Jak roztáhnout middleware

Integrace vzájemně rozdílných firemních systémových zdrojů se může proměnit v noční můru. IT specialisté nicmé...


Integrace vzájemně rozdílných firemních systémových zdrojů se může proměnit v
noční můru. IT specialisté nicméně mají po ruce řešení. Mohou sáhnout po
technologiích, které fungují jako škálovatelné huby. Společnost Oracle přichází
na trh se svou nejnovější verzí aplikačního serveru, s níž lze řešit celou řadu
problémů souvisejících s integrací IT prostředí v rámci firmy.
Řešení Oracle9iAS Release 2 (verze 9.0.3) přesahuje rámec J2EE aplikačního
serveru. Nabízí širokou škálu vestavěných funkcí a možností, mezi něž patří
například granulární web caching, portálová technologie, podpora webových
služeb a nástroje pro podporu provozně-obchodních procesů. Na základě našich
testů můžeme konstatovat, že upgrade na novou verzi stojí dosavadním uživatelům
řešení Oracle9iAS za úvahu. Toto řešení by si rozhodně měly vyzkoušet také
firmy, které hledají kvalitní řešení pro své IT prostředí. Aplikační server
Oracle je k dispozici ve dvou verzích, Standard a Enterprise. Verze Standard
Edition zahrnuje aplikační server, Oracle HTTP server, portál, Internet File
System a TopLink, což je objektově-orientovaný nástroj pro mapování relací.
Kromě toho Standard Edition nabízí také podporu pro vytváření clusterů.

Vyšší verze
Enterprise Edition zahrnuje server WebCache (vlastní produkce), který díky
technologii Edge Side Includes nabízí vyšší úroveň granularity pro ukládání
obsahu do vyrovnávací paměti. V rámci naší testovací aplikace jsme byli schopni
často vyžadované webové stránky i jejich části snadno ukládat do vyrovnávací
paměti. Kromě toho jsme s pomocí nástrojů pro správu, které svým vzhledem i
chováním kopírují nástroje Enterprise Manageru (Oracle), dokázali monitorovat
aktivitu vyrovnávací paměti.
Tato verze Oracle9iAS obsahuje technologii J2EE 1.3, nejnovější specifikaci
technologií Java. Na několika platformách podporovaných aplikačním serverem
(Linux, Solaris a Windows) jsme v prostředí Oracle9iAS implementovali řadu
aplikací J2EE 1.3 a ověřili jsme si, že implementace je přímočará. Poté jsme
instalovali naše transakční aplikace a přistupovali k nim.
Na verzi Enterprise Edition je dále zajímavá její rozšířená podpora pro webové
servery a databáze. S úspěchem jsme používali jak již zabudovaný HTTP server
založený na technologii Apache, tak i server iPlanet. Oracle podporuje také IIS
web server od Microsoftu. Pokud jde o databáze, zákazníci mohou používat jak
databázi Oracle, tak i jiné databáze, například DB2 od IBM, Sybase či Microsoft
SQL Server. Novinkou řešení Oracle9iAS je zabudovaná služba Clickstream, která
sbírá užitečné údaje o aplikacích tvořících rozhraní ve styku se zákazníky i s
obchodními partnery. Sledováním a rozborem získaných údajů lze získat přehled o
trendech provozu aplikací a o dalších údajích reprezentujících chování
zákazníků, například přehled o populárních cílových adresách. Nová verze dále
nabízí vestavěný server pro analytické zpracovávání a server s formuláři.
Tam, kde je třeba integrovat do systému firemní aplikace nebo některé starší
subsystémy, se jistě setká s kladnou odezvou modul InterConnect, který
společnost Oracle začlenila do verze Enterprise Edition. Zákazníci mohou
adaptéry InterConnect používat pro sdílení dat uchovávaných v rámci firemních
aplikací s ostatními provozně-obchodními aplikacemi, jakými jsou například SAP,
PeopleSoft či Siebel. Podobným způsobem lze využívat také data uložená na
mainframech nebo v aplikačních prostředích pro výměnu zpráv (například MQ
Series).

I webové služby
V popisované verzi Oracle9iAS je kvalitně implementována také podpora webových
služeb. S využitím modulů EJB a vyšších tříd Javy jsme je byli schopni snadno
vytvářet. Společnost Oracle má zájem na co nejjednodušší implementaci aplikací
J2EE a webových služeb, a proto nabízí rozšiřující moduly pro několik
nejrozšířenějších vývojářských prostředí.
Pro implementované webové služby Oracle9iAS automaticky generuje WSDL
deskriptory. Obsažený Enterprise Manager jsme pak použili pro registraci
některých našich webových služeb s vloženými registry UDDI. Prověřili jsme také
na systémové zdroje náročné webové služby, postavené na bázi aplikací J2EE, a s
výsledky jsme byli zcela spokojeni.
Oracle zahrnul do této verze aplikačního serveru také technologii SSO (Single
Sign-On). Implementaci technologie SSO mohou vyžadovat ti zákazníci, kteří
chtějí zjednodušit uživatelovu interakci s aplikací. Poté, co se uživatel do
systému přihlásí poprvé, má díky této technologii zajištěn přístup do všech
autorizovaných aplikací, systémových komponent a datových zdrojů, aniž by musel
zadávat další hesla.
Pokud jde o podporu clusterů, lze konstatovat, že společnost Oracle odvedla
dobrou práci. Díky této podpoře lze vyvažovat zátěž systému a vytvářet
konfigurace odolné proti výpadkům. Avšak hlavní konkurenti, například
společnost IBM, nabízejí momentálně více možností pro vyrovnávání zátěže a
snadnější konfiguraci škálovatelnosti. Zákazníkům by jistě pomohlo, kdyby
Oracle v dalších verzích tomuto tématu věnoval zvýšenou pozornost. Slabší místo
řešení Oracle9iAS představuje jeho zdlouhavá instalace a konfigurace. Základní
instalace trvá podstatně déle, než je tomu u konkurenčních produktů včetně
WebSphere od IBM a WebLogic firmy BEA. Instalační proces a základní konfigurace
by měly být dále rozčleněny do modulů a zjednodušeny.
Poté, co byla instalace a konfigurace nástrojů pro správu zdárně dokončena,
konstatovali jsme, že nástroje jsou dobře implementovány a práce s nimi je
jednoduchá. Díky rozhraním příjemným na pohled i na "omak" dokáží správci
systému zvládnout prostředí Oracle9iAS s bravurou a elegancí.
Celkově lze říci, že jsme v této verzi řešení Oracle9iAS nalezli mnohé
vlastnosti hodné obdivu. Nabízené možnosti, mezi něž patří například web
caching, podpora portálů, nástroje pro podporu provozně-obchodních procesů
včetně analýz chování uživatelů a přípravy formulářů, daleko přesahují základní
podporu poskytovanou J2EE aplikačním serverem.

Oracle9iAS Release 2 (9.0.3)
+podporuje nejrozšířenější webové a databázové servery, technologie využívání
vyrovnávací paměti (caching), webové služby, poskytuje portál i podporu
bezdrátových aplikací
-složitá instalace a konfigurace, vyrovnávání zátěže
Výrobce: Oracle; www.oracle.cz
Cena (bez DPH): verze Standard 10 000 dolarů na CPU; verze Enterprise 20 000
dolarů na CPU
Platformy: Linux, Solaris, Windows a několik dalších

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.