Jak řídit podnikové procesy

Fungující firma musí vše, co dělá, provádět především efektivně. Dosažení efektivity ale vyžaduje předevší...


Fungující firma musí vše, co dělá, provádět především efektivně. Dosažení
efektivity ale vyžaduje především systémový přístup k procesům, které v rámci
firmy probíhají. Kniha Workflow: Řízení firemních procesů je vlastně popisem
této metodiky, tzv. procesního přístupu.
První část obsahuje především definici pojmů "workflow" a výklad, jak se
vlastně procesní přístup liší od dalších koncepcí, kterými lze pohlížet na
podnik např. od procesu funkčního. Ukazuje výhodu procesního přístupu, která
zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že jde dál než k poměrně triviálním řešením
typu "snížit náklady", "zrušit oddělení XY".
Publikace se zabývá jednotlivými softwarovými nástroji, které v rámci
informačních systémů umožňují zefektivnit firemní procesy. V příloze pak
najdete velmi cenný přehled dodavatelů workflow řešení na českém trhu včetně
tabulky, ukazující, v jakých sférách podnikání byly tyto programy již
implementovány. Publikace ale současně ukazuje i limity těchto technologií,
tj. přesvědčení, že software by byl čímsi samospasitelným. Spíše než o popis
jednotlivých produktů a řešení se snaží o obecnější rámec (jak systémy
zavádět, jak je integrovat s dalšími podnikovými aplikacemi atd.). Dostaneme
se k metodám analýzy podnikových procesů (ISAC, PDIT, BORM) včetně asi
nejznámější varianty BSC (Balanced Scorecard), která umožňuje nejenom měření
účinnosti, ale zjednodušuje např. také stanovení strategických cílů firmy.
Součástí přílohy je i podrobný příklad nasazení workflow v rámci podniku,
jakási fiktivní případová studie.
Edici nazvanou Management v informační společnosti vydává Grada Publishing ve
spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci. Jak se zdá, tato
spolupráce je garancí určité kvality přinejmenším v případě recenzované
publikace.
(Antonín Carda, Renáta Kunstová: Workfolow: Řízení firemních procesů, Grada,
2001, 136 stran, 189 Kč)
1 1947 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.