Jak obnovit data z harddisku

Činnost dvou hlavních částí pevného disku - mechanické (magnetické hlavy a plotny) a elektronické (ovládací tišt


Činnost dvou hlavních částí pevného disku - mechanické (magnetické hlavy a
plotny) a elektronické (ovládací tištěný obvod, PCB) - je velmi úzce provázána
a správná funkce pevného disku závisí na bezchybné funkci každého z nich.
Četnost a míra poškození jednotlivých komponent se u různých modelů disků od
různých výrobců výrazně liší. Běžné laboratoře (nikoliv specializované) často
nedisponují takovými podmínkami, aby mohly odstranit všechny typy závad. To se
týká především oprav mechanické části pevného disku (HDA) a dále oprav
servisních dat uložených v jeho firmwarové oblasti.
Hlavní příčinou nesnází při opravách mechanické části pevného disku jsou vysoké
nároky na čistotu vzduchu uvnitř krytu mechanické části (maximální 100
prachových částic v jednom metru krychlovém vzduchu). Vzduch uvnitř krytu má
atmosférický tlak. Pokud bychom kryt otevřeli v běžné dílně nebo laboratoři,
nezabránili bychom proniknutí prachu do mechanické části disku (krychlový metr
vzduchu v běžné místnosti obsahuje přibližně 600 prachových částic), což by
znamenalo jisté zničení jemné mechaniky pevného disku. Pouze několik málo
servisních firem, které provádějí opravy diskových mechanik, je vybaveno
speciální čistou místností nebo čistým pracovním stolem (stoly se zvláštním
"akváriem" s rukávy, ve kterém lze provádět úkony v bezprašném prostředí). K
opravě diskových mechanik je navíc potřeba sada speciálních nástrojů, jako
například T šroubováky, šestihranné šroubováky, montážní podstavce umožňující
pevné uchycení diskové mechaniky či různé podložky do bloků hlav pro rozmanité
typy disků. K těmto požadavkům dále musíme připočíst nároky na technický
personál, který tuto práci provádí. Jediný chybný pohyb, kdy se nástroj nebo
prst dotkne magnetické plotny, může opravu zcela znemožnit nebo ji alespoň
výrazně zkomplikovat. Proto i většina servisních firem, které disponují
speciální výbavou pro opravy pevných disků, odmítá přijmout opravu jejich
mechanické části.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.