Jak nabízet vlastní služby prostřednictvím cizích webů

Jen těžko lze asi mezi lidmi v IT branži najít někoho, kdo ještě neslyšel pojem "webové služby" (web services). Jde ...


Jen těžko lze asi mezi lidmi v IT branži najít někoho, kdo ještě neslyšel pojem
"webové služby" (web services). Jde o technologii, od níž si mnozí slibují
možnost snadného, na standardech založeného poskytování aplikací
prostřednictvím internetu. Tyto aplikace by přitom měly být snadno
integrovatelné i do webové infrastruktury partnerů. K tomu má pomoci tzv.
syndikace (sdružování) aplikací.
Technologie syndikace aplikací (application syndication) umožňuje firmám
zabalit jakoukoli aplikaci (kompletně, se všemi jejími vlastnostmi) do jakési
obálky a poté ji snadno integrovat do libovolného množství partnerských webů.
Je to podobný postup, jaký volí některá produkční studia a televizní stanice:
Jednou vytvořené pořady různých studií se sdružují do programu televizní
stanice, současně je však může (samozřejmě po zajištění příslušnými smlouvami)
využívat více stanic.
V případě sdílení aplikací na webu je situace o poznání složitější. V rámci
přípravy aplikace pro použití na partnerských stránkách je nezbytná nejen její
vlastní funkčnost, ale musí být rovněž vytvořen pomocný HTML kód, který
definuje způsob sdílení jejích jednotlivých částí. Poté může poskytovatel
služby nabídnout svůj produkt potenciálním partnerům. A to tak, že ji publikuje
ve veřejném registru, jakým je UDDI (Universal, Description Discovery and
Integration), nebo v soukromém adresáři, případně ji nabídne svým obchodním
partnerům přímo.

Podmínky spolupráce
K tomu, aby mohly cizí webové stránky využít nové webové služby, není třeba
vyvíjet ani instalovat žádný speciální software. Vytvoří se pouze kontejnerové
HTML stránky, které budou obsahovat nabídku dané služby, a vkomponuje se do
nich HTML kód potřebný k jejímu vyvolání. Jakmile koncový uživatel přistoupí na
stránku obchodního partnera, rozhraní webové služby se v reálném čase vloží do
prohlížené stránky.
Centrálním prvkem této technologie je tzv. syndikační server. Ten je umístěn v
sídle poskytovatele služby a obsluhuje požadavky na interaktivní webové služby.
Celý postup tedy probíhá následovně: Nejprve koncový uživatel přistoupí na
stránky (kontejnery) partnerské firmy prostřednictvím HTTP. Jeho prohlížeč
vyšle HTTP požadavek k syndikačnímu serveru tím si vyžádá webovou službu.
Syndikační server zadá požadavek poskytované aplikaci a následně od ní obdrží
příslušný HTML kód. Za využití pomocných tagů, které identifikují webovou
službu v rámci aplikace provozovatele, server stránku zpracuje a vrátí
klientovi. Celý proces je přitom pro uživatele zcela transparentní. I když s
aplikací pracuje interaktivně, zůstává stále na stránce partnera a dynamicky
dostává nové stránky od poskytovatele webové služby.
V průběhu syndikace server zpracovává HTML stránky tak, aby se přizpůsobily
stránkám partnera automaticky řeší problémy spojené se zachováním jednotného
layoutu stránek, s navigací nebo s personalizací. Syndikační server rovněž
zajišťuje reportování uživatelem realizovaných akcí a sdílení dat, které je
potřebné k zabezpečení funkčnosti celého systému (tedy kontejneru a webové
aplikace).
Technologie syndikace aplikací umožňuje firmám dále zhodnotit jejich dřívější
investice do technologií poskytování služeb prostřednictvím internetu. Navíc
díky ní mohou snadno vybavit své obchodní partnery již vyzkoušenými aplikacemi
a nástroji.


Přínosy syndikace aplikací
Technologie tzv. syndikace aplikací nabízí několik výhod, pro které stojí za to
si jí povšimnout:
Nabízí firmám funkční architekturou pro sdílení kompletních aplikací s
partnery, takže mohou dále umocňovat investice, které dříve učinily.
Model je snadno implementovatelný do partnerských webů. Partneři nejsou nuceni
znovu vymýšlet a tvořit uživatelské rozhraní, což je problém, který se snadno
může stát velkou bariérou pro navázání úspěšné obchodní spolupráce.
Interaktivní webové služby se stávají standardem pro zapouzdření obchodní
logiky a její sdílení s obchodními partnery. Syndikace aplikací je dalším
krokem v tomto procesu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.