Jak předejít frustraci uživatelů?

Když se hovoří o trendu síťových počítačů, zmiňují se často ušetřené poplatky za práci a nervy administrátor...


Když se hovoří o trendu síťových počítačů, zmiňují se často ušetřené poplatky
za práci a nervy administrátorů sítí. Obávám se však, že se poněkud zapomíná na
nervy uživatelů. Nedávno jsem sledoval, jak se dva lidé se zjevným zaujetím
baví o tom, jak přivedli svého správce sítě téměř k slzám. Z tónu jejich řeči
bylo patrné, že je tato skutečnost v podstatě velmi těší, ba co víc, že to bylo
vítané zpestření jinak poněkud šedé pracovní náplně.
Lidé (nebo alespoň někteří lidé) nemají radost, pokud se jim brání dělat chyby.
Paradoxně právě možnost destrukce dává člověku pocit kontroly nad hmotou
(operačním systémem). Co zbude, jestliže uživatel o tuto možnost přijde? Kdo mu
vynahradí radost nad očima správce obrácenýma v sloup? O čem se budou lidé
bavit po práci, na co budou nadávat (skvělý způsob katarze)?
Dovolím si uvést příklad z poněkud jiného oboru. Dnes už podle všeho není
problém vyrobit zcela automatizované kuchyňské spotřebiče (možná by to šlo i u
automobilů). Uživatel nebude muset dělat prakticky nic. Nicméně, hospodyňky
nemají údajně podobná zařízení v žádné zvláštní lásce, protože jim neumožňují
uplatnit jejich kuchařskou invenci.
Celou záležitost lze však realizovat velice šalamounským způsobem a skutečně se
tak i mnohdy řeší. Protože výrobce garantuje vysokou spolehlivost zařízení,
nechá uživatele navolit veškeré parametry ("peč dort při 20 000 stupních po
dobu 17 hodin") a potom, bez ohledu na momentální nastavení stejně udělá to, k
čemu je naprogramován. Dort bude zachráněn a všichni budou spokojení. Pocit
kontroly nad hmotou trvá.
Domnívám se, že toto je i zatím poněkud opomíjená cesta network computingu:
nechat uživateli jistou iluzi svobody, včetně svobody způsobit bankrot systému.
Destrukce bude samozřejmě pouze fiktivní. V této souvislosti by možná stála za
to i speciální instruktáž správců sítě. Administrátor by se zoufalým výrazem
přišel, díval by se na JavaStation a ptal se: "Proboha, člověče, co jste s tím
dělal? Jak se vám to vůbec podařilo? Vy jste to úplně zničil!" Potom by s
krčením ramen odešel a systém by se sám uvedl do původního stavu.
Jak se mi to jeví, byli by s tímto řešením všichni spokojeni.
8 0483 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.