Jak na Microsoft Project 2000

Microsoft Project je ve verzi 2000 poprvé lokalizován do češtiny a právě uživatelům této verze je určena následují...


Microsoft Project je ve verzi 2000 poprvé lokalizován do češtiny a právě
uživatelům této verze je určena následující kniha. Autor se snaží o důkladný
rozbor klíčových pojmů z oblasti řízení projektů a zasazení projektového řízení
do širšího rámce.
Nejde rozhodně o pouhý úvodní text k aplikaci Microsoft Project, vysvětlující
otevírání a ukládání dokumentů. Kniha jde dál, čtenář získá podrobné a
srozumitelné vysvětlení terminologie řízení projektů, používané v aplikaci
Project, dozvíme se také o pokročilých záležitostech, jako je týmová práce s
pomocí serveru Microsoft Project Central.
První kapitola definuje základní pojmy projekt, hodnoty směrné, plánované,
aktuální a zbývající. Další dvě kapitoly vysvětlují rozdělení rolí jednotlivých
účastníků projektu, definici kalendářů a základní postupy plánování úkolů,
zevrubně je probráno přiřazení zdrojů k úkolům a s tím související možnosti
optimalizace plánu. Čtvrtá kapitola je zajímavá pro manažery, jak naznačuje
její název Sledování a řízení projektu. Pojednává o sledování stavu úkolů
prostřednictvím elektronické pošty nebo sítě. Pátá kapitola seznámí čtenáře s
tiskovými sestavami, které nabízejí různé pohledy na plán projektu a jeho
plnění.
Následující kapitola je přehledem aplikací, od aplikací Microsoft Project a
Microsoft Project Central se dostaneme k sesterským aplikacím z rodiny
Microsoft Office a serverovým produktům. Kapitola sedmá popisuje konkrétní
šablony projektů řízených aplikací Microsoft Project, její závěrečná rozsáhlá
část je věnována slovníčku pojmů.
Publikace není podle mého názoru určena pro úplné začátečníky, předpokládá
určité znalosti problematiky. Kniha je plná zajímavých informací, které nejlépe
dokáže využít uživatel alespoň mírně znalý projektového plánování.
(František Adamec: Řízení projektů pomocí Project 2000, Grada Publishing, 232
stran, cena 269 Kč)
1 0881 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.