Jak dál s auditem?

Známé měření návštěvnosti internetových serverů iAudit již nefunguje pod společností Taylor Nelson Sofres. Rovně...


Známé měření návštěvnosti internetových serverů iAudit již nefunguje pod
společností Taylor Nelson Sofres. Rovněž zaměření služby by mělo doznat jistých
změn.
Ačkoliv by služba měla být dále financována především z poplatků měřených
serverů, k zákazníkům iAuditu by měly stále více patřit i reklamní agentury a
mediální zastupitelství. Pro ty by internet i přes určitou krizi měl být stále
atraktivnější denní návštěvnost hlavní stránky Seznamu je již dnes vyšší než
prodaný náklad Mladé fronty Dnes. Provozovatelé iAuditu by kromě měření
návštěvnosti serverů chtěli také vypracovat metodiku pro posuzování
internetových reklamních kampaní.
Změny se týkají i vlastní technologie měření: namísto kontroly logovacích
souborů na auditovaných serverech bude nyní měření probíhat prostřednictvím
cookies. IAudit tedy přešel k variantě využívané i ve většině dalších
"počítadel", při kterých se do HTML stránky vloží příslušný kód a ten pak na
měřicí server odešle hlášení o proběhlé relaci. Tímto způsobem by měli
provozovatelé auditu získat data vztahující se nikoliv k IP adresám, ale přímo
k jednotlivým uživatelům. Cílem iAuditu již není jen mapovat návštěvnost
jednotlivých serverů, ale získat také data pro český internet jako celek.
Provozovatelé uvedli i první příklady takovýchto "globálních" dat: Internetové
SMS brány používá alespoň jednou týdně 25 % uživatelů internetu, u webových
e-mailů je toto číslo 40 %, a jsou tedy celkově nejpoužívanější službou.
Co se týče avizované změny vlastníka: Společnost Taylor Nelson Sofres prodala
iAudit firmě Marin, která je nyní provozovatelem služby. Marin byla přitom
založena bývalými manažery středoevropské divize TNS a do nové společnosti
přešel i tým zaměstnanců, který na projektu pracoval.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.