Jak na hlasovou schránku

Každý uživatel mobilního telefonu se setkal s pojmem "hlasová schránka". Ta může být příjemným pomocníkem, ale je...


Každý uživatel mobilního telefonu se setkal s pojmem "hlasová schránka". Ta
může být příjemným pomocníkem, ale je třeba vědět, jak z jejího používání
získat maximum. Než o ní však začneme hovořit podrobněji, rozeberme si
technologii přesměrování hovorů, neboť ta je pro hlasovou schránku klíčová.
V sítích GSM rozeznáváme dva druhy přesměrování nepodmíněné a podmíněné. Obojí
je možné aktivovat a deaktivovat z menu telefonu (vyjma prehistorických
modelů). Princip nepodmíněného přesměrování je velmi jednoduchý. Pokud máte
aktivováno nepodmíněné přesměrování a ústředna sítě zaznamená příchozí hovor,
je tento hovor automaticky přesměrován na specifikované telefonní číslo.
Podmíněné přesměrování je navenek velmi podobné s tím rozdílem, že přesměrování
se provede jen při splnění určité podmínky. Ty podmínky mohou být 3: máte
obsazeno, hovor v definovaném čase nezvedáte nebo nejste "na signálu".
Zdůrazňuji, že tato podmíněná přesměrování nejsou na sobě nijak závislá, mohou
být zapínána a vypínána jednotlivě a každé z nich může být nasměrováno na jiné
telefonní číslo.
Technologický rozdíl spočívá v tom, že toto přesměrování realizuje ústředna, ke
které jste připojeni (resp. ke které jste byli naposledy připojeni). To se může
drasticky projevit při roamingu pokud jste v zahraničí, máte obsazeno a někdo
vám zavolá, ústředna vašeho operátora přepojí hovor do sítě vašeho roamingového
operátora. Síť roamingového operátora zjistí, že máte obsazeno a přepojí hovor
na vybrané telefonní číslo. Jelikož je toto číslo obvykle z České republiky,
jsou vám účtovány obvykle dva roamingové hovory jeden příchozí a druhý odchozí.
V zahraničí je tedy záhodno podmíněná přesměrování vypnout a podle potřeby
pracovat pouze s nepodmíněným.
A jak se běžný hovor dostane do hlasové schránky? To je jednoduché stačí jako
číslo, na které chcete hovor přesměrovat, uvést číslo vaší hlasové schránky.
Pro uživatele EuroTelu je to číslo + 420-962-XXX/YYYYYY a pro uživatele Paegasu
je to číslo + 420-963-XXX/YYYYY. Znaky XXX nahraďte předvolbou vašeho čísla bez
úvodní nuly (tedy např. 602 nebo 603) a YYYYYY nahraďte vaším telefonním číslem.
Implementace RadioMobilu
Všichni noví zákazníci "s paušálem" v síti Paegas mají podmíněná přesměrování
napevno nastavena na ústředně. Pokud si je chtějí nastavovat podle své potřeby,
je třeba zavolat na infolinku (4603), kde tato pevná přesměrování vypnou.
U předplacené služby Twist je situace jednodušší. Všechna podmíněná
přesměrování jsou napevno nastavena a nelze je nijak změnit ani vypnout. Ani
nepodmíněné přesměrování nelze změnit. V případě roamingu se hlasová schránka
nezapojuje.
Pro volání do hlasové schránky ze svého telefonu a z České republiky je možné
použít číslo 3311. Z jiného telefonu je třeba volat 0603/123311. Toto číslo (s
předvolbou + 420) je třeba použít při vybírání schránky ze zahraničí byť z
vlastního telefonu.
V síti Paegas jsou dva typy hlasových schránek: Standardní, která umožňuje
příjem hlasových zpráv, a Expert, která umožňuje příjem i odesílání hlasových
zpráv, a umožňuje také příjem a odesílání faxových zpráv. Schránka vám po
přijetí nové zprávy zavolá krátce potom, co se objevíte na signálu.
Implementace EuroTelu
Všichni zákazníci s paušálem si mohou nastavovat přesměrování tak, jak to je
uvedeno výše. U předplacené služby Go jsou standardně zapnuta přesměrování do
hlasové schránky v případě nepřítomnosti na signálu a v případě nezvednutí
hovoru. Přesměrování není možné přímo (z telefonu) měnit. Je však možné zavolat
na Go linku (*88), kde vám hlasovou schránku zcela odpojí (a vymažou). Opětovně
je možné ji zapojit až po jednom týdnu a poté je nutné ji znovu nastavit.
Pro volání do hlasové schránky ze svého telefonu a z České republiky je možné
použít číslo *99. Z jiného telefonu je třeba volat 0602/989898. Toto číslo (s
předvolbou + 420) je třeba použít při vybírání schránky ze zahraničí byť z
vlastního telefonu.
EuroTel ve své síti nabízí mnoho typů hlasových schránek, které se liší svými
funkcemi, dobou uložení zpráv a jejich maximálním počtem. I EuroTel umožňuje
faxovou schránku a odesílání hlasových zpráv. Zpětné volání na váš telefon v
případě zanechání nové zprávy se na rozdíl od Paegasu děje jen v několika
předdefinovaných intervalech.
0 0014 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.