Jak Eurotel dohlíží na síť

Po seznámení s technickou strukturou sítě a způsobem dohlížení na celý její provoz v dohledovém centru (viz obráze...


Po seznámení s technickou strukturou sítě a způsobem dohlížení na celý její
provoz v dohledovém centru (viz obrázek) přišla nejzajímavější část. Měření a
vyhodnocování kvality služeb. V Eurotelu používají výraz GPMS (General
Performance Measurement System). Problémem byl už v podstatě výběr měřicích
přístrojů, aby jak přesně řekl Petr Molínek z oddělení kvality sítě, "neměřily
hausnumera". Proto nezvolili nejlevnější řešení, ale přiměřený standard. Přesto
se nespoléhají na údaje výrobce a teoretické kalibrování, ale prověřují i
vlastní měřicí přístroje ve stanovených intervalech. S nimi potom jezdí po
České republice a z hlediska běžného zákazníka testují kvalitu sítě nejen
svojí, ale i svých konkurentů. Například 12 měst s více než 100 tisíci
obyvateli proměřují minimálně 2x měsíčně, dalších 13 měst s více než 50 tisíci
obyvateli jednou měsíčně. Dvakrát ročně zkoušejí kvalitu na silnicích třídy E a
první třídy. Také probíhá měření okresů (celkem 73), rekreačních oblastí,
obchodních center nebo tzv. indoor prostor v budovách.
1 1938 / rsm

Vysvětlivky ke zkratkám:
NSR (No Service Rate) charakterizuje počet hovorů, které měly být zahájeny na
konkrétním místě, ale vzhledem k nepokrytí signálem nebyly uskutečněny.
CBR (Call Blocking Rate) charakterizuje procento neúspěšně navázaných hovorů
při pokrytí signálem.
CDR (Call Drop Rate) charakterizuje podíl spadlých hovorů z celkového počtu
úspěšně navázaných.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.