Jak bez přerušení sdílet data mezi vaším PC a Palmem...

Skoro po desetiletí byl program FileMaker Pro asociován jako jednoduše použitelný databázový program, který pracoval s...


Skoro po desetiletí byl program FileMaker Pro asociován jako jednoduše
použitelný databázový program, který pracoval s Windows i Macintosh počítači.
Verze FileMaker Mobile za 49 dolarů je nyní k dispozici také uživatelům
"kapesní" platformy Palm.

FileMaker Mobile je navržen tak, aby spolupracoval s poslední verzí programu
FileMaker Pro 5.0v3 (stojí 11 999 Kč bez DPH; www.filemaker.cz). V okamžiku,
kdy je FileMaker Mobile nainstalován do počítače, je na vás pouze nastavit na
handheldu HotSync. Zde můžete připravit databáze, které se mohou používat na
jakémkoli zařízení s operačním systémem Palm OS 3.1 nebo novějším, tedy včetně
série přístrojů Visor od Handspringu a CLIE vyráběné společností Sony.
Ale pozor: FileMaker Mobile pracuje pouze se systémy, které podporuje FileMaker
Pro, tedy platformami Windows 95/98/NT (Service Pack 3 nebo vyšší)/2000 nebo
Mac OS 8.1 až 9. FileMaker Pro neběží na systému Windows Millenium Edition, z
čehož vyplývá, že uživatelé Windows ME nebudou moci použít ani FileMaker Mobile.
Přenos dat
Přenos existující databáze FileMaker Pro do handheldu je jednoduchý a
intuitivní a konfigurační dialogové okno vám umožní nastavit potřebné parametry
synchronizace. K přenosu na handheld pomocí tlačítka si můžete vybrat až 20
polí databáze; bohužel není možné zahrnout související pole, která se objevují
ve vybrané databázi, ale nejsou v ní přímo uložena.
Dále můžete rovněž zvolit, zda chcete vybrat všechny záznamy databáze, nebo
pouze výběr dat. FileMaker Mobile a FileMaker Pro mohou synchronizovat změny
mezi sebou. Pokud se změní záznam jak na desktopu, tak na handheldu, sami si
pak vyberete, který z těchto záznamů se má synchronizovat.
V okamžiku, kdy dokončíte nastavení parametrů HotSyncu, bude vaše databáze
dostupná na Palmu Vx. FileMaker Mobile vám data zobrazí buď jako standardní
seznam, nebo po jednotlivém záznamu. V obou z pohledů můžete třídit, mazat nebo
vytvářet nové záznamy. Kromě toho v okamžiku, kdy je záznam otevřen, jej můžete
editovat dle vlastních potřeb. FileMaker Mobile limituje maximální počet
záznamů v databázi na 5 000. Rovněž budete limitováni volnou pamětí v
handheldu. Aplikace a s ní spojená data musí být uložena v paměti handheldu a
ne na vyměnitelných modulech, jako jsou Handspring Springboard nebo Sony Memory
Stick.

"Synchronismus"
Avšak není třeba si lámat hlavu s přílišnou potřebou volného místa pro uchování
typické databáze. I při počtu 2 500 záznamů v pěti databázích byl v našem
handheldu celkový spotřebovaný prostor aplikace FileMaker Mobile i záznamů
pouze 2 800 KB. Byli jsme schopni obousměrně synchronizovat data bez zjištění
nějakých potíží nebo ztráty dat. Při vytvoření konfliktního pravidla pro
manipulaci s daty, která se změnila na obou zařízeních, jsme pravidlo nastavili
tak, aby se záznamy duplikovaly, čímž jsme předešli případné ztrátě dat.
Přestože jsme shledali FileMaker Mobile kvalitní a efektivní, má toto první
vydání i několik nepříjemných omezení. FileMaker Pro nepřenáší záznamy
obsahující více než 2 000 znaků a rovněž vám neumožní do handheldu přenést více
než 50 databází. Před zahájením dávkového přenosu se musíte ujistit, že pole,
která chcete přenést, nepřesahují znakový limit. Při selhání přenosu vás
FileMaker Pro bohužel neupozorní na chybu. Dále navzdory tomu, že Palm OS
podporuje drop-down menu (opravdové plus pro jedince, kteří příliš neovládají
Graffiti), FileMaker Pro přenáší každé pole jako přímý text bez formátování.
Podpora drop-down menu a výběrových tlačítek dává v handheldu velký smysl, a
pokud bychom tyto funkce v budoucnu viděli, jistě by to nebylo na škodu.
I když by FileMaker Mobile mohl mít na straně handheldu více funkcí, které by
uživateli ulehčily práci, je to první databázové řešení pro operační systémy
Palm OS, které nabízí plnou integraci s desktopem. Doufáme, že FileMaker Mobile
pro Palm OS se brzy dostane ke svým Windows/Mac sourozencům jako lákavá
databázová platforma.
1 0611 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.