Jak najít zařízení, které nabízí požadovanou službu

Bezdrátové vyhledávání poskytovaných služeb Bezdrátové technologie umožňují, aby zařízení dle libosti vstupovala...


Bezdrátové vyhledávání poskytovaných služeb
Bezdrátové technologie umožňují, aby zařízení dle libosti vstupovala do různých
sítí a opouštěla je. Koncepce personální sítě umožní uživatelům připojovat se k
různým informačním službám, ať již se budou nacházet kdekoliv, prostřednictvím
personálních komunikátorů a přenosných počítačů. Aby však tyto technologie byly
v praxi úspěšné, musejí se velmi snadno používat.
Kromě toho takové sítě musejí být schopny samy sebe automaticky konfigurovat a
přitom zůstat vůči uživatelům transparentní. Spojení se musí bezproblémově
navazovat bez jakýchkoliv nastavovacích asistentů, on-line nastavení či manuálů.
Klíčem k tomu, aby takové sítě mohly fungovat, je middleware pro vyhledávání
služeb (service discovery). A aby tato práce byla snadnější, byla vytvořena
Salutation Architecture (oslovovací architektura) s cílem usnadnit řešení
problémů s vyhledáváním služeb a jejich využíváním širokým spektrem přístrojů a
zařízení, a to celé v prostředí všeobecné vzájemné propojitelnosti a mobility.
Tato architektura poskytuje standardní metodu, která aplikacím, službám a
zařízením umožňuje popsat a nabídnout své schopnosti jiným aplikacím, službám a
zařízením, jakož i vyhledat schopnosti těchto entit.
Uvedená architektura rovněž pomáhá aplikacím, službám a zařízením najít jiné
aplikace, služby či zařízení s určitými konkrétními schopnostmi a vyžádat si a
navázat spolupráci v rámci určité relace (session), během níž se tyto
schopnosti budou využívat. Vzhledem k odlišné povaze cílových přístrojů a
zařízení v prostředí všeobecné propojitelnosti je Salutation Architecture
nezávislá na procesoru, operačním systému i komunikačním protokolu. Rovněž
umožňuje škálovatelné implementace, dokonce i ve velmi malých zařízeních s
omezenými prostředky.
Vyhledávání služeb
Vyhledávání služeb umožňuje, aby si dvě různorodá zařízení vzájemně vyměnila
informace o svých schopnostech. Informační servery mohou přizpůsobit interakce
se zařízeními tak, aby vyhovovaly schopnostem těchto zařízení, například
velikosti a rozlišovací schopnosti displeje. Nebo služba může hledat zařízení,
které vyhovuje konkrétním požadavkům zpracování, například na konečnou úpravu
dokumentu. Zařízení též může prohledat síť za účelem lokalizace potřebných
služeb.
Aby byla úspěšná, technologie vyhledávání služeb musí poskytovat více než
schopnost inzerovat třídu zařízení nebo funkčnost služby. Dnes již nepostačuje
jen najít nějakou tiskárnu. Je nezbytné vědět, do jaké míry je tiskárna schopna
pracovat s barvou, znát různá rozlišení, která podporuje, zda má k dispozici
zařízení pro konečnou úpravu dokumentu a zakladač; je třeba mít přehled i o
obsahu vstupních zásobníků.
V tradičních sítích existuje centrální adresář, jenž obsahuje podrobné záznamy
o prvcích sítě. V méně formálních sítích může být zkonstruován náhradní adresář
nebo vyhledávací tabulka s jedním uzlem, jenž funguje jako skladiště informací
o schopnostech zařízení a služeb v dočasné síti. Ad hoc sítě rovnocenných
zařízení (peer-to-peer) adresář vůbec nevyžadují, protože při určování
schopností jiných zařízení spoléhají na přímé interakce.
Ve všech těchto případech se vyhledávání služeb používá pro zjišťování
schopností věcí, které vstupují do sítě. V rámci bezdrátového mobilního
paradigmatu se tatáž zařízení mohou připojit ke všem těmto třem typům sítě.
Jednoduchá technologie vyhledávání služeb je potřebná pro podporu mobilních
zařízení, neboť tato zařízení přecházejí mezi tradičními sítěmi s centrálními
adresáři do sítí peer-to-peer a naopak. Technologie vyhledávání služeb by měla
mít nejen schopnost určit schopnosti zařízení, která vstupují do sítě, měla by
též být schopna najít konkrétní zařízení či službu a spojit se s ním (s ní).
Konkrétní technologie
Konečně, technologie vyhledávání služeb musí být nezávislá na operačních
systémech a protokolech. Pokud ne, budou se vytvářet ostrůvky vzájemné
propojitelnosti, aniž by existovaly prostředky pro jejich vzájemné přemostění.
Například technologie vyhledávání služeb firmy Sun s názvem Jini není schopna
vstoupit do interakce s technologií Universal plug--and-play, kterou nabízí
Microsoft.
Salutation Architecture má implementace namodelované v TCP/ /IP a standardech
InfraRed Data Association, Bluetooth a Service Location Protocol. Je dostupná
bezplatně prostřednictvím neziskové společnosti Salutation Consortium. Tato
architektura podporuje Windows, Windows CE, Javu, VXWorks a Tornado. Probíhají
práce na její portaci do operačního systému Palm.
Zatímco produkty podporující technologii Salutation jsou dodávány pro podporu
automatizace kanceláří, tato technologie se rovněž hodí pro uspokojení
požadavků směsi různých výrobků, s nimiž se setkáváme při stavbě sítí.
0 2029 / pen
Salutation Architecture
Salutation Architecture byla navržena s cílem usnadnit řešení problémů s
vyhledáváním služeb a jejich využíváním širokým spektrem přístrojů a zařízení v
prostředí ad hoc sítí. Uvedená architektura poskytuje standardní metodu, která
aplikacím a zařízením umožňuje popsat a nabídnout své schopnosti jiným
aplikacím a zařízením, jakož i vyhledat schopnosti těchto entit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.