Jak na mobilní data

Jelikož oba operátoři v poslední době představili několik novinek z oblasti přenosu dat, pokusme se zrekapitulovat, ja...


Jelikož oba operátoři v poslední době představili několik novinek z oblasti
přenosu dat, pokusme se zrekapitulovat, jaké možnosti mobilního přenosu dat
jsou k dispozici v současnosti a jaké nás čekají v budoucnosti.
Až doposud byla situace v oblasti datových přenosů vyrovnaná. Oba operátoři
nabízeli přenos rychlostí 9,6 Kb/s, což je pro sítě GSM standard. Tuto rychlost
bylo možné o něco málo zvýšit použitím protokolu s kompresí.
Nedávno EuroTel oznámil implementaci technologie HSCSD (High Speed Circuit
Switched Data). Tuto technologii bude implementovat v několika fázích. Po první
fázi, která již skončila, je možné přenášet data rychlostí 14,4 Kb/s. Této
rychlosti je dosahováno pouze jinou modulací při přenosu signálu mezi
základnovou stanicí a telefonem. Takový typ přenosu tedy neubírá žádnou další
přenosovou kapacitu sítě (oproti staré technologii).
Zmíněnou technologii podporují ale jen některé telefony jsou to například
modely Nokia 6150, 9110 a 7110. Díky kompresi je opět možné dosáhnout ještě o
něco rychlejšího přenosu. Příjemné je, že tyto rychlejší přenosy jsou
tarifikovány stejně jako stávající pomalé přenosy. Na zrychlení zákazník
vydělá, neboť na přenos bude stačit kratší doba až o 50 %.
Druhá fáze implementace této technologie (pod obchodním názvem FAST) přinese
ještě dramatičtější zrychlení. Tato fáze v současné době probíhá neveřejným
testováním, kterého se účastní několik vybraných firem (Nokia, IBM a App
Group). Prakticky EuroTel předvedl tuto službu veřejnosti letos na Invexu.
Zrychlení je tentokrát umožněno díky jednoduché ideji spojování několika kanálů
dohromady.
Zákazník bude mít dvě možnosti, jak kanály spojit. První možností bude spojení
dvou kanálů (přesněji řečeno timeslotů) pro uplink (odchozí tok) a dvou kanálů
pro downlink (příchozí tok). Tak získáte přenosové pásmo 28,8 Kb/s (v obou
směrech). To už je dostatečná kapacita pro "použitelný" videokonferencing. Pro
uživatele Internetu je ale šikovnější spojení 3 kanálů pro downlink a jeden
kanál pro uplink. Tak získáte přenosové pásmo 43,2 Kb/s směrem k vám a 14,4
Kb/s od vás. Typické využívání Internetu totiž generuje menší odchozí datový
tok než příchozí. Kterou z těchto variant má síť použít, je možné nastavit
ručně na straně uživatele.
GPRS
Přibližně ve druhé polovině příštího roku by měla být implementována
technologie GPRS, která umožní paketový přenos v GSM síti. Tato technologie
umožní datové přenosy až do rychlostí 115 Kb/s, což je ostrá konkurence i pro
pevné linky. Základní princip spočívá v Z Děčína až do Japonska
Mezeru na světovém trhu aplikací CAD nejen objevila, ale hlavně využila
děčínská společnost CAdis. Její nadstavby MechSoft-PROFI byly lokalizovány
nejen do angličtiny a němčiny, ale částečně i do japonštiny.
Tyto nadstavby značně zjednodušují návrh strojírenských součástí a celků.
MechSoft-PROFI je koncipován jako integrované řešení s nástroji, které pomáhají
konstruktérovi ve vlastním konstrukčním procesu. Jedná se především o Správce
vazeb, který řeší vzájemně provázané výpočty, sčního spuštění, je neexistence
použitelných telefonů.
Nyní již ke konkurenční síti Paegas od RadioMobilu. RadioMobil se rozhodl, že
technologii HSCSD používat nebude a začne rovnou s GPRS. Tuto technologii hodlá
spustit přibližně v polovině roku (také v závislosti na uvedení vhodných
telefonů).
Je pravdou, že GPRS má daleko širší spektrum využití než HSCSD, takže po
uvedení GPRS nebude příliš mnoho důvodů pro využívání HSCSD. Pro korektnost je
však třeba uvést, že určité důvody tu přece jen budou. Technologie HSCSD je
totiž schopna garantovat uvnitř sítě GSM šířku přenosového pásma tedy, pokud se
jednou spojíte rychlostí 28,8 Kb/s, máte tuto rychlost uvnitř sítě
garantovanou. U GPRS může přenosová rychlost kolísat podle volné přenosové
kapacity.
Zajímavé datové služby lze očekávat u obou operátorů přibližně v polovině
příštího roku.
9 3023 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.