Jak rychle vytvořit několik adresářů

Dnes vám ukážeme nejrychlejší způsob, jak bezbolestně udělat několik adresářů najednou. Že lze adresář vytvo...


Dnes vám ukážeme nejrychlejší způsob, jak bezbolestně udělat několik adresářů
najednou.

Že lze adresář vytvořit pravým klikem myši a volbou odpovídající možnosti, ví
asi každý. Je to šikovná technika, ale vždy můžete vytvořit pouze jednu složku
omezení, které vám nejspíš bude vadit, chcete-li jich stvořit větší počet. K
vytvoření několika adresářů najednou (včetně podadresářů v rámci těchto
adresářů) vyžaduje pouze velmi jednoduchý třířádkový dávkový soubor a v
určitých případech i rychlou opravu chyby ve Windows. K vytvoření dávkového
souboru otevřete Poznámkový blok nebo jiný textový editor a na první řádku
napište @echo off. Stiskněte [Enter] a na druhé řádce napište set /p
name="jméno adresáře (či jména adresářů):". (Ujistěte se, že používáte rovné
horní uvozovky. Notepad užívá rovné uvozovky automaticky.) Když spustíte
dávkový soubor, tato řádka vás vyzve, abyste napsali jedno nebo více jmen pro
své nové adresáře, a uloží je v proměnné ,name. Zmáčkněte opět [Enter] a na
třetí a poslední řádce dávkového souboru napište md %1%name%, pak znovu
[Enter]. Tato řádka vytvoří nový adresář (prostřednictvím příkazu md nebo volby
vytvoř adresář) v aktuálním adresáři (%1) použitím položek, které jste vložili
nebo uložili do proměnné (%name%). Zvolte Soubor, Uložit, najeďte na adresář,
ve kterém jste uložili své dávkové soubory (například ,c:batch), napište
jméno jako make_dir.cmd, a klikněte na Uložit. Abyste přidali svůj dávkový
soubor do menu pravého tlačítka myši pro adresáře, otevřete adresář nebo okno
Průzkumníka (třeba stisknutím kláves [Windows]-[E]) a vyberte Nástroje,
Možnosti složky, Typy souborů. Projděte seznam registrovaných typů souborů a
vyberte Složka souborů. Klikněte na Upřesnit k otevření dialogového okna
Editace typu souboru a vyberte tlačítko Nová. Do pole Akce napište jméno
povelu, které se objeví v kontextovém menu, jako je Vytvořit mnoho adresářů. Do
pole ,Aplikace použitá k provedení akce napište kompletní cestu souboru a
jméno svého dávkového souboru následované mezerou a "%1" například
e:appsbatchmake_dir.cmd "%1" (vaše cesta a jméno souboru se mohou lišit).
Klikněte dvakrát na OK a na Zavřít, abyste se vrátili do Průzkumníka.
Bohužel, jestliže uděláte chybu při vkládání textu do dialogového okna Nová
akce, musíte použít Editor registru, abyste chybu opravili. Pro jistotu
vytvořte nejdříve zálohu registru. Když už budete mít registr zálohovaný,
klikněte na Start, Spustit, napište regedit a dejte [Enter]. Ve stromu v levé
části okna najeďte a dvakrát klikněte na HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshell.
Zvolte adresář se jménem příkazu, který jste právě přidali (například ,Vytvořit
mnoho adresářů), klikněte dvakrát na ikonu Výchozí v pravé části okna, abyste
v dialogovém okně Upravit řetězec otevřeli příkazovou řádku, a proveďte veškeré
opravy. Abyste zcela vymazali svůj upravený příkaz, zavřete dialogové okno,
klikněte pravým tlačítkem na adresář v levé části okna, vyberte Odstranit a
zvolte Ano, abyste potvrdili změnu. Nyní, když chcete vytvořit jeden nebo více
adresářů (včetně podadresářů začleněných v adresářích), klikněte pravým
tlačítkem na jakýkoliv adresář a vyberte Vytvořit mnoho adresářů (nebo jakkoliv
jste svůj příkaz nazvali). Objeví se příkazové okno, které vás vyzve k zadání
jmen nových adresářů. Napište jména, vždy oddělená mezerou. Jestliže chcete,
aby jména vašich adresářů obsahovala mezery, dejte jména do uvozovek. Abyste
vytvořili adresář uvnitř nějakého adresáře, stiskněte [] mezi jménem adresáře
a jménem jeho začleněného podadresáře. Potom dejte [Enter], abyste vytvořili
všechny tyto adresáře. Například napište 01-JanDraft 01-JanFinal 02-FebDraft
02-FebFinal 03-MarDraft 03-MarFinal a dejte [Enter] k vytvoření adresářů.
Vyberte hlavní adresář a dejte [*] na numerické klávesnici, abyste rychle
rozbalili všechny podadresáře ve stromové struktuře. Alternativní způsob
vytvoření více adresářů je následující: Klikněte pravým tlačítkem na složku, v
níž chcete vytvořit nové adresáře, a postupně stiskněte [W] a [F]. Opakujte
tyto kroky, dokud nevytvoříte dostatečný počet složek, které Windows pojmenují
čísly (vzestupně), přejmenovat je můžete později.

Pozor na chyby ve Windows
Když tohoto zástupce ve Windows XP vytvoříte (a kdykoliv poté otevřete dialog
Změnit typ souboru v tomto operačním systému), může se stát, že chyba ovlivní
to, co se stane po dvojitém kliknutí na adresář. Tento problém se snadno řeší,
ale vyžaduje editaci registru Windows. Pokyny k nápravě naleznete v tabulce.

PromptPal prompt
Střídmé okno příkazové řádky může zastrašit lidi, kteří jsou zvyklí na grafické
prostředí. Řešením této potřeby je sharewarový program PromptPal, který dává
příkazové řádce základní funkce textového editoru (například kopírování,
vložení a přetažení myší). Když píšete, ukazuje PromptPal seznam dostupných
příkazů, stejně jako dříve vložené příkazové řádky. PromptPal můžete spustit
(nebo přejít na jeho aktuální adresář) ze kteréhokoliv adresáře prostřednictvím
kliknutí pravého tlačítka. Program může dokonce přidat příkazové okno do lišty
nástrojů, což vám umožní kombinovat nejlepší vlastnosti okna příkazové řádky s
vlastními volbami Windows Start, Spustit. Třicetidenní zkušební verzi aplikace
si můžete stáhnout na adrese www.promptpal.com/downloads.shtml.Oprava funkce pravého tlačítka myši
Bláznivé chování po kliknutí pravým tlačítkem myši vzniká kvůli tomu, že
otevření dialogu Editovat typ souboru může porušit část registru ve Windows.
Předtím, než však v registru začnete provádět jakékoli změny, raději si jej
zálohujte. Nyní přejděme k samotné opravě: Najeďte na Start, Spustit, vepište
regedit a potvrďte klávesou [Enter]. Spustíte tak editor registru. V něm si
najděte řetězec HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshell (pokud máte problém s
chováním, kdykoli na adresářovou ikonu použijete dvojklik) nebo
HKEY_CLASSES_ROOTDriveshell (když se nestandardní chování projevuje po
dvojitém kliknutí na ikonky disků), a najeďte na něj. V pravém panelu nyní
dvakrát klikněte na položku Výchozí. Do pole Hodnota zadejte none a klikněte na
OK. Nyní můžete editor zavřít. Vše by mělo být v pořádku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.