Jak na vývoj aplikací

Nabídka softwarových produktů na trhu IT pokrývá velkou část podnikových agend. Přesto se manažeři často ocitají ...


Nabídka softwarových produktů na trhu IT pokrývá velkou část podnikových agend.
Přesto se manažeři často ocitají před rozhodnutím, zda využít nabídku hotového
aplikačního softwaru, nebo se pustit do vývoje vlastního řešení. Další dilema
přichází v zápětí: Půjdu do vývoje vlastními silami, nebo si najmu vývojářskou
firmu? Podívejme se, jaké otázky by si měl zodpovědět každý manažer ještě před
tím, než se pustí do vývoje aplikačního softwaru "vlastními silami".
Mám dostatečný rozpočet? Přestože nebudu platit za externí služby, bude vývoj
něco stát náklady na licence vývojových nástrojů, školení, práce interních
zaměstnanců (a to nejen z mého oddělení). Je nutný softwarový architekt?
Potřeba bude člověk, který rozumí funkčním požadavkům, dokáže navrhnout
architekturu řešení a zvolit odpovídající technologie. Měl by mít přehled o
moderních trendech v IT, aby technologická úroveň projektu odpovídala době jeho
vzniku. A také musí vědět, zda moje požadavky neřeší již existující softwarový
balík dostupný na trhu. Je možnost volby? Ideálně by mělo vzniknout více návrhů
(optimálně od různých architektů) a já si mohl vybrat ten nejlépe vyhovující.
Mám programátory a lidi se zkušenostmi s vývojem softwaru a znalostmi
potřebných technologií a nástrojů? Tým by měl vždy zahrnovat jednoho "guru" ke
každé technologii, který pomáhá ostatním. Ale pozor, ne každý, kdo zná finesy
konfigurace serveru a občas do něho napíše skript, má kvalifikaci pro vývoj
softwaru. Jsou vyžadovány další potřebné profese jako analytik, databázový
expert, grafik, tester, dokumentarista, implementátor krabicového softwaru a
lze zajistit metodické vedení? Potřebuji vedoucího týmu, pod jehož vedením
budou programátoři používat stejnou konvenci kódování, psát komentáře a
dokumentaci, testovat, správně řídit konfiguraci apod.
Mají členové týmu čas na vývoj? Bude-li práce na projektu úlohou s nižší
prioritou oproti běžnému chodu firemního IT, mohu zapomenout na plánování
harmonogramu a termínů. Musím také dobře zvážit, zda je nabídka práce na tomto
interním projektu natolik atraktivní, že dokáži získat a udržet tým kvalitních
odborníků.
I když si kladně neodpovím na většinu (nebo na některé) z výše položených
otázek, není nic ztraceno. Český trh IT nabízí pestrou paletu vývojářských
služeb, podporujících řadu variant, jak vývoj aplikace dovést do úspěšného
konce: celé řešení/projekt lze buď zadat externí vývojářské firmě, nebo si
projekt řídit sám a najmout si vývojový tým (team leasing), anebo si pronajmout
jednotlivé pracovníky na doplnění svého týmu atd.
Kvalitní vývoj softwaru není jen o programování, ale je to souhrn velmi
kvalifikovaných činností a metodik. Řada těchto činností je úzce
specializovaných, a proto si i firmy s velkými IT odděleními určité činnosti
pronajímají, ať již v podobě jednotlivců či celých týmů. Při dnešním rozsahu
oboru IT není možné mít specialisty na všechno.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.