Jak dál ve 21. století

Ačkoliv nás od 21.století dělí ještě půldruhého roku, anebo snad právě proto, řadou téměř geometrickou se množ...


Ačkoliv nás od 21.století dělí ještě půldruhého roku, anebo snad právě proto,
řadou téměř geometrickou se množí různé úvahy manažersko-filozofického či spíše
futurolgického ducha o tom, jak asi bude v novém století (a tentokrát i
tisíciletí) vypadat organizace práce a vůbec práce jako taková, jaké budou
vztahy mezi lidmi na pracovištích a přirozeně kdo a jak asi bude řídit veškerý
pracovní proces. Z toho, co všechno již bylo na toto téma napsáno a řečeno, a
je toho opravdu požehnaně, lze ve všeobecné rovině shrnout, že se v prvních
letech budoucí éry, řekněme její první dekády, setkáme s několika zajímavými
trendy, které vnesou nové prvky do organizace práce a na samotné pracoviště.
Především je možno očekávat, že se průměrná velikost firmy, měřeno počtem
zaměstnanců, určitě sníží. Firmy budou menší, s menším počtem pracovníků, lidé
se budou ve značné míře zajímat o takové druhy pracovní činnosti, kde se budou
zaměstnávat sami a kde budou "svými pány", ale kde také rychleji "narazí" s
těžšími následky, pokud se přepočítají. Tradiční hierarchicky utříděná
organizace se pravděpodobně začne postupně vytrácet s tím, že se promění v
celou řadu pestrých organizačních forem, kde budou dominovat sítě specialistů.
Technici, od "opravářů" počítačů až po lékaře v oboru radiační terapie,
vystřídají výrobní operátory, jakožto elitu mezi pracujícími. Vertikální dělení
práce bude nahrazeno horizontálním dělením. Model vlastního podnikání dostane
rovněž jiný obsah i tvar hlavní důraz se přesune z výroby produktu na
poskytování služeb. Sám pracovní proces bude zřejmě nově definován: stane se
trvalým studiem, myšlením na vyšším stupni, ale za kratší pracovní dobu.
Doslova revoluční změny budou zřejmě čekat na výkonné řídicí pracovníky, tedy
vedoucí manažery s označením CEO (Chief Executive Officer), jak dnes zní jejich
souhrnné označení. To oni se budou muset ze všech nejrychleji naučit chápat
nové požadavky nové doby, která se bude vyznačovat "seismickými otřesy" v
ekonomickém a manažerském myšlení. Není divu, vždyť rostoucí úroveň vědomostí,
jak přeměňovat elektronické a mechanické impulzy do digitálně zakódovaných
informací na obrovské vzdálenosti, si bude postupně vynucovat změnu (nebo
přerod) průmyslu z jeho stávající elektromechanické struktury do
komputerizované infrastruktury. Jak se s tím vším vyrovnají zmiňovaní vedoucí
manažeři?
Opět si můžeme vzít na pomoc názory předních světových personalistů a pro tento
náš účel je shrnout do obecnější podoby. Lze konstatovat, že vesměs se noví
šéfové budou zřejmě muset chovat méně "šéfovsky", ale za to s větším uznáním
svého okolí, s větší prestiží a vyšší úctou. V následujícím přehledu jsou
vybrány nejzákladnější charakteristiky, ve kterých se pravděpdobně budou tito
manažeři nového typu lišit od těch dnešních. Nechť tomu bude tak či onak, jistě
dojde k tomu, že ti manažeři, kteří se již dnes usilovně učí umění výstavby a
řízení týmů, podstupují odvážná podnikatelská rozhodnutí a získávají řídicí
zkušenosti na nejširší možné bázi, budou pravděpodobně i ve 21. století tedy za
pár let v nejlepších pozicích, jak se stát špičkovým manažerem. A to proto, že
role řídicího pracovníka se vskutku stává stále více spíše úlohou týmového
hráče s páskou kapitána na rukávě a zprostředkovatele dalších aktivit než
postem autokrata.
9 2205 / jaf n

1. Prestiž
2. Komunikace
3. Organizace
4. Rozhodování
5. Informace
6. Záběr
7. Požadavky

Manažer starého typu
- Domnívá se, že zájmy firmy vyžadují, aby se pokládal za jediného šéfa s
nedílnou pravomocí a podle toho se i choval.
- Důsledně až dogmaticky dodržuje služební postup. Vyžívá se v harmonogramu
přijímání objednaných návštěv.
- Pracuje zásadně v rámci stávající organizační struktury.
- O většině rozhodnutí rozhoduje sám.
- Letmo je přečte, ale pečlivě utřídí a uloží.
- Obvykle se snaží excelovat v jedné disciplíně, nejraději v marketingu
nebo ve financích.
- Vyžaduje dlouhou pracovní dobu.

Manažer nového typu
- Považuje se spíše za zkušenějšího rádce, odpovědného kapitána týmu nebo
konzultanta s přirozeným respektem.
- Jedná o čemkoliv, co se týká firmy, a to s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv.
Nikdo se u něho nemusí k přijetí protokolárně předem hlásit.
- Pružně mění organizační strukturu podle potřeb vyvolaných změnami na trhu.
- Prakticky o všech zásadních rozhodnutích se radí s ostatními a nepovažuje za
snížení autority, když se poradí i s posledním zaměstnancem.
- Důkladně prostuduje a určí, komu kterou neprodleně předat.
- Neskrývá, že nechce nikoho zastínit v žádné odbornosti, ale také dává najevo,
že hodlá být dobrý v několika manažerských disciplínách, které neustále studuje.
- Vyžaduje výsledky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.