Jak lze zjišťovat závady

Jedním z kroků diagnostiky pevného disku je i připojení k sekundárnímu IDE portu a jeho automatická detekce v BIOSu po...


Jedním z kroků diagnostiky pevného disku je i připojení k sekundárnímu IDE
portu a jeho automatická detekce v BIOSu pomocí procedury SetUp. Pokud počítač
rozpozná model připojeného disku, operační systém načte a spustí diagnostický
software. Operační systém lze spustit z funkčního pevného disku připojeného k
primárnímu IDE portu nebo z disketové mechaniky. Nejjednodušší diagnostickou
metodou je vytvoření oddílu disku, který se prověří procedurou Fdisk, a jeho
následné zformátování příkazem Format d:/u.
Při formátování pod operačním systémem DOS nebo Windows nedochází ke skutečnému
"formátování". Operační systém pouze zkontroluje povrch disku a poté vytvoří
systémovou strukturu souborů zvolenou pro daný oddíl. Pokud při formátování
(kontrole) odhalí nějaké závady, zobrazí je na monitoru jako vadné (bad)
sektory. Tato metoda je samozřejmě příliš jednoduchá a nedokonalá a slouží
spíše k ověření funkčnosti pevného disku nežli k odhalení příčin závad, či
dokonce k jejich odstranění.
K důkladnější diagnostice pevných disků slouží programy doporučené výrobci,
které lze stáhnout z jejich webových stránek. Najde-
te je na těchto níže uvedených
adresách:
n Pro pevné disky Fujitsu:
www.fel.fujitsu.com/home/
drivers.asp?L=en&CID=1
n Pro pevné disky Western Digital:
support.wdc.com/ru/download/
n Pro pevné disky Samsung:
www.samsung.com/Products/
HardDiskDrive/utilities/index.htm
n Pro pevné disky Seagate:
www.seagate.com/support/software/
n Pro pevné disky Maxtor:
www.maxtor.com/en/support/
downloads/powermax.htm
n Pro pevné disky IBM, které se nyní prodávají pod značkou Hitachi:
www.hgst.com/hdd/support/
download.htm
Všechny uvedené programy testují pevné disky v uživatelském režimu a
nepřepínají do továrního režimu. Jejich možnosti jsou proto omezené.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.