Jak danit e-business?

Na semináři o daňových aspektech elektronického podnikání, který uspořádala společnost PricewaterhouseCoopers, se s...


Na semináři o daňových aspektech elektronického podnikání, který uspořádala
společnost PricewaterhouseCoopers, se setkali zástupci ministerstva financí a
podnikatelského sektoru. Na semináři vystoupili i odborníci na e-business v
oblasti daní a legislativy Evropské unie, kteří vysoce ocenili připravenost MF
ČR pro elektronické podnikání, která převyšuje řadu členských zemí EU.
"Ministerstvo financí monitoruje aktivity organizací podílejících se na
vytváření pravidel v daňové a celní oblasti jako jsou EU, OECD, WTO a WCO,"
uvedl Jiří Roudný, vrchní ředitel sekce pro informační technologie MF ČR.
Příkladem úspěšně realizovaných pilotních projektů je např. možnost podávat
daňové přiznání pro silniční daň v elektronické podobě. V provozu již je i
systém ADIS, v jehož rámci byl vypracován rozsáhlý mechanismus pro podporu
evidence výběru, zpracování, kontroly a exekuce 11 druhů daní. V pilotním
ověřování pro ADIS je projekt využívání čipových karet s elektronickým podpisem
pro daňový systém.
První oblastí státní správy, která využívá principů elektronického obchodu, je
celnictví. Do fáze pilotních implementací letos vstupují projekty
Elektronického celního řízení a Nového evropského systému společného tranzitu.
Nejbližší prioritou MF ČR je úprava ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Cílem je upravit
zmíněné právní normy tak, aby uznávaly elektronickou komunikaci a elektronické
dokumenty, a stanovit jasná pravidla zdanění elektronického podnikání. Další
prioritou je řešení postihů při odhalení daňových úniků či praní špinavých
peněz při podnikání na Internetu.(jaf)
0 1435 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.