Jak nás ovlivňují

Co všechno se vlastně skrývá pod pojmem IT služby? Běžný uživatel PC si pod tímto pojmem zajisté představí něco,...


Co všechno se vlastně skrývá pod pojmem IT služby? Běžný uživatel PC si pod
tímto pojmem zajisté představí něco, co nejlépe zdarma dostane ke svému
nepostradatelnému počítači.
Může jít o podporu nainstalovaného operačního systému a aplikací či bezplatný
servis v případě poruchy. Pro zaměstnance oddělení informačních technologií
jsou IT služby náplní jeho každodenní práce, pro IT dodavatele pak přidaná
hodnota, která ho odlišuje od konkurence, pro obchodního manažera či jiného
vedoucího pracovníka záruka bezporuchovosti nástrojů pro realizaci smělých
záměrů.
Zkrátka IT služby představují pro každého něco jiného. Důvodem této
rozmanitosti názorů je obrovský zásah tohoto pojmu do všech sfér činnosti
každého z nás.
IT služby jsou nadstavbou technologií, garantem jejich funkčnosti, a tak
ovlivňují naši spokojenost s komunikací s vnějším světem, naši schopnost
prosadit se v konkurenčním prostředí a také naše nálady a postoje. Stávají se
důležitým sociálním nástrojem pro naše rozhodování a pohled na dění kolem nás.
Podle jejich kvality si vybíráme značku, uznáváme nebo kritizujeme výrobce,
jsme dokonce ochotni akceptovat nebo úplně odmítnout technologii nebo aplikaci
jako takovou.
Výrobci technologií pohybující se v oblasti hardwaru proto namísto výkonných
superpočítačů nabízejí přidanou hodnotu ve formě služeb, připravují řešení na
klíč pro proprietární či standardní aplikace, integrují tyto systémy do
stávajícího prostředí a jsou nuceni přebírat záruky nejen za vlastní know-how,
ale za všechno, co se v integrovaném systému nachází.
Dodavatelé služeb se tak chtě nechtě stávají motorem nejen dalšího rozvoje
průmyslových podniků, bank, státní správy či telekomunikačních služeb, ale také
samotné společnosti, její integrity a transparentnosti. A zde vyvstává problém.
Způsobuje ho to, že ne všichni, kdo mají nohu na plynu, si tento fakt uvědomují
a jsou bohužel i tací, kteří si to uvědomují až moc a překračují hranice
maximálně povolených otáček.
Proto paradoxně považuji za vítězství každou prohranou zakázku, kde naše cena a
přidaná hodnota sice deklasovala konkurenční nabídku, ale kde bohužel zvítězil
dodavatel, který povyšuje zisk nad kvalitu nebo morálku. Škoda, že se
nemonitoruje seznam vyhraných projektů, kde se přeinvestovaly obrovské
prostředky či které neskončily v řadě případů žádným reálným očekávaným
benefitem pro zákazníka a byly uzavřeny známým "projekt je ukončen, zapomeňte!".
Existuje sice mnoho kontrolních mechanismů na bázi legislativních opatření,
vyhlášek a odstrašujících sankcí, bohužel však neexistují aplikace na metriky
čistého svědomí, kde by si mohl každý jedinec nechat nainstalovat tuto
aplikaci, která by mu rozsvítila červenou na semaforu morálky, když porušil
stanovenou mez. Domnívám se ale, že tento problém není řešitelný žádným
softwarem ani novým IT spolkem s krédem počestnosti. Řešení je v myšlení a
konání každého z nás.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.