Jak ohlídat zakázané ovoce?

Poptávka po filtračním softwaru roste Nová verze programu ImageFilter hodnotí internetový obsah na základě srovnání ...


Poptávka po filtračním softwaru roste
Nová verze programu ImageFilter hodnotí internetový obsah na základě srovnání
obrázků s grafickými prvky uloženými v databázi.
Administrátoři serverů si mohou někdy připadat téměř jako inkvizitoři. Ne každý
uživatel ctí etická pravidla stanovená poskytovateli webového prostoru.
Správcům serverů pak nezbývá než řešit otázku, jak mezi statisíci soubory najít
"nepovolený" materiál.
Hledat mezi gigabity obrázků např. snímky s pornografickou či jinou citlivou
tématikou, to není práce pro člověka. Tento problém ležel na mysli více lidem,
a tak před rokem vznikla firma LookThatUp (http://www.lookthatup.com), jejíž
webová služba nahradí v nekonečné mravenčí práci lidského cenzora. Služba,
která dostala výstižný název ImageFilter, prochází webové stránky a informuje
správce serveru e-mailem např. o nalezené pornografii.
Technologie rozpoznávání obrazu se řadí mezi nejsložitější ze všech. Naučit
počítač rozeznávat objekty podle jejich optických vlastností, patří k rébusům
moderního věku. ImageFilter fotografie a kresby rozděluje na jednotlivé
vizuální složky a ty posléze hodnotí na základě barvy, textury, tvarů a
kompozice. Vyňaté části obrazu ImageFilter porovnává s databází snímků
klasifikovaných jako pornografické. Pokud je nalezena shoda, ImageFilter odešle
klientovi e-mailem upozornění.
Protože se však tolerance může u různých serverů lišit podle toho, na jakou
oblast zájmů a skupinu lidí jsou zaměřeny, lze nastavit povolenou míru
"hanebnosti" snímků. ImageFilter bodově hodnotí snímky dle explicity na
stupnici od 1 do 100. Servery pro fotografy zaměřující na akty tak mohou
akceptovat i obrázky v rozmezí 80-90 bodů, stránky určené dětem stanoví hranici
na méně než 5 bodů.
Předchozí verze ImageFilteru nalezla uplatnění u francouzské policie, která s
jeho pomocí vyhledávala pedofilní osoby a fotografie zobrazující nahé děti.
Nejde ovšem zdaleka jen o erotický obsah. Francouzský patentový úřad např.
ImageFilterem ověřuje, zda dokumentační nákresy přikládané k patentům již
nebyly dříve použity někým jiným.
ImageFilter ovšem není levnou záležitostí. Aplikace běží na serveru LookThatUp
a předplatitelé služby zaplatí od 3 do 40 tisíc dolarů měsíčně (podle intenzity
použití programu).
ImageFilter je samozřejmě jen jedním příkladem v řadě. Poptávka po tomto druhu
softwaru je velká. Společnost Frost & Sulivan odhaduje, že trh se softwarem pro
filtrování internetového obsahu dosáhne v roce 2004 hodnoty až 1,5 miliardy
dolarů.
0 2981 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.