Jak naložit s výběhovými produkty

Výrobce, který končí s podporou klíčového zařízení, vám tím poskytuje bohaté možnosti upgradu. James Wiedel


Výrobce, který končí s podporou klíčového zařízení, vám tím poskytuje bohaté
možnosti upgradu.

James Wiedel čelí nesnázím: Společnost Cisco oznámila, že hodlá zastavit prodej
a podporu své DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) platformy ONS
15540, a on má ve své síti na University of Southern California (USC) tři
taková zařízení.
Není to ale zase tak naléhavý problém, neboť posledním dnem, kdy se tyto
produkty budou prodávat, je 31. leden 2006 a podporovány budou až do konce
ledna 2011. Avšak i přesto začal Wiedel už nyní přemýšlet o svých možnostech. A
to, pokud chce provést plynulý a efektivní přechod ze starého vybavení na nové,
dělá jedině dobře alespoň podle expertů z tohoto odvětví.
Když se výrobce rozhodne skoncovat s nějakým produktem, může to mezi zákazníky
z řad obchodních firem vyvolat honbu za náhradou. Jestliže jsou však uživatelé
dobře připraveni, může být zánik jednoho zařízení vhodnou příležitostí k
upgradu na méně nákladné, efektivnější produkty, které často nabízejí více
funkcí.
Wiedel, ředitel síťového oddělení v USC, se už poohlížel po novějším DWDM
vybavení, které stojí desítky tisíc dolarů oproti ONS 15540, která podle něj v
době nákupu stála více než 700 tisíc dolarů. Nakonec dospěl k závěru, že
ponechá zařízení v síti, dokud nezjistí, že v něm postrádá vlastnosti, jaké USC
potřebuje.

Buďte připraveni
"Být dobře připraven na konec životnosti produktu je zcela klíčové," říká Jean
Ritalaová z organizace IT Service Management Forum. Tato skupina navrhuje, aby
se IT oddělení držela striktních procesů, pokud jde o životní cyklus hardwaru i
softwaru s tím, že u většiny hardwaru je plánována jejich náhrada každých tři
až pět let. "Je proto pravděpodobné, že když přijde zpráva o plánovaném
vyřazení určitého typu zařízení z nabídky, bude jeho nahrazení naplánováno
ještě dříve, než výrobce přeruší jeho podporu," popisuje Ritalaová.
Když pak nastane situace, že nabídka produktu končí, IT manažeři a ti, kdo
kontrolují finance, jsou v mnohem lepší pozici. "Je důležité, aby nedošlo k
žádnému překvapení, a to obzvláště u těch zařízení, která stojí hodně peněz.
Finanční ředitelé nemají překvapení rádi," konstatuje Ritalaová. Důsledná
příprava umožňuje IT oddělením zasadit ceny upgradů do budoucích rozpočtů
namísto toho, aby se vždy pokoušely vymáčknout peníze ze současného rozpočtu
prostřednictvím rušení jiných nákupů, dodává.
"Součástí procesu je zřízení databáze, ve které budou uchovány informace o
zařízeních v síti a to, jak jsou nakonfigurována, a vhodné je i použití
softwarových nástrojů pro automatizaci této úlohy," říká Ritalaová. Jestliže je
zavedena automatizace, je rovněž nezbytné pravidelně kontrolovat náhodné vzorky
zařízení ručně, abyste se ujistili, že umístění a konfigurace skutečně
odpovídají tomu, co je v databázi.
"Dobrá data tohoto typu umožňují síťovým manažerům rychle jednat, pokud obdrží
upozornění o ukončení prodeje a podpory konkrétního zařízení," říká Trent
Waterhouse, viceprezident marketingu ve společnosti Computer Associates. "Kolik
jich mám a kde jsou? Když vidím, že jich mám 100 a 90 z nich obsahuje poslední
verzi firmwaru, musím zajistit, aby se do posledních 10 také dostala poslední
známá podporovaná verze," vysvětluje.
Aktualizovaný inventář pomohl i Wiedelovi, který čelí mnohem naléhavější výzvě,
než je nahrazení optického vybavení. Enterasys ukončil podporu pro zhruba
stovku přepínačů SmartSwitch 2200, jež byly nasazeny v síti USC, a Wiedel se
právě nachází uprostřed procesu jejich výměny. Enterasys také končí s
ethernetovými blady, které má Wiedel v osmi stovkách šasi SmartSwitch 6000
napříč celou sítí. Ví však, kolik jich má a kde všechny jsou, což, jak sám
říká, plánování upgradu zjednodušilo.
Dosud ze sítě vytáhl většinu přepínačů SmartSwitch 2200 a zbytek přesunul do
méně náročných bodů. Začal už i s přechodem k ethernetovým bladům nové
generace, takže vyčistil síť od nevyužívaných portů a ostatní zkonsolidoval
tak, jak jen bylo možné celkově několik bladů i uvolnil. Až dosud byly náklady
na přechod minimální a Wiedel rozpočet pro hromadnou výměnu neplánoval.
"Když dorazí zpráva o ukončení nabídky produktu, IT manažeři se musejí
rozhodnout, zda chtějí zůstat u téhož výrobce, nebo se poohlédnout po jiném,"
říká Waterhouse. Hodnocení by mělo zahrnovat i pohled na to, jak dobře
předchozí vybavení pracovalo. "Podívejte se na záznamy o konkrétním zařízení, a
pokud uvidíte více zpráv o problémech s ním spojených, měli byste zřejmě zvážit
přechod k jinému dodavateli," říká.
"IT oddělení by vždy měla prozkoumat i alternativy od jiných výrobců," říká
Zeus Kerravala, viceprezident pro oblast podnikových sítí ve společnosti Yankee
Group. "Chystáte-li se stáhnout produkt ze své sítě, proveďte vždy komparativní
vyhodnocení nákladů. Když nic jiného, dá vám to, když jednáte s dosavadním
dodavatelem, do ruky páku pro ovlivnění ceny," dodává.

Postupná inovace
V případě Wiedela se Enterasys osvědčil a nabízel i vhodnou cestu upgradu,
která odpovídala jeho plánům. Končí sice se starými hardwarovými kartami pro
šasi série 6000, bude ale podporovat nové verze. Osazení starých šasi novými
ethernetovými blady namísto nákupu úplně nových switchů bylo atraktivní
variantou. "Ušetří se tak hodně peněz," říká. "Provedeme jen výměnu bladu
můžete přitom vyměnit jen jednu kartu v šasi," popisuje. Neuvedl však detaily
ohledně nákladů.
"Upgrade představoval příležitost vyřešit problémy, které se vynořily v průběhu
doby," říká Wiedel. Popisuje, že USC například inovovala bezdrátovou
autentizaci, která ovšem vyžadovala funkce virtuální LAN, které jsou k
dispozici pouze v novějších ethernetových kartách Enterasysu.Takže přepínače
propojené s bezdrátovým systémem byly upgradovány, zatímco ty ostatní mohly
počkat. "Začali jsme s pomalou migrací," dodává.
Postupný přechod představuje dobrý přístup, protože dává manažerům IT šanci
rozprostřít náklady a rozhodnout, zda je smysluplné přesouvat staré vybavení do
méně důležitých lokalit, doplňuje Kerravala. "Pokud jde o přepínač z datového
centra, budete jej možná chtít přemístit do rozváděče na chodbu. Jestliže je to
ústřední přepínač, použijete jej pro některou velkou větev," vysvětluje.
"Výrobci obvykle dávají vědět dosti dlouho dopředu, že přestanou prodávat
nějaký typ zařízení, takže pokud se firma rozhodne, že potřebuje ponechat
produkt v síti i po datu, kdy končí podpora, má šanci nakoupit si jich více,
dokud jsou dostupné, a nechat si je na náhradní díly," říká Kerravala.
"Ať už je ohledně nahrazování přijato jakékoliv rozhodnutí," dodává Wiedel,
"nejdůležitější věcí je ujistit se, že se přechod negativně neprojeví na chodu
služeb a práci uživatelů naruší pokud možno jen minimálně."
Jednou ze strategií, jak toho dosáhnout, je začít provádět výměny v malém
měřítku, abyste zjistili, jak se vyhnout nástrahám. "Vytvořte si testovací síť,
vyzkoušejte si na ní provedení konverze a najděte všechna úskalí, jež se mohou
vyskytnout. Nikdy nevíte, co bude a co nebude fungovat, dokud to sami
nezkusíte," říká. "Plánujte ve velkém, začněte v malém."Jak se vypořádat s ukončením životnosti produktuKdyž výrobce upozorní, že končí
s nějakým produktem, není to pro zákazníky konec světa. Zde je několik tipů,
jak se se situací vypořádat:
Vytvořte si už nyní databázi jednotlivých vybavení, konfigurací a verzí
softwaru, abyste si v budoucnu zjednodušili určení toho, jaký dopad zpráva má.
Rozhodněte, zda jsou ukončené systémy opravdu zcela znehodnoceny a připraveny k
odstavení.
Než se staré vybavení pokusíte rozprodat nebo jej odhodíte na hromadu
harampádí, zkuste pro něj najít nové, méně kritické místo ve své síti.
Zvažte možnost ponechání zařízení v síti, avšak shromážděte si náhradní díly
pro případ neodvratných havárií.
Vyslechněte si, jakou možnou migrační cestu nabízí výrobce, který s daným
produktem končí.
Promluvte si i s dalšími dodavateli, abyste, pokud se výměna zdá nevyhnutelná,
zlepšili své postavení při vyjednávání.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.