vždy se ptají, ale většina je již rozhodnutých. Ti, co tomu rozumí,
si přijdou pro konkrétní sestavu, ti co tomu moc nerozumí, si přijdou pro tu
nejlevnější," mínil prodavač. Servis zprostředkovává Tesco, alespoň pokud jde o
záruční opravy. Pokud má zákazník další nároky, musí je řešit jinde. Prodavač
je ochotný a snaží se zákazníkům v mezích svých možností vyjít vstříc.

Zastavení druhé Computer City
Pražská prodejna Computer City se nachází v téže obrovské budově jako Tesco.
Cestou míjíme velkoprodejnu DatArt, kde si (proč nakonec ne) vedle obrovského
množství elektroniky můžeme koupit i počítač. Prostory Computer City jsou
uspořádány v tradičním pojetí supermarketu. Regály obsahují vždy různé typy a
značky jednoho druhu zboží zákazník má tedy k dispozici např. regál s
počítačovými sestavami, notebooky, tiskárnami, skenery, telefony klasickými i
mobilními, softwarem či knihami. V prodejně je poměrně dost lidí (sobota
odpoledne), je vidět, že se přišli nejen podívat, ale i koupit. U pultu pod
nápisy "Počítač na přání" a "Reklamace" sedí mládenec, který se zaujatě věnuje
různým počítačovým součástkám. Nezdá se, že bych ho nemile rušila, když se ptám
na podmínky, za jakých by mi sestavili počítač. Ne, počítač mi nesestaví, toto
oddělení prý vůbec nezačalo fungovat. Zákazníci prý dávají přednost sestavám,
které jim zde mohou v některých parametrech (paměti, typy karet apod.) upravit.
Jeden zásah je zdarma, za větší počet úprav se platí.
Otáčím se, abych si prohlédla nabízené sestavy. Sestava IBM bez bližšího
popisu, Siemens Xpert, HP Vectra, Compaq Presario a Yakumo v různých verzích.
Podle vedoucího Computer City Pavla Pospíšila jsou nabízené sestavy skutečně
oblíbeným artiklem. Pokud by měl sestavit jakýsi žebříček, vyšlo by pořadí
Compaq, Siemens a Yakumo. Přestože obecně platí snaha zákazníků koupit co
nejlevněji, u sestav jde na odbyt hlavně střední třída nabízených modelů.
Zákazníci mají možnost koupit si počítač i periferie na leasing, k dispozici je
téměř všudypřítomný Multiservis a CCB-Leasing. Opět jsem se zeptala, jací
zákazníci do Computer City chodí, a zdali si nechají poradit. Více než polovina
zákazníků jsou zřejmě lidé, kteří přijeli na velký nákup do Tesca a zaskočili i
vedle. Není divu, že nejvíc se prodává nejrůznější spotřební materiál (náplně,
tonery), software, hry a knihy. Slušně jdou na odbyt i tiskárny a zmíněné
počítačové sestavy. Zákazníci radu často žádají a podle slov vedoucího ji i
dostanou. Nechybí ani zákazníci, kteří IT rozumí většinou nakupují nejrůznější
doplňky, zaujme je poměrně široká nabídka. Ti ovšem vědí co chtějí naprosto
přesně. Servis zajišťuje buď Computer City (počítač je třeba přivézt), nebo, v
případě značkového zboží, odkazují zákazníky na autorizované prodejce s
hustější sítí provozoven.

Zastavení třetí AutoCont
Malá prodejna v Bubenči, dalo by se říci zastrčená mimo hlavní cesty. Přesto má
své zákazníky, a není jich málo. Od zákazníků z Tesca či Computer City se liší
hlavně tím, že přicházejí buď za značkou, nebo (možná ještě častěji) na
doporučení. Je zde již vyšší podíl odborně zdatnějších zákazníků, i když
problém "nějakého počítače na doma, který by spolehlivě fungoval a nebyl moc
drahý" zde řeší také. Ve všední den před polednem v prodejně žádný nával nebyl,
ale ani nezůstávala dlouho prázdná. Zdejší zákazníci jsou si již vědomi toho,
že počítač obvykle potřebuje nejrůznější služby, aby trvale fungoval, a jsou
ochotni si na to připlatit. Přesto vedoucí prodejny Ondřej Vrábel je
přesvědčen, že pouze třetina zákazníků opravdu přesně ví co chce, a někteří z
nich si to ostatně jen myslí. Díky tomu jsou nakloněni vyslechnout odbornou
radu a často se prý podle ní i řídí.
Zákazníci mají zájem kupovat sestavy výkonově i cenově průměrné, jednoznačně
multimediální. Kancelářské systémy se prodávají podstatně méně. Početnou
kategorii tvoří zákazníci, kteří již počítač od AutoContu doma mají, kupují k
němu doplňky a periferie, a posléze uvažují o jeho
inovaci. Klesající ceny a rychlý technický pokrok vede k tomu, že zákazníci
často s inovací počítače čekají, šetří, a potom koupí zcela novou sestavu.
Výhodou je velký katalog, který zákazníci v prodejně zdarma obdrží. Pokud však
mají přístup na Internet, nepotřebují ani ten katalog, jelikož na adrese
shop.autocont.cz mají k dispozici nejen možnost si nabízené zboží objednat, ale
i koupit. Velký zájem je o tiskárny, z 90 % jde o inkoustové. V prodejně jsou
nabízeny i notebooky, mezi oblíbené patři notebooky Toshiba, Acer, Fujitsu či
Twinhead. Zde je ovšem naprosto zřetelná snaha zákazníků kupovat ty nejlevnější
modely. V prodejně jsou nabízena zajímavá multimediální cédéčka, ale nikoliv
hry. Servis má AutoCont vlastní, zrovna tak jako hot-line pro zákazníky.
Zákazník buď počítač přiveze, nebo je možný výjezd technika. Pro náročnější
zákazníky je možné dopředu dojednat servis, zajišťovaný do 24 hodin po
nahlášení poruchy.

Zastavení čtvrté Comfor
Prodejna společnosti Comfor hned vedle Vítězného náměstí (Kulaťáku) svojí
atmosférou připomínala prodejnu AutoContu. Není divu, obě nabízejí české
značkové počítače, pohybují se vzhledem k nárokům zákazníků na podobné úrovni.
I zde byl personál ochotný, poučený a vybavený standardní trpělivostí. I
struktura zákazníků je podobná hodně stálých zákazníků (jednotlivců, firem, ale
i z blízkých vysokých škol), vyšší procento odborně zdatnějších zákazníků,
ochota nechat si poradit, hodně lidí přichází na doporučení. Navíc jsou zde
studenti, kteří si rádi protáhnou cestu ze školy. V prodejně jsou nabízeny
hotové sestavy počítačů s tím, že je možné je podle přání zákazníka upravit.
Zvláštní požadavky řeší objednávkou rovnou do výroby, která bývá hotova zhruba
za 1-2 týdny, podle druhu požadavků. Nakupovat je možné i na Webu. Zákazníci
Comforu mají v oblibě celé počítačové sestavy i s monitorem a dalším
příslušenstvím. V nabídce je i OEM software. Notebooky běžně na skladě nejsou,
ale zákazníci si je mohou objednat a v průběhu 2-3 dnů je
dostanou. Dobře se prodávají veškeré periferie. Za povšimnutí stojí, že stoupá
poptávka po skenerech nižší i střední třídy pro domácí použití.
Stálé zákazníky potěší a nové mohou přilákat výhody spojené s členstvím v tzv.
Comfor Clubu. Při útratě nad 5 000 Kč a po vyplnění vstupního dotazníku obdrží
zákazník členskou kartu, která ho opravňuje k různým slevám. Firmy mají k
dispozici ještě další speciální nabídky (Comfor Klíč), které však do tohoto
článku nepatří. Zákazníci mohou využívat několika nabídek na leasing a také
toho hojně využívají. Na leasing se již neberou jenom počítačové sestavy, ale v
podstatě cokoliv. Servis je v zásadě zajišťován trojím způsobem. Buď je možné
počítač přinést do prodejny, nebo lze využít centrálního servisu v Brně, nebo
je k dispozici servis CHS. K zákazníkům bydlícím v blízkém okolí prodejny může
přijít technik domů.

Zastavení páté Unison servis
Prodejna firmy Unison servis v Praze 6 byla poměrně živé místo. Jeden pult pro
prodej, druhý pro příjem a výdej oprav. Standardní nabídka co do sortimentu, a
pokud jde o počítače, sestaví na přání cokoliv. Vycházejí vstříc svým
zákazníkům, kteří obvykle přicházejí především pro to nejlevnější. I zde je
mezi zákazníky v převaze mládež. Firma má celkem 3 prodejny, 2 v Praze 6 a 1 v
Praze 2. Svým zákazníkům poskytne i servis, počítač je třeba přivézt.
Musím se zde zmínit i o firmě Scat, dobře známé mezi počítačovými fanoušky jako
místo, kde se dalo levně a dobře nakoupit. Ne, že bych ji úmyslně ze svého
seznamu vypustila, ale v době, kdy jsem ji navštívila, byla z důvodu úmrtí
majitele uzavřena. Nicméně její internetové stránky jsou zatím aktivní a lákají
zákazníky na cenové bomby a výhodné nabídky. Společnost Scat jako výrobce
nabízí na své produkty 2letou záruku. Za povšimnutí stojí i možnost půjčení
výpočetní techniky tedy ne leasing nebo úvěr, ale půjčovna. Nové počítače je
třeba si půjčit minimálně na 6 měsíců, starší (již půjčované) počítače si lze
půjčit i na kratší dobu.
9 0527 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.