Jak přežít změnu pracovního zařazení

Touto velmi aktuální problematikou se poslední dobou intenzivně zabývají celé týmy praktických personalistů i teoret...


Touto velmi aktuální problematikou se poslední dobou intenzivně zabývají celé
týmy praktických personalistů i teoretických badatelů z univerzit a dalších
vzkumných institucí. Tito zkušení odborníci doporučují všem, tedy i těm, kteří
si dnes myslí, že mají "navždy vystaráno", že může přijít den a hodina, kdy ze
zcela objektivních nebo i subjektivních důvodů o své místo prostě přijdou.
"Stačí se pozorně rozhlédnout kolem sebe, aby člověk poznal, že i když se věci
dobře vyvíjejí, tak to není na věky," říká Mary Anne Rustová, klinická
psycholožka a ředitelka Success Training Institute ve Woodland Hills v
Kalifornii a dodává: "Věci se mohou měnit k horšímu taková je prostě konstanta
dnešní pracovní síly." Obdobné názory sdílí i Christine Furlerová, šéfka
personalistické firmy Career Net Inc. v Morristownu v New Jersey, stejně jako
Robert Pearson a další přední američtí znalci personalistky. Jejich doporučení,
jak se včas připravovat na případnou změnu pracovního místa (včetně
propuštění), lze shrnout do několika okruhů.
1. Snaž se přinutit sám sebe, aby sis alespoň jednou za rok zpracoval záznam,
ve kterém si zhodnotíš své pracovní aktivity. Nevynechej žádné podstatné údaje,
zejména kam jsi ve sledovaném období ve své kariéře zatím dospěl a co hodláš
dále podniknout. Udělej to i tehdy, když se ti zdá, že šlo o úspěšné období. Za
velmi důležitou přitom pokládej odvahu položit si sám sobě otázku, zda jsi
skutečně splnil všechny cíle, které sis předsevzal. Zkušení personalisté
doporučují takové hodnocení nedělat jak bývá zvykem na konci kalendářního roku,
kdy se člověk dostává do povznesené nálady v atmosféře vánočních a novoročních
svátků, a snadno tudíž může snížit laťku své náročnosti.
2. Zmíněné sebehodnocení si připravuj v klidu a pohodě. Žádné rádio, žádná
televize. "Každý potřebuje spíše samotu, aby se dostal do správného kontaktu se
svou inteligencí a schopnostmi," říká Rustová. Proto je dobré si k takovému
rozjímání vytvořit náležitou atmosféru, aby se každý mohl "hluboce zamýšlet"
nad svojí kariérou, aniž by byl vystaven nějakému rozptylování nebo vyrušování.
3. Sám se rozhodni, zda nejsi tím typem, který staví vzdušné zámky a příliš
podléhá jejich vlivu. Každý člověk se občas zasní, ale pokud zjistíš, že tvé
snění s otevřenýma očima častěji sklouzává spíše k námětům, jež se netýkají tvé
práce, měl by to být pro tebe signál, že buď nejsi na svém pracovním zařazení
příliš zainteresován nebo se pro ně zřejmě nehodíš.
4. Aktualizuj záznamy o výsledcích svého pohledu na vlastní kariéru. Zápisy o
změnách v průběhu roku tedy vše, co jsi udělal pro svůj růst, co jsi se naučil
a jaké odpovědnosti jsi převzal ti pak pomohou objasnit tvoji stávající situaci
a osvětlit další cestu. 5. Nezaměňuj svůj momentální pocit štěstí s pocitem
uspokojení, že se ti práce snadno daří. Ber na vědomí, že "míra uspokojení"
často jen maskuje podcenění toho, co jsi skutečně mohl dokázat. Rustová uvádí,
že když v posledních 15 letech testovala tisíce výkonných manažerů, tak byla
doslova ohromena zjištěním, že přinejmenším celá jedna polovina z nich
podcenila své schopnosti a možnosti.
6. Zdokonaluj se specializovaným studiem a školením. To však vůbec neznamená,
že se musíš stát nositelem doktorského titulu z nějaké renomované univerzity.
Spíše zvažuj všechny své možnosti, od získání nových odborných vědomostí až po
zvládnutí informací o dalších nekonvenčních oblastech, které ti mohou pomoci
prorážet cestu k novému a zajímavějšímu pracovnímu zařazení. Nikdy přitom není
pozdě. Furlerová uvádí případ profesionála z oboru personalistiky, jenž byl
dvakrát degradován, a sice ve svých 54 a pak ještě v 58 letech, ale díky tomu,
že se dokonale vyznal v rybářském umění i náčiní, rychle se díky tomuto koníčku
vypracoval jako úspěšný obchodní zástupce firmy zásobující milovníky tohoto
sportu v sedmi státech USA.
7. Udržuj dobré vztahy s náboráři různých firem. Ale opatrně: nikdo z nich
neuvěří ani sebelépe zformulovanému dopisu, ve kterém chceš dát na vědomí, že
se s tvojí kariérou v podniku nic špatného neděje nebo že ti "nahoře" jsou
všichni špatní. Nikdo a tím spíše ne ty je již nikdy nepřesvědčí, že nejsi
problematická osoba. Budeš-li však postupovat pozitivně, to znamená, že i ty
sám jim nabídneš pomoc, třeba je upozorníš na schopného člověka, který by mohl
být pro ně dobrý typem pro nějakou specifickou práci (i když se tím možná sám
momentálně zříkáš šance), brzy pocítíš, že si tito lidé určitě všimnou tvojí
nezištnosti i bystrého úsudku. Obojí se ti pak vrátí i s úrokem, byť možná
později, až budeš jejich pomoc sám potřebovat.
8. Kombinuj své zájmy se zájmy jednotlivců nebo skupin, které se mohou stát
zdrojem důležitých kontaktů. Ty se ti budou jednou hodit, když se budeš
rozhlížet po novém zaměstnání. "Každý rozumný manažer potřebuje mít takovou
síť, která mu pomůže lépe vykonávat jeho pracovní povinnosti," říká Robert
Pearson, prezident personalistické společnosti Lamalie Amrop International, a
dodává: "Okruh takových lidí nebo celých skupin pak může mít stejnou nebo ještě
vyšší hodnotu než má sám profesionální náborář."
9 2211 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.