Jak na aplikace v Accessu

Někteří ostřílení programátoři databází se možná pousmějí nad tématem knihy, která se zabývá vývojem datab


Někteří ostřílení programátoři databází se možná pousmějí nad tématem knihy,
která se zabývá vývojem databází v programu MS Access. Tento program (součást
balíku MS Office Professional) však vcelku efektivně řeší problém s uchováváním
a správou dat v menších firmách a organizacích, které si nemohou dovolit nákup
nákladných databázových systémů. Access tedy nachází solidní uplatnění jak na
poli menších databázových řešení, tak i jako front-end aplikace pro přístup do
rozsáhlejších systémů. Na českém trhu se objevilo několik knih zabývajících se
Accessem, bohužel řada z nich se zaměřila spíše na osvětlení základních
principů relačních databází a jejich specifik v tomto programu a o programování
v něm se pouze nedostatečně zmínily, nebo se tomuto tématu zcela vyhnuly. Proto
jsem byl velice potěšen, když se mi do ruky dostala kniha MS Access 97
Developers Handbook od nakladatelství Microsoft Press. Na cca 600 stránkách
anglického textu se opravdu do detailu seznámíte s kompletním vývojem databáze.
Ti z vás, kteří příliš nedůvěřují svým znalostem angličtiny, nemusí mít z
předešlé věty strach autoři naštěstí nepojali tuto knihu jako slohové cvičení,
ale jako učebnici a příručku kladli důraz na jednoduchost a srozumitelnost.
Autoři počítají s tím, že už máte zvládnutou práci s tabulkami, dotazy,
formuláři, sestavami a makry, tj. kniha se zaměřuje především na psaní kódu ve
Visual Basicu for Application. Proto je také poměrně rozsáhlý úvod věnován
základům událostmi řízeného programování a VBA jako takovému.
Základním mottem knihy je, že člověk se nejlépe něco naučí, když si to také
vyzkouší kniha je přímo nabita příklady s podrobnými komentáři. O tom, že knihu
mohou číst i naprostí programátorští začátečníci ve VBA, svědčí i první
program, který si sami vytvoří a spustí je jím naprostá klasika "Hallo World!".
Všechny příklady naleznete na přiloženém CD-ROMu. Zde bych si však dovolil malé
upozornění pokud nenainstalujete příklady do přednastavené složky, budete muset
v některých případech lehce zasahovat do zdrojového kódu příkladů (nastavení
cest) nejedná se však o zásadní problém.
Autoři však nevěnovali celý obsah knihy pouze výuce programování VBA, a tak se
také dozvíte, jak využít nově nabyté znalosti k zvýšení výkonnosti vašich
formulářů a sestav. Také obdržíte mnoho cenných rad ohledně vývoje
profesionálního uživatelského prostředí.
Autoři se samozřejmě nevyhnuli ani DAO (Data Access Objects) do detailu popsali
hiearchii všech objektů, včetně jejich vlastností a metod. Velkou pozornost
věnovali také vývoji víceuživatelských databází a implementaci zabezpečení v
databázových systémech.
Samostatnou kapitolou je popis technologie ActiveX, díky níž rozšíříte svou
databázovou aplikaci o schopnosti dalších produktů z řady MS Office. V době,
kdy jsou slova Internet a intranet skloňována ve všech pádech, by byla ostuda,
kdyby se autoři alespoň nezmínili o možnostech Accessu na tomto poli. Autoři
však ani v tomto ohledu na vývojáře nezapomněli, a tak pro vás nebude po
seznámení s touto kapitolou problém napojit vaši databázi na síť sítí.
Celkově bych knihu Access Developers Handbook doporučil každému, kdo se chce
dozvědět více o pozadí Accessu ale i Windows jako takových. Díky informacím a
poznatkům z této knihy budete schopni vyvíjet bez nadsázky plně profesionální
produkty.
(Timothy M. OBrien, Steven J. Pogge, Geoffrey E. White, Microsoft Access 97
Developers Handbook, Microsoft Press, Redmond, 1997, 596 stran, v ČR prodává
Computer Press, 1 512 Kč)
9 0872 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.