Jak se daří v Centru?

V poslední době se na zdánlivě zaplněném trhu českých vyhledávacích služeb objevil nový subjekt, centrum.cz. Něko...


V poslední době se na zdánlivě zaplněném trhu českých vyhledávacích služeb
objevil nový subjekt, centrum.cz. Několik otázek jsme při této příležitosti
položili panu Oldřichu Bajerovi, který je marketingovým ředitelem firmy
NetCentrum provozovatele serveru centrum.cz.
Můj první dotaz: Mohl byste nějak blíže představit subjekty, které stojí za
celým projektem?
Za serverem centrum.cz stojí firma NetCentrum od základních myšlenek po
konečnou realizaci včetně financování. Centrum.cz má spoustu partnerských
subjektů, se kterými spolupracuje na dílčích projektech ať už marketingových,
či technologických. Mezi hlavní partnery patří SPT Telecom Internet OnLine,
Expandia Banka a Hewlett-Packard.
Na českém trhu je již Seznam a Atlas. Jak chcete těmto zavedeným službám
konkurovat, čím se od nich budete odlišovat?
Myslím si, že centrum.cz se již od počátku liší přístupem a zázemím, které má
ve svém provozovateli. Celý projekt je koncipován z úhlu marketingových a
obchodních odborníků, a nikoliv z hlediska programátorů.
Odlišovat se chceme hlavně novým směrem vývoje internetových služeb
personalizací, kvalitním a úplným vyhledáváním. Máme připravený jasný vývojový
program.
Jakým způsobem prodáváte reklamu?
Obchodní model serveru centrum.cz je opět odlišný od již zavedených praktik na
českém Internetu. Předpokládáme, že budoucnost prodeje internetové reklamy je v
"síťování" více serverů tak jak to známe např. z rádií. Proto již od počátku
spolupracujeme s firmou Run Interactive, která se nyní stala exkluzivním
mediálním zastoupením serveru centrum.cz.
Pokud vím, zatím nabízíte katalog, fulltext, obchody a webový e-mail. Hodláte
rozšířit nabídku služeb i dalšími směry (databáze e-mailových adres,
zpravodajství, mapy, multimédia...)?
Chceme jít cestou zkvalitňování stávajících služeb a rozšiřováním portfolia
služeb nových. Z našeho názvu vyplývá náš cíl: centrum českého Internetu.
Nebudu tady příliš odhalovat naše plány ale například nedávno spuštěná nová
služba "vyhledávání ve zboží" naznačuje jeden ze směrů vývoje e-commerci.
Uživatel nyní může na Centru vyhledat konkrétní zboží ve více než stovce
elektronických obchodů a na jednom místě porovnat nabídku včetně ceny. Je to
unikátní projekt, který činí českou e-commerci opravdu konkurenční.
Personalizace a bonusy. Jaké procento vašich návštěvníků tyto služby skutečně
využije?
Personalizace je strůjcem úspěchu serveru centrum.cz. Podíl personalizovaných
návštěvníků činí desítky procent. Právě proto plánujeme tyto služby rozvíjet
samozřejmě i s navázáním na dobře fungující motivační program, tzv.
bonus.centrum.cz.
Jak je personalizace systému řešena technicky?
Celé centrum.cz má tzv. řídicí jádro, které zajišťuje propojení jednotlivých
služeb a autentifikaci uživatelů. Bylo by složité zde popsat, jak např. funguje
přístup na osobní stránku, na kterou se můžete přihlásit přes osobní URL.
Nicméně pro tyto potřeby bylo nutné doplnit Apache moduly v jednotlivých
serverech (nyní jich je 7) a přidat další speciální software.
V souvislosti s vaší konkurencí na českém Webu je zajímavé, že zatímco Atlas
stojí na technologiích Microsoftu, Seznam využívá spíše unixové platformy. Na
čem je založeno vaše řešení?
Centrum.cz je kompletně postaveno na Linux/Apache. Plně to vyhovuje našim
specifickým potřebám.
A na závěr, mohl byste čtenářům říct něco o sobě?
Ve firmě NetCentrum pracuji od samého vzniku v roce 1997. Studoval jsem
marketing a management na Univerzitě Pardubice a v současné době využívám další
možnosti osobního vzdělávání hlavně v oblasti marketingu.
Děkuji za rozhovor.
9 3090 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.