Jak na Windows Commander

Souborový manažer. Aplikace, se kterou denně pracuje devět z deseti lidí, majících co do činění s počítači. Dnes ...


Souborový manažer. Aplikace, se kterou denně pracuje devět z deseti lidí,
majících co do činění s počítači. Dnes vám přinášíme několik tipů pro práci s
jedním z nejoblíbenějších.
Operace se soubory
Provádět správu souborů můžete pomocí myši anebo klávesnicí. Dáváte-li přednost
myši, používáte stejný postup táhni a pusť jako v Průzkumníkovi (Exploreru).
Mnohem širší spektrum funkcí máte ovšem k dispozici, používáte-li klávesnici.
Ve Windows Commanderu lze totiž spustit celou řadu akcí, které se jaksi do
hlavního menu nedostaly.
F3 prohlíží aktuální nebo označený soubor primárním prohlížečem (standardně
Lister)
Alt + F3 otevře soubor alternativním prohlížečem
F4 spustí Poznámkový blok pro editaci aktuálního nebo označeného souboru
Shift + F4 vytvoří nový textový soubor a otevře ho v Poznámkovém bloku
F5 zkopíruje soubory a adresáře
Shif + F5 zkopíruje soubory do stejného adresáře
F6 přejmenuje a/nebo přesune soubory a adresáře
Shift + F6 přejmenuje soubory ve stejném adresáři
F7 vytvoří nový adresář
F8, Delete smaže označené soubory
Ctrl + C zkopíruje soubory do schránky
Ctrl + X vyjme soubory do schránky
Ctrl + V vloží soubory ze schránky do aktuálního adresáře
Alt + F5 zabalí soubory vybraným komprimačním programem (standardně ZIP)
Alt + Shift + F5 zabalí a přesune soubory do archivu
Alt + F9 rozbalí archiv
Alt + F7 zobrazí dialog pro hledání souborů (výsledky je pak možné odeslat do
jednoho z panelů)
Shift + Ctrl + F5 vytvoří zástupce souboru (LNK)
Shift + Enter otevře archiv asociovaným programem
Označování
O označování souborů a adresářů myší jsme již mluvili. Samozřejmě, že totéž lze
realizovat i z klávesnice. Postup je podobný klávesou Insert se označí
(popřípadě odznačí) soubor na aktuální pozici kurzoru. Chceme-li označit celou
souvislou skupinu, podržíme Shift a všechny soubory od aktuální pozice až do
místa, kam pomocí kurzorových kláves a kláves pro stránkování (šipka vlevo,
vpravo, nahoru, dolů; PageUp, PageDown, Home, End) přemístíme kurzor, budou
označeny. Výchozí barva označených souborů je červená. Vedle toho ale také
můžete označovat a odznačovat celé skupiny souborů, a to pomocí masky (filtrů).
Slouží vám k tomu klávesy v numerické části klávesnice.
Insert, mezerník označí soubor nebo adresář (u adresáře
navíc zobrazí jeho velikost)
Num+ rozšíří výběr na základě filtru
Num zúží výběr opět podle filtru
Num* invertuje výběr (všechny neoznačené soubory budou
označeny a naopak)
Ctrl + Num+ označí všechny soubory
Ctrl + Num odznačí všechny soubory
9 2650 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.