Jak dlouho ještě?

Pokuta pro Microsoft ve výši takřka půl miliardy eur je oproti původním odhadům více než dvojnásobná. Microsoft rea...


Pokuta pro Microsoft ve výši takřka půl miliardy eur je oproti původním odhadům
více než dvojnásobná. Microsoft reagoval na zveřejnění sankčních podmínek
okamžitým prohlášením, že se bude i nadále snažit o dosažení dohody a zvažuje
odvolání. Celý spor se může táhnout ještě několik let.
Varianta, že by Microsoft částku 497,2 milionu eur nakonec musel zaplatit, je
otevřená. Microsoft už byl dříve několikrát odsouzen k zaplacení pokuty. V
minulosti například bylo rozhodnuto, že zaplatí společnosti AOL Time Warner 750
milionů dolarů v rámci urovnání antimonopolního sporu, vedeného od ledna 2002
jménem společnosti Netscape Communication, nyní divize AOLTW. Jako součást
dohody divize America Online získala bezplatnou sedmiletou licenci pro použití
Internet Exploreru v klientském softwaru AOL. Žaloba byla tehdy vznesena poté,
co americký soud potvrdil, že Microsoft porušoval používáním monopolních
praktik americké zákony a ilegálně zneužíval monopol v oblasti desktopových OS.
Ve svém komentáři pro média se i tuzemské zastoupení Microsoftu již v závěru
minulého týdne podrobně zmiňuje o aktuálním průběhu jednání s Evropskou komisí.
Z pohledu Microsoftu šlo tentokrát o opravdu dlouhý a vyčerpávající proces
jednání, ve kterém obě strany debatovaly o širokém spektru témat. Microsoft
vzápětí po zveřejnění výše pokuty oznámil, že bude požadovat, aby Evropská
komise celý spor znovu přezkoumala. Domnívá se totiž, že Komise uznala, že
návrh urovnání sporu z jeho strany zahrnoval všechna témata sporu a řešil
všechna obvinění vznesená Komisí v oblasti interoperability.
Microsoft vyhlásil, že bude po Evropském soudu první instance požadovat
přezkoumání rozhodnutí Evropské komise.
Proces přezkoumání sporu se nazývá "Hlavní proces". Jakmile Komise dospěje k
rozhodnutí, zašle Microsoftu oficiálně svůj verdikt. Ten pak bude mít tři
měsíce na přípravu odvolání k Evropskému soudu první instance v Lucembursku.
Zde bude požadovat anulování výroku Komise. Podle evropské legislativy zahrnuje
každé přezkoumání sporu také přezkoumání výše udělené pokuty.
Microsoft se domnívá, že může trvat až tři roky než soud dospěje k rozhodnutí.
Má ovšem i další možnost otupit ostrost sankcí. Hodlá využít i možnosti, kromě
Hlavního procesu požádat prezidenta soudu první instance o odklad nabytí
okamžité účinnosti rozhodnutí Komise. Prezident pak rozhodne, o kolik dní má
být nabytí právní moci odloženo a určí datum veřejného ústního slyšení. Na
základě toho pak může prezident vydat svůj příkaz v průběhu několika týdnů.
Běžné uživatele soudní spor Evropské komise s Microsoftem nechává dle různých
průzkumů anket zcela chladné. Někteří z dotazovaných Evropanů, kteří
řehtajícímu úřednickému eurošimlu příliš nefandí, naopak vyslovili svou
rostoucí náklonnost softwarovému gigantu z Redmondu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.