Jak pracují databáze na Webu: Náročnější manipulace s daty

Každá aplikace, která to s daty myslí vážně, musí nabízet možnost data mazat, modifikovat či selektivně prohledáv...


Každá aplikace, která to s daty myslí vážně, musí nabízet možnost data mazat,
modifikovat či selektivně prohledávat.
Mazání záznamu
Když umíme záznamy přidávat, nebylo by na škodu umět také nepotřebné záznamy
mazat. Smazání záznamu je v SQL jednoduchá věc stačí znát hodnotu primárního
klíče záznamu, který chceme smazat, a vše vyřeší příkaz ve tvaru:
DELETE FROM Zamestnanci
WHERE OsobniCislo = hodnota
Před námi stojí úkol, jak od uživatele získat osobní číslo zaměstnance, kterého
chce smazat. Jednou z možností, která je poměrně uživatelsky přívětivá, je
doplnění našeho výpisu obsahu tabulky o tlačítka, vyvolávající smazání
jednotlivých záznamů (viz obr. 1).
Tlačítka doplníme jednoduše tak, že do každého řádku tabulky přidáme buňku s
malým formulářem. Formulář bude obsahovat pouze 2 pole tlačítko pro odeslání a
skryté pole, které bude sloužit k přenosu osobního čísla zaměstnance, jež
chceme smazat. Do skriptu pro výpis zaměstnanců z minulého dílu přidáme
následující příkaz:
echo "<TD><FORM ACTION=17-01.php3> <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=OsobniCislo VALUE=".
ODBC_Result($vysledek, "OsobniCislo")."> <INPUT TYPE=Submit
VALUE="Smazat"></TD></FORM>";
Takže pro první záznam tabulky bude skriptem vygenerován formulářík:
<TD><FORM ACTION=17-01.php3>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=OsobniCislo VALUE=1023>
<INPUT TYPE=Submit VALUE="Smazat"></TD></FORM>
Samotný skript pro smazání záznamu je obdobou skriptu pro přidání nového
záznamu. Pouze se liší prováděný SQL příkaz. Skript obdrží osobní číslo
zaměstnance, určeného k výmazu v proměnné $OsobniCislo.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Smazání záznamu</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?
@$spojeni = ODBC_Connect("test", "", "");
if (!$spojeni): echo "<H1>Nepodařilo se připojit k databázi! </H1>";
else:
@$vysledek = ODBC_Exec($spojeni, "DELETE FROM Zamestnanci WHERE OsobniCislo =
$OsobniCislo"); if (!$vysledek): echo "<H1>Záznam se nepodařilo smazat!</H1>";
else: ?> <H1>Záznam byl úspěšně smazán</H1> <FORM ACTION=16-04.php3> <INPUT
TYPE=Submit VALUE="Prohlížení seznamu zaměstnanců"> </FORM>
<? endif; ODBC_Close($spojeni);
endif;
?>
</BODY>
</HTML>
Modifikace dat
Nyní nás čeká úkol na první pohled nejnáročnější umožnit uživateli měnit
stávající údaje o zaměstnancích. Prvním krokem bude vytvoření tlačítka, které
vyvolá modifikaci určitého záznamu. Tlačítko přidáme k tabulce s výpisem
stejným způsobem, jako jsme přidali tlačítko pro mazání. Stisk tlačítka však
nyní vyvolá formulář (17-02.php3), který bude sloužit pro modifikaci záznamu.
Jak takový formulář může vypadat? Velice podobně jako formulář pro zadání
nového záznamu jen se v něm zobrazí údaje z aktuálně vybraného záznamu a bude
umožněna jejich editace. Uživateli umožníme editovat všechny údaje kromě
primárního klíče (osobního čísla).
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Modifikace záznamu v tabulce Zamestnanci </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?
@$spojeni = ODBC_Connect("test","","");
if (!$spojeni): echo "<H1>Nepodařilo se připojit k databázi!</H1>";
else:
@vysledek = ODBC_Exec($spojeni, "SELECT * FROM Zamestnanci WHERE OsobniCislo =
$OsobniCislo"); if (!$vysledek || !ODBC_Fetch_Row($vysledek)): echo "<H1>Záznam
se nepodařilo najít!</H1>"; else: $Jmeno = ODBC_Result($vysledek, "Jmeno"); $RC
= ODBC_Result($vysledek, "RC"); $Adresa = ODBC_Result($vysledek, "Adresa");
$Plat = ODBC_Result($vysledek, "Plat"); ?> <H1>Modifikace záznamu v tabulce
Zamestnanci</H1> <STRONG>Opravte údaje o zaměstnanci:</STRONG> <FORM
ACTION=16-03.php3> <TABLE> <TR><TD>Osobní číslo: <TD><?echo $OsobniCislo?>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=OsobniCislo VALUE=<?echo $OsobniCislo?>> <TR><TD>Jméno:
<TD><INPUT NAME=Jmeno VALUE="<?echo $Jmeno?>"> <TR><TD>Rodné číslo: <TD><INPUT
NAME=RC VALUE="<?echo $RC?>"> <TR><TD>Adresa: <TD><INPUT NAME=Adresa
VALUE="<?echo $Adresa?>"> <TR><TD>Plat: <TD><INPUT NAME=Plat VALUE="<?echo
$Plat?>"> <TR><TH COLSPAN=2> <INPUT TYPE=Submit VALUE="Zapsání změn"> </TABLE>
</FORM>
<? endif; ODBC_Close($spojeni);
endif;
?>
</BODY>
</HTML>
Výsledek našeho snažení přináší obrázek 2. Uživatel může údaje změnit a odeslat
je. My tedy ještě musíme vytvořit skript, který změnu údajů promítne do
tabulky. S výhodou k tomu využijeme SQL příkaz UPDATE.
Skript pro samotné zapsání změn do tabulky může vypadat třeba takto:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Změna záznamu v tabulce Zamestnanci</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?
@$spojeni = ODBC_Connect("test","","");
if (!$spojeni): echo "<H1>Nepodařilo se připojit k databázi!</H1>";
else:
@vysledek = ODBC_Exec($spojeni, "UPDATE Zamestnanci SET Jmeno = '$Jmeno', RC =
'$RC', Adresa = '$Adresa', Plat = $Plat WHERE OsobniCislo = $OsobniCislo"); if
(!$vysledek): echo "<H1>Záznam se nepodařilo změnit!</H1>"; else: ?> <H1>Záznam
byl úspěšně změněn</H1> <FORM ACTION=16-04.php3> <INPUT TYPE=Submit
VALUE="Prohlížení seznamu zaměstnanců"> </FORM>
<? endif; ODBC_Close($spojeni);
endif;
?>
</BODY>
</HTML>
Vyhledávání v databázi
Představme si, že v naší tabulce o zaměstnancích je několik stovek či tisíců
záznamů. Pokud si tabulku necháme jen tak vypsat celou v prohlížeči, získáme
nepřehledný dlouhý seznam, který se navíc bude natahovat nepřiměřeně dlouho.
Řešením je vytvoření jednoduchého formuláře, který uživateli umožní zadat
prvních pár písmen ze jména zaměstnance a skript pak zobrazí pouze vyhovující
záznamy:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Prohledávání seznamu zaměstnanců</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Prohledávání seznamu zaměstnanců</H1>
<FORM ACTION="17-04.php3">
Zadejte začátek jména zaměstnance:
<INPUT NAME=Jmeno VALUE="<?echo $Jmeno?>">
<INPUT TYPE=Submit VALUE="Hledej">
</FORM>
<HR>
<?
@$spojeni = ODBC_Connect("test","","");
if ($Jmeno!=""): if (!$spojeni): echo "Nepodařilo se připojit k databázi.";
else: @vysledek = ODBC_Exec($spojeni, "SELECT * FROM Zamestnanci WHERE Jmeno
like '$Jmeno%'"); if (!$vysledek): echo "Chyba při provádění dotazu v
databázi"; else: echo "Počet nalezených zaměstnanců: ".
ODBC_Num_Rows($vysledek)."<BR>n"; ...Vypsání výsledků dotazu, to už umíme...
endif; ODBC_Close($spojeni); endif;
endif;
?>
</BODY>
</HTML>
8 2074 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.